Medeni Hukuk 1 2015-2016 Final Sınavı

Medeni Hukuk 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tüzüğü inceleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Anayasa mahkemesi
B
Danıştay
C
Yargıtay
D
İdare mahkemesi
E
Bakanlar Kurulu
Soru 2

Taraflardan birinin diğerini iddiasını ispata zorlayamaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
ispatın kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olması
B
ispatın kanuni bir zorunluluk olmaması
C
ispatın bir yüküm değil, yük olması
D
ispata zorlamanın kişilik haklarına müdahale sayılması
E
Karşı tarafın ispatta menfaatinin olmaması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kişilik kavramı içerisinde yer alan unsurlardan biri değildir?

A
Kişisel durumlar
B
Hak ehliyeti
C
Fiil ehliyeti
D
Kişilik hakları
E
Kişisel yetenekler
Soru 4

Bir kimsenin belli bir iş yaparken gerçek ismini gizlemek için kullandığı ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıfat
B
Lakap
C
Unvan
D
Takma ad
E
İşletme adı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dernek tüzüğünde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Derneğin gelir kaynakları
B
Derneğin adı
C
Derneğin süresi
D
Derneğin organları
E
Derneğin amacı
Soru 6

Evliliğin sona ermesinin ardından kadının yeniden evlenebilmesi için en az kaç gün geçmelidir?

A
300
B
240
C
210
D
180
E
120
Soru 7

Hukukumuzda evlenmeleri yasak olan kimselerin evlenmeleri halinde bu evliliğe bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yokluk
B
Nispi butlan
C
İptal edilebilirlik
D
Eksiklik
E
Mutlak butlan (kesin hükümsüzlük)
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A
Nişanlılardan birinin başka biriyle evlenmesi
B
Nişanlılardan birinin gaipliğine karar verilmesi
C
Nişanlılardan birinin cinsiyet değiştirmesi
D
Nişanlılardan birinin iflas etmesi
E
Nişanlılardan birinin ayırt etme gücünden kesin olarak yoksun hale gelmesi
Soru 9

Eşlerden birinin evlilik birliğini temsil ederek yapmış olduğu işlemlerden dolayı eşlerin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel sorumluluk
B
Müteselsil sorumluluk
C
Elbirliği halinde sorumluluk
D
Paylı sorumluluk
E
Ayni sorumluluk
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin ölümle sona ermesi halinde sağ kalan eşin katılma alacağına mahsup edilmek üzere kendisine tanınmasını isteyebileceği irtifak haklarından biridir?

A
Taşınmaz yükü
B
Kat irtifakı
C
İntifa hakkı
D
Kaynak hakkı
E
Üst hakkı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi eşlerin kişisel mallarından biri değildir?

A
Kişisel malların yerine geçen değerler
B
Eşin sonradan miras yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri
C
Manevi tazminat alacakları
D
Kişisel mallarının geliri
E
Eşlerden birinin yalnızca kişisel kullanımına yarayan eşya
Soru 12

Ergin olan çocuğun ergin olduğu tarihten itibaren soy bağının reddini isteyebileceği azami süre kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 13

Evlenmeyi hiç istemediği halde yanılarak evlenmeye razı olan bir kimsenin bu evliliği sona erdirilebilmek için başvurabileceği hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boşanma davası açmak
B
Evliliğin hükümsüzlüğünü istemek
C
Evliliğin feshi davası açmak
D
Hâkimden ayrılığa karar vermesini istemek
E
Evliliğin iptali davası açmak
Soru 14

Terk nedenine dayanarak boşanma davası açılabilmesi için terk olarak nitelendirilebilecek davranışın en az kaç ay devam etmesi gerekir?

A
6
B
7
C
9
D
11
E
12
Soru 15

M, 2013 yılında öldüğünde geride eşi E, kızları K ve L ile annesi A, erkek kardeşi F kalmıştır. M’nin mirasçıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sayılmıştır?

A
Annesi A, erkek kardeşi F
B
Eşi E, kızları K ve L
C
Eşi E, annesi A
D
Eşi E, annesi A, kızları K ve L
E
Kızları K ve L, annesi A
Soru 16

Aşağıdaki tasarruflardan hangisi belirli mal bırakma sayılmaz?

A
Terekeden irat bağlama
B
Borçtan kurtarma
C
Terekenin 1/3 'nü bırakma
D
Tereke üzerinden bir edimin yerine getirilmesini isteme
E
Terekenin tamamı üzerinde intifa hakkı kurma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın üçüncü zümre mirasçılarından biridir?

A
Büyükanne
B
Torun
C
Anne
D
Evlatlık
E
Kardeş
Soru 18

Bir kimsenin mirasçı olabilmek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?

A
Hukuki işlem ehliyeti
B
Hak ehliyeti
C
Dava ehliyeti
D
Fiil ehliyeti
E
Haksız fiil ehliyeti
Soru 19

Mirasın açıldığı anda var olmayan kimsenin mirasçı atanabilmesi için maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf çeşitlerinden hangisine başvurulması gerekir?

A
Yasal mirasçı
B
Terekeyi mühürlemek
C
Art mirasçı atamak
D
Yedek mirasçı atamak
E
Alt mirasçı atamak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mirasçılık belgesi vermeye yetkilidir?

A
Noter
B
Belediye meclisi
C
Nüfus Müdürlüğü
D
Aile mahkemesi hâkimi
E
Muhtar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x