Medeni Hukuk 1 2013-2014 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 1 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun dallarından biri değildir?

A
Eşya Hukuku
B
Sigorta Hukuku
C
Kişiler hukuku
D
Miras hukuku
E
Aile Hukuku
Soru 2

Hısımlık Medeni Hukukun dallarından hangisinin konusunu oluşturur?

A
Miras hukuku
B
Eşya Hukuku
C
Borçlar hukuku
D
Aile Hukuku
E
Kişiler hukuku
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hukukun tali kaynaklarından biridir?

A
Kanun hükmünde kararnameler
B
Örf ve adet hukuku
C
Tüzükler
D
içtihadı birleştirme kararları
E
Yönetmelikler
Soru 4

Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluk haline ne ad verilir?

A
Açık boşluk
B
Gerçek olmayan boşluk
C
Açık olmayan boşluk
D
Kural içi boşluk
E
Kural dışı boşluk
Soru 5

Bir kimsenin fiil ehliyetinin bulunmadığını ispat yükü kime aittir?

A
İddia edene
B
Hâkime
C
Fiil ehliyetini kaybetmiş kişiye
D
Savcıya
E
Fiil ehliyetini kaybetmiş kişinin velisine
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?

A
Olağan durumun aksinin ispatı
B
Herkesçe bilinen vakıaların ispatı
C
İspat yükünün özel bir kanun hükmüyle düzenlediği durumlar
D
Olağan durumun ispatı
E
Karineler
Soru 7

Birlikte ölüm karinesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adi karine
B
Varsayım
C
Faraziye
D
Kesin karine
E
Fiili karine
Soru 8

Ahde vefa ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taraflar sözleşmeyi serbestçe yorumlayabilirler.
B
Taraflar sözleşmeye uymakla yükümlüdürler.
C
Hâkimin sözleşmeyi değişen koşullara uyarlama yetkisi bulunmaktadır.
D
Taraflar borçlarını dürüstçe yerine getirmekle yükümlüdürler.
E
Sözleşme yalnızca tarafları bağlar.
Soru 9

Gerçek kişiliğin başlangıç anı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağ olarak doğumun tamamlandığı an
B
Kişinin nüfusa kayıt edildiği an
C
Hak ve borçların kazanıldığı an
D
18 yaşın doldurulduğu an
E
15 yaşın doldurulduğu an
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde kişinin kişilik hakkı yoktur?

A
Adı
B
Bedensel bütünlüğü
C
Şeref ve onuru
D
Eserleri
E
Sırları
Soru 11

Ayşe ile anne ortak, baba ayrı kardeşi Kiraz arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarım kan üstsoy hısımlığı
B
Yarım kan yansoy hısımlığı
C
Kayın hısımlığı
D
Tam kan yansoy hısımlığı
E
Tam kan kayın hısımlığı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına dışarıdan yapılan müdahalenin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?

A
Üstün nitelikte özel bir yararın varlığı
B
Kanunun verdiği yetkinin kullanılmış olması
C
Üstün nitelikte kamusal yararın varlığı
D
Zarar görenin rızası
E
Zarar miktarının azlığı
Soru 13

(A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığını ve yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini istemektedir.)

A’nın isteği üzerine oğlu C hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için geçmesi gereken asgari süre aşağıdakilerden hangisidir?

A
3 ay
B
6 ay
C
1 yıl
D
3 yıl
E
10 yıl
Soru 14

(A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığını ve yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini istemektedir.)

A’nın oğlu C hakkında gaiplik kararı verilmesi talebiyle başvuracağı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaibin Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesi
B
Eşinin yerleşim yeri mahkemesi
C
Gaiplik isteminde bulunan kişinin yerleşim yeri mahkemesi
D
Başvuruda bulunanın son 6 aydır oturduğu yer mahkemesi
E
Gaibin iş merkezinin bulunduğu yer mahkemesi
Soru 15

(A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığını ve yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini istemektedir.)

Hakkında alınacak gaiplik kararının C’nin mevcut evliliğine etkisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Evlilik kendiliğinden sona erer.
B
Evlilik beş yılın sonunda sona erer.
C
Eşin boşanma davası açma hakkı doğar.
D
Evlilik devam eder.
E
Evlilik yok sayılır.
Soru 16

İradi yerleşim yeri edinmemiş kişilerin yasa gereği yerleşim yeri kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş yeri
B
Nüfusa kayıtlı olduğu yer
C
Doğum Yeri
D
Ailesinin nüfusa kayıtlı olduğu yer
E
Mesken
Soru 17

Vakfın tüzel kişilik kazanabilmesi için gereken tescilin yapıldığı sicil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tapu sicili
B
Ticaret Sicili
C
Mahkeme sicili
D
Kişisel doğum sicili
E
Noter sicili
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi derneğin kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Derneğin borç ödemede acze düşmüş olması
B
Derneğin amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi
C
Derneğin zorunlu organlarının oluşturulamamış olması
D
Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması
E
Derneğin amacının hukuka aykırı hale gelmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

A
Devlet
B
il özel idaresi
C
Yürütme organı
D
Belediye
E
Köy
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişilerin gerçek kişilerden bağımsız hukuki bir varlığa sahip olabilmeleri için gereken unsurlardan biridir?

A
Belirlilik
B
Amaca bağlılık
C
Örgütlenme
D
Devredilmezlik
E
Mutlaklık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x