Medeni Hukuk 1 2014-2015 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 1 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?

A
Ticaret hukuku
B
Kamu hukuku
C
Devletler Özel Hukuku
D
Borçlar hukuku
E
Miras hukuku
Soru 2

Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddi yaptırım içermesi
B
Sosyal hayatı düzenlemesi
C
Aile ilişkilerini düzenlemesi
D
Toplu halde yaşama gereksiniminden doğmuş olması
E
Kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenlemesi
Soru 3

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Cumhurbaşkanı
B
Yargıtay
C
Bakanlar Kurulu
D
Kamu kuruluşları
E
TBMM
Soru 4

Kanunun mantık ve deyim bakımından anlamının araştırılmasını esas alan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deyimsel
B
Tarihsel
C
Amaçsal
D
Yargısal
E
Bilişsel
Soru 5

Adi senedin resmi senede dönüşmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senette bulunan imzanın karşı tarafça kabul edilmesi
B
Senedin sulh hâkimine tevdi edilmesi
C
Senede dayanılarak icra takibine girişilmesi
D
Senette bulunan imzanın mahkeme önünde ikrar edilmesi
E
Tarafların senetteki imzanın gerçekliği üzerinde anlaşması
Soru 6

Ayşe’nin kuru temizleyici Sami’ye bıraktığı el dokuması ipek halıyı Sami, 7500 dolar karşılığında antikacı Bekir’e satıp teslim etmiştir. Bekir’in halının mülkiyetini kazanıp kazanmadığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bekir, halının mülkiyetini iyiniyetli ise ancak 20 yılın sonunda kazanır.
B
Bekir, halının mülkiyetini iyiniyetli ise ancak 5 yılın sonunda kazanır.
C
Bekir, halının mülkiyetini iyiniyetli ise ancak 10 yılın sonunda kazanır.
D
Halı, gerçekte Ayşe’ye ait olduğu için halıyı Sami’den alan Bekir, halının mülkiyetini hiçbir şekilde kazanamaz.
E
Bekir, halıyı emin sıfatıyla zilyet sayılan Sami’den aldığı için halının mülkiyetini derhal kazanır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin korunmasından söz edilemez?

A
İspat yükünün belirlenmesinde
B
Taşınırlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında
C
Taşınmazlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında
D
Tapu kütüğündeki yolsuz tescile güvenle ayni hak kazanılmasında
E
Sebepsiz zenginleşenin iade borcunun kapsamının belirlenmesinde
Soru 8

Hakkın kötüye kullanılmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arzulanan hukuki sonucun doğmaması
B
Kesin hükümsüzlük
C
Fesih
D
İptal edilebilirlik
E
Dönme
Soru 9

Kendisinden uzun süredir haber alınamaması nedeniyle mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen bir kimsenin terekesinin mirasçılarına intikali için, mirasçıların teminat göstermeleri gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
B
Son haber alma tarihinden itibaren 1 yıl
C
Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 15 yıl
D
Son haber alma tarihinden itibaren 15 yıl
E
Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 5 yıl
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?

A
Yaş küçüklüğü
B
Akıl hastalığı
C
Sarhoşluk
D
Suç işleme
E
Akıl zayıflığı
Soru 11

Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?

A
Nişanlanma
B
Evlenme
C
Bağışı kabul
D
Nişanı bozma
E
Vakıf kurma
Soru 12

Kişilik hakkının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nisbi hak
B
Mutlak hak
C
Yenilik Doğuran Hak
D
Ayni Hak
E
Fikri hak
Soru 13

Ünlü avukat Mehmet Yazar yeni şiir kitabını “Mecnun Aşık” adı ile yayınlamıştır. Mehmet Yazar’ın kendi adı yerine kullandığı “Mecnun Aşık” adının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lakap
B
Unvan
C
Öz ad
D
Takma ad
E
Sanat adı
Soru 14

Kişilik hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kanunun verdiği yetkinin kullanılması durumunda kişilik haklarına yapılan saldırılar hukuka aykırılık oluşturmaz.
B
Kişinin ekonomik hayata serbestçe katılması kişilik hakkının bir parçasıdır.
C
Dar anlamda kişilik hakkı hak ehliyetini ifade eder.
D
Kişinin resmi üzerindeki hakkı kişilik hakkı kapsamındadır.
E
Kişinin özgürlüklerinin, aşırı derecede bile olsa, rızası varsa sınırlanması mümkündür.
Soru 15

Mete ile teyzesi arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üstsoy-altsoy hısımlığı
B
Yansoy hısımlığı
C
Yargısal hısımlık
D
Sözleşmeden doğan hısımlık
E
Kayın hısımlığı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine tabi olan kimselerden biridir?

A
Yurtdışında yaşayan kimseler
B
Ticari şirket sahipleri
C
Kendilerine kayyım tayin edilen kimseler
D
Kendilerine yasal danışman atanan kimseler
E
Vesayet altındaki kişiler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişinin mahkeme kararıyla feshine yol açan sebeplerden biridir?

A
Tüzel kişinin amacının gerçekleşmesi
B
Tüzel kişinin süresinin sona ermesi
C
Tüzel kişinin amacının hukuka aykırı hale gelmesi
D
Tüzel kişinin yerleşim yerini değiştirmesi
E
Tüzel kişinin kurucularının değişmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu şeklinde nitelendirilen tüzel kişilerden biridir?

A
Dernek
B
Vâkıf
C
Kolektif ortaklık
D
Anonim ortaklık
E
Sendika
Soru 19

Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim Kurulu
B
Denetim kurulu
C
Genel Kurul
D
Müdür
E
Teftiş Kurulu
Soru 20

Anonim ortaklıkların kuruluşu bakımından kabul edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tescil sistemi
B
Serbest kuruluş sistemi
C
İzin sistemi
D
Normatif bildirim sistemi
E
İlan sistemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x