Medeni Hukuk 1 2015-2016 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kanun koyucunun kural koyarken bilerek ve isteyerek boşluk bırakmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adil bir çözümün bulunmasını uygulama ve bilime bırakmak
B
Ülke çapında kanunların yeknesak uygulanmasını sağlamak
C
Hâkimlerin iş yükünü azaltmak
D
Kanunları anayasaya uygun hale getirmek
E
Ülke çapında örf-âdetin uygulanmasını yaygınlaştırmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

A
içtihadı birleştirme kararları
B
Tüzükler
C
Örf adet
D
İçtihatlar
E
Yönetmelikler
Soru 3

Kanunların yorumlanması sırasında yararlanılan ve çoğun içinde azın da bulunacağını ifade eden mantık kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıralama
B
Kıyas
C
Evleviyet yolu
D
Karşılaştırma
E
Aksi ile kanıt yolu
Soru 4

Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkilerin özel hukuk kapsamında değerlendirilmesi hukuk kolları arasında yapılan ayrımın aşağıdaki ölçütlerden hangisine dayanmasının sonucudur?

A
Güvenilirlik
B
Eşitlik
C
İşlevsellik
D
Bağlılık
E
Kişisellik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunda iyi niyetin korunduğu hallerden biridir?

A
Kusursuz sorumluluk
B
Haksız fiil
C
Sözleşmeye aykırılık
D
Sebepsiz zenginleşme
E
Yetkisiz temsil
Soru 6

Bir adi senedin resmi senede dönüşebilmesinin yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senedin resmi senet olduğuna hâkimin kanaat getirmesi
B
Senedin resmi senet olduğu konusunda tarafların anlaşması
C
Senedin altında imzası bulunanın imzasını mahkeme önünde ikrar etmesi
D
Tarafların senedin doğruluğu konusunda anlaşması
E
Senedin sulh hâkimine teslim edilmesi
Soru 7

Sözleşme akdedildikten sonra tarafların bu sözleşmeye uymakla yükümlü olduklarını ifade eden genel hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme özgürlüğü ilkesi
B
Sözleşmenin nisbiliği ilkesi
C
Dürüstlük ilkesi
D
Ahde vefa ilkesi
E
Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ilkesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sahibinin elinden rızası dışında çıkmasına rağmen iyi niyetle derhal kazanılabilir?

A
Nama yazılı senet
B
Hamiline yazılı senet
C
Altın
D
Emre yazılı senet
E
Madenler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yasal temsilcinin tam ehliyetsiz adına yapamayacağı işlemlerden biridir?

A
Şirket kurma
B
Şirkete ortak olma
C
Siyasi partiye üye olma
D
Dernek kurma
E
Vakıf kurma
Soru 10

Ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu için hakkında gaiplik kararı verilen mirasbırakanın mirasçılarının kendilerine intikal eden tereke karşılığında teminat göstermeleri gereken süre kaç yıldır?

A
5
B
8
C
10
D
25
E
30
Soru 11

Bir kimse hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A
Yurt dışına çıkış yasağına rağmen yabancı bir ülke vatandaşlığına geçme
B
Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolma
C
3 yıldır yasal yerleşim yerine sahip olmama
D
1 yıldır bir mahkeme kararına dayanılarak aranıyor olma
E
Ölüm tehlikesi içinde kaybolma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

A
Evlenme
B
Nişanlanma
C
Boşanma
D
Nişanı bozma
E
Vakıf kurma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi adın korunması amacına hizmet eden davalardan biri değildir?

A
Tazminat davası
B
Saldırıya son verilmesi davası
C
İptal davası
D
Önleme davası
E
Tespit davası
Soru 14

Bir kimsenin yerleşim yeri edinmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuki olgu
B
Hukuki işlem
C
Hukuki olay
D
Hukuki seçim
E
Hukukî fiil
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının konusunu oluşturmaz?

A
Kişinin ekonomik özgürlüğü
B
Kişinin eserleri
C
Kişinin adı
D
Kişinin şeref ve onuru
E
Kişinin resmi
Soru 16

Ayla ile teyzesinin kızı Türkan arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarım soy hısımlığı
B
Sihri hısımlık
C
Kayın hısımlığı
D
Yansoy hısımlığı
E
Düz hat hısımlığı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde kazanç paylaşma amacı güden tüzel kişiler bir arada verilmiştir?

A
Sendika-vakıf
B
Kooperatif-kolektif şirket
C
Limited şirket-vakıf
D
Vakıf-dernek
E
Sendika-dernek
Soru 18

Federasyon oluşabilmesi için en az kaç derneğin birleşmesi gerekir?

A
3
B
4
C
5
D
7
E
9
Soru 19

Tüzel kişiliğin başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermesine ne ad verilir?

A
Tasfiye
B
Fesih
C
infisah (dağılma)
D
Tahliye
E
Tahsis
Soru 20

Bir gerçek kişi ayırt etme gücüne sahip olmak koşuluyla en erken kaç yaşını doldurduğunda vakıf kurabilir?

A
15
B
16
C
17
D
18
E
19
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x