Medeni Hukuk 1 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Medeni Hukuk 1 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluk haline ne ad verilir?

A
Açık boş luk
B
Gerçek olmayan boşluk
C
Açık olmayan boşluk
D
Kural içi boşluk
E
Kural dışı boşluk
Soru 2

Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuk kurallarına ne ad verilir?

A
Yönetmelik
B
Kanun Hükmünde Kararname
C
İçtihadı Birleştirme Kararı
D
Tüzük
E
Örf-adet hukuku
Soru 3

Birlikte ölüm karinesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varsayım
B
Adi karine
C
Faraziye
D
Kesin karine
E
Fiili karine
Soru 4

Bir kimsenin fiil ehliyetinin bulunmadığını ispat yükü kime aittir?

A
İddia edene
B
Hâkime
C
Fiil ehliyetini kaybetmiş kişiye
D
Savcıya
E
Fiil ehliyetini kaybetmiş kişinin velisine
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?

A
Yaş küçüklüğü
B
Akıl hastalığı
C
Sarhoşluk
D
Akıl zayıflığı
E
Suç işleme
Soru 6

Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?

A
Nişanlanma
B
Evlenme
C
Bağışı kabul
D
Vakıf kurma
E
Nişanı bozma
Soru 7

Evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayın hısımlığı
B
Yansoy hısımlığı
C
Üstsoy hısımlığı
D
Kan hısımlığı
E
Yarım kan yansoy hısımlığı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde kişinin kişilik hakkı yoktur?

A
Adı
B
Bedensel bütünlüğü
C
Şeref ve onuru
D
Eserleri
E
Sırları
Soru 9

Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim Kurulu
B
Genel Kurul
C
Denetim Kurulu
D
Müdür
E
Teftiş Kurulu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişinin mahkeme kararıyla feshine yol açan sebeplerden biridir?

A
Tüzel kişinin amacının gerçekleşmesi
B
Tüzel kişinin süresinin sona ermesi
C
Tüzel kişinin yerleşim yerini değiştirmesi
D
Tüzel kişinin kurucularının değişmesi
E
Tüzel kişinin amacının hukuka aykırı hale gelmesi
Soru 11

Evliliğin sona ermesinden sonra kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi öngörülen yasal süre kaç gündür?

A
600 gün
B
360 gün
C
300 gün
D
240 gün
E
1 80 gün
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A
Nişanı bozma
B
Ölüm
C
Evlenme
D
İmkansızlık
E
Bozucu şartın gerçekleşmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir?

A
Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar
B
Kişisel mallarının gelirleri
C
Kişisel malların yerine geçen değerler
D
Edinilmiş malların yerine geçen değerler
E
Eşlerden her birinin çalışmasının karşılığı olan edinimler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Eş lerden birinin ölümü
B
Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
C
Başka bir mal rejiminin kabulü
D
Boşanma sebebiyle evliliğin sona ermesi
E
Hâkim kararıyla mal ayrılığına geçilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi boşanma sonrasında irat şeklinde ödenmesi gereken maddi tazminatın kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biridir?

A
Alacaklı tarafın fiilen evliymiş gibi yaşaması
B
Yoksulluğun ortadan kalkması
C
Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi
D
Haysiyetsiz hayat sürme
E
Alacaklı tarafın mali durumunun değişmesi
Soru 16

Evliliğin devamı sırasında eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evliliğin iptali
B
Evliliğin feshi
C
Evliliğin kendiliğinden sona ermesi
D
Evliliğin butlanı
E
Evliliğin yok sayılması
Soru 17

Sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoyu ile mirasçı olursa mirasın ne kadarını alır?

A
1/4’ünü
B
1/3 ’ünü
C
1/2’sini
D
3/4’ünü
E
Tamamını
Soru 18

Mirasbırakanın aşağıdaki yakınlarından hangisi, ikinci derece mirasçılarından biri değildir?

A
Kardeşleri
B
Yeğenleri
C
Babası
D
Annesi
E
Torun çocukları
Soru 19

I. Fiil ehliyetine sahip olmak
II. Mirastan yoksun olmamak
III. Sağ olmak
Yukarıdakilerden hangileri bir kimsenin mirasçılık sıfatına sahip olması için gereken koşullardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Ive II
E
II ve III
Soru 20

Mirastan yoksunluğun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirastan yoksun bırakılanın yasal miras payının yarısını alamaması
B
Mirastan yoksun bırakılanın mirasbırakandan önce ölmüş gibi kabul edilerek mirastan pay alamaması
C
Mirastan yoksun bırakılanın yasal miras payının ¾’ünün, varsa altsoyuna intikal etmesi
D
Mirastan yoksun bırakılanın yasal miras payının yarısının varsa altsoyuna intikal etmesi
E
Mirastan yoksun bırakılanın saklı payını alamaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x