Medeni Hukuk 1 2014-2015 Final Sınavı

Medeni Hukuk 1 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hukukun dallara ayrılmasında en yaygın olarak kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denkleştirme
B
Hakkaniyet
C
Özgürlük
D
Bireysellik
E
Eşitlik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?

A
Olağan durumun aksinin ispatı, bunu iddia edene düşer.
B
Herkesçe bilinen vakıaların ispatına gerek yoktur.
C
Fiili karineye dayanan taraf ispat yükünden kurtulur.
D
Kanuni karineye dayanan taraf ispatla yükümlü değildir.
E
Taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguyu ispatla yükümlüdür.
Soru 3

Medeni Kanun’da haklara ve borçlara sahip olabilen varlığı ifade etmek için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan
B
Kişi
C
Birey
D
Topluluk
E
Cemiyet
Soru 4

Ünlü ses sanatçısı Özlem'in günlüklerini eski erkek arkadaşı kasasından çalmış ve bunları kitap olarak yayımlamıştır. Özlem, eski sevgilisinin kendi üzerinden elde etiği haksız kazancı aşağıdaki davalardan hangisi ile isteyebilir? /vN

A
Tespit davası
B
Durdurma davası
C
Önleme davası
D
Maddi tazminat davası
E
Vekâletsiz iş görme davası
Soru 5

“Tüzel kişi sayılacak toplulukların örgütlenmesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüzel kişi için öngörülen gerekli organların oluşumunun tamamlanması
B
Tüzel kişinin en az 7 kişiden oluşması
C
Tüzel kişinin hukuk düzeni tarafından tanınması
D
Tüzel kişinin kuruluş için ilgili bakanlıktan izin alması
E
Tüzel kişinin sürekli bir amacının olması
Soru 6

Nişanlanma ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nişanlama sözleşmesini yapacak olan kimselerin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.
B
Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcilerinin rızasıyla dahi nişanlama sözleşmesi yapamazlar.
C
Tam ehliyetliler tek başlarına nişanlanabilirler.
D
Tam ehliyetsizler nişanlanma sözleşmesi yapamazlar.
E
Sınırlı ehliyetliler kimsenin rızasına bağlı olmadan nişanlanabilirler.
Soru 7

Olağan evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
21
B
18
C
17
D
16
E
15
Soru 8

Kesin evlenme engellerinin varlığına rağmen yapılmış olan bir evlenmeye bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yokluk
B
Evlenmenin feshi
C
Evliliğin iptali
D
Mutlak butlan
E
Nisbi butlan
Soru 9

Evlilik birliği süresince eşler arasında gerçekleşen hukuki işlemler dolayısıyla ortaya çıkan alacakların tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir.
B
5 yıl
C
10 yıl
D
20 yıl
E
30 yıl
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Eşlerden birinin ölümü
B
Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
C
Başka bir mal rejiminin kabulü
D
Boşanma sebebiyle evliliğin sona ermesi
E
Hâkim kararıyla mal ayrılığına geçilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’da yer alan aile konutunu korumaya yönelik düzenlemelerden biri değildir?

A
Aile konutunun diğer eşin rızası olmadan devredilememesi
B
Aile konutunun maliki olan eşin üçüncü kişilere kefil olamaması
C
Aile konutunun üzerine diğer eşin rızası olmadan ipotek tesis edilememesi
D
Aile konutu üzerindeki hakların diğer eşin rızası olmadan sınırlanamaması
E
Aile konutuna ilişkin kira sözleşmesinin diğer eşin rızası olmadan feshedilememesi
Soru 12

Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim, sağlık gibi masraflarını karşılamak için gücü oranında ödemek zorunda olduğu bir miktar paraya ne ad verilir?

A
Yoksulluk nafakası
B
İhtiyaç nafakası
C
Denklik nafakası
D
İştirak nafakası
E
Ayrılık nafakası
Soru 13

Evlat edinmede evlat edinen ve evlatlık arasında bulunması gereken en az yaş farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
30
B
25
C
20
D
18
E
5
Soru 14

Evlilik için aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evlenmenin iptali
B
Evlenmenin feshi
C
Evlenmenin yokluğu
D
Evlenmenin kesin hükümsüzlüğü
E
Evlenmenin geçersizliği
Soru 15

Ölüme bağlı tasarrufta bulunan tarafın işlemi yaptığı sırada fiil ehliyetinden yoksun olmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölüme bağlı tasarrufun yok sayılması
B
Ölüme bağlı tasarrufun kesin hükümsüz olması
C
Ölüme bağlı tasarrufun iptali
D
Ölüme bağlı tasarrufun feshi
E
Ölüme bağlı tasarrufun kısmen hükümsüz sayılması
Soru 16

Sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoyu ile mirasçı olursa mirasın ne kadarını alır?

A
1/4'ünü
B
1/3 'ünü
C
1/2'sini
D
3/4'ünü
E
Tamamını
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın ölümüyle mirasçılarına geçen bütün hak ve borçlarıyla hukuki ilişkilerinin tümünü ifade eder?

A
Malvarlığı
B
Servet
C
Hazine
D
Mamelek
E
Tereke
Soru 18

Miras ortaklığını oluşturan mirasçıların, miras bırakana ait malvarlığı üzerinde paylara sahip olmadan birlikte tasarruf edebilmelerini konu alan mülkiyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Ferdi mülkiyet
B
Paylı mülkiyet
C
Elbirliği mülkiyeti
D
Müşterek mülkiyet
E
Müteselsil mülkiyet
Soru 19

Mirasa ehil olabilmenin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hak ehliyetine sahip olmak
B
Fiil ehliyetine sahip olmak
C
18 yaşını doldurmuş olmak
D
15 yaşını doldurmuş olmak
E
7 yaşını doldurmuş olmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mirasın açılmasıyla mirasçılara tanınan haklardan biri değildir?

A
Mirasın kabulü
B
Terekenin defterinin tutulması
C
Mirasın reddi
D
Miras hisselerinin devri
E
Resmi tasfiye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x