Medeni Hukuk 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Medeni Hukuk 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

A
Tüzükler
B
Yönetmelikler
C
içtihadı birleştirme kararları
D
Örf adet
E
içtihatlar
Soru 2

Sözleşme akdedildikten sonra tarafların bu sözleşmeye uymakla yükümlü olduklarını ifade eden genel hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ilkesi
B
Dürüstlük ilkesi
C
Sözleşmenin nisbiliği ilkesi
D
Ahde vefa ilkesi
E
Sözleşme özgürlüğü ilkesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yasal temsilcinin tam ehliyetsiz adına yapamayacağı işlemlerden biridir?

A
Dernek kurma
B
Vakıf kurma
C
Şirket kurma
D
Siyasi partiye üye olma
E
Şirkete ortak olma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi adın korunması amacına hizmet eden davalardan biri değildir?

A
Tazminat davası
B
Tespit davası
C
iptal davası
D
Saldırıya son verilmesi davası
E
Önleme davası
Soru 5

Vakıfların kuruluşu için gerekli tescili yapmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noterler
B
Tapu müdürlükleri
C
Ticaret Bakanlığı
D
Ticaret Odası
E
Asliye hukuk mahkemesi
Soru 6

Olağan evlenme yaşı kaçtır?

A
21
B
18
C
17
D
16
E
15
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın kurucu unsurlarından biridir?

A
Yüzük takılması
B
Ailelerin tanıştırılması
C
Nişan merasimi
D
Kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadi
E
Belediyeye bildirimde bulunulması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A
Nişanlılardan birinin başka biriyle evlenmesi
B
Nişanlılardan birinin iflas etmesi
C
Nişanlılardan birinin cinsiyet değiştirmesi
D
Nişanlılardan birinin ayırt etme gücünden kesin olarak yoksun hale gelmesi
E
Nişanlılardan birinin gaipliğine karar verilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi evlilik birliğinin korunması amacıyla hâkim tarafından alınabilecek önlemlerden biri değildir?

A
Birlikte yaşamaya ara verilmesine karar verir.
B
Eşlerden her birinin yapacağı parasal katkıyı belirler.
C
Şiddetli geçimsizliğe dayanarak re’sen boşanma davası açabilir.
D
Birliğin giderlerine katılmayan eşin borçlularına ödemeyi, tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir.
E
Eşlerin tasarruf yetkisini sınırlayabilir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir?

A
Kişisel mallarının gelirleri
B
Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar
C
Eşlerden her birinin çalışmasının karşılığı olan edinimler
D
Edinilmiş malların yerine geçen değerler
E
Kişisel malların yerine geçen değerler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Boşanma sebebiyle evliliğin sona ermesi
B
Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
C
Başka bir mal rejiminin kabulü
D
Hâkim kararıyla mal ayrılığına geçilmesi
E
Eşlerden birinin ölümü
Soru 12

Terk nedenine dayanarak boşanma davası açılabilmesi için terk olarak nitelendirilebilecek davranışın en az kaç ay devam etmesi gerekir?

A
6
B
7
C
9
D
11
E
12
Soru 13

Evlilik için aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evlenmenin iptali
B
Evlenmenin kesin hükümsüzlüğü
C
Evlenmenin geçersizliği
D
Evlenmenin feshi
E
Evlenmenin yokluğu
Soru 14

Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim, sağlık gibi masraflarını karşılamak için gücü oranında ödemek zorunda olduğu bir miktar paraya ne ad verilir?

A
Denklik nafakası
B
Yoksulluk nafakası
C
iştirak nafakası
D
ihtiyaç nafakası
E
Ayrılık nafakası
Soru 15

Miras bırakanın kardeşi onun kaçıncı dereceden mirasçısıdır?

A
Birinci derece
B
ikinci derece
C
Üçüncü derece
D
Dördüncü derece
E
Beşinci derece
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın ölümüyle mirasçılarına geçen bütün hak ve borçlarıyla hukuki ilişkilerinin tümünü ifade eder?

A
Servet
B
Mamelek
C
Hazine
D
Tereke
E
Malvarlığı
Soru 17

Türk Hukuku’nda evlatlık ilişkisinin kurulması bakımından kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evlatlık sözleşmesi
B
Evlatlık sözleşmesinin yapılması ve aile kütüğüne tescil
C
Fiili olarak evlat edinen-evlatlık ilişkisinin varlığı
D
Vesayet makamının kararı
E
Mahkeme kararı
Soru 18

Mirasın açıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miras bırakanın son yerleşim yeri
B
Birinci derece mirasçılarının bulunduğu yer
C
Miras bırakanın sağ kalan eşinin yerleşim yeri
D
Terekedeki taşınmazların bulunduğu yer
E
Miras bırakanın nüfusa kayıtlı olduğu yer
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mirasın açılmasıyla mirasçılara tanınan haklardan biri değildir?

A
Miras hisselerinin devri
B
Resmi tasfiye
C
Mirasın kabulü
D
Mirasın reddi
E
Terekenin defterinin tutulması
Soru 20

Bir kimsenin mirasçı olabilmek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?

A
Hukuki işlem ehliyeti
B
Fiil ehliyeti
C
Hak ehliyeti
D
Dava ehliyeti
E
Haksız fiil ehliyeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x