Medeni Hukuk 1 2016-2017 Final Deneme Sınavı

Medeni Hukuk 1 2016-2017 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hısımlık, Medeni Hukukun dallarından hangisinin konusunu oluşturur?

A
Miras Hukuku
B
Eşya Hukuku
C
Borçlar Hukuku
D
Aile Hukuku
E
Kişiler Hukuku
Soru 2

Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal hayatı düzenlemesi
B
Aile ilişkilerini düzenlemesi
C
Maddi yaptırım içermesi
D
Toplu halde yaşama gereksiniminden doğmuş olması
E
Kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenlemesi
Soru 3

Mirasçıların mirası reddedebilecekleri 3 aylık süre hangi andan itibaren işlemeye başlar?

A
Mirasçı olduklarını öğrendikleri an
B
Mirasbırakanın öldüğü an
C
Mirasçılık belgesini aldıkları an
D
Mirasçının fiil ehliyetini kazandığı an
E
Terekenin paylaşıldığı an
Soru 4

Mirasçıların arasında bir cenin bulunması halinde paylaşmada izlenecek usul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceninin doğumuna kadar paylaşmayı ertelemek
B
Cenin yokmuş gibi paylaşmayı tamamlamak
C
Ceninin payını hesaplayıp yasal temsilcisine vermek
D
Ceninin payını hesaplayıp ona bir kayyım tayin etmek
E
Ceninin payını hesaplayıp diğer kanuni mirasçılara eklemek
Soru 5

Bir hakkın kazanılmasına engel olan hukuki bir eksikliğin bilinmemesi veya bilinmesinin gerekmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Dürüstlük kuralı
B
İyiniyet
C
Güven ilkesi
D
Fiili karine
E
Hakkın kötüye kullanılması yasağı
Soru 6

Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan bir kişi hakkında gaiplik kararının verilebilmesi için kaybolma durumunun ne kadar bir süre ile devam etmesi gerekmektedir?

A
Bir yıl
B
İki yıl
C
Üç yıl
D
Dört yıl
E
Beş yıl
Soru 7

Haklara ve borçlara sahip olabilen, haklardan yararlanabilen varlıktır.'
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?'

A
Kişi
B
Ölüm
C
Hak ehliyeti
D
Fiil ehliyeti
E
Kişisel durum sicili
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde kişinin kişilik hakkı yoktur?

A
Adı
B
Bedensel bütünlüğü
C
Şeref ve onuru
D
Eserleri
E
Sırları
Soru 9

Aşağıdaki tanımlardan hangisi tasfiye kavramını en doğru bir biçimde açıklar?

A
Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı yenilik doğuran bir irade beyanı ile ileriye dönük olarak sonlandırma
B
Tüzel kişinin hukuk düzeni tarafından tanınması
C
Bir tüzel kişinin kanunda belirtilen hallerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın, kanun gereği kendiliğinden sona ermesi
D
Tüzel kişinin sona erme şekline göre farklı hükümler çerçevesinde özgülenmesi
E
Sona eren tüzel kişinin, tüm hukuki ilişkilerinin de sona erdirilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi nişanın bozulması için yapılan anlaşmadır?

A
İbra
B
İstisna
C
İkale
D
İkame
E
Fesih
Soru 11

Resmi memur önünde yapılmayan evlilik sözleşmelerinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yokluk
B
Mutlak butlan
C
İptal edilebilirlik
D
Fesih
E
Evlenmeden dönme
Soru 12

Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerden birinin aile konutu ve ev eşyası üzerinde ayni bir talep hakkına sahip olabilmesi için evliliğin ne şekilde sona ermesi gerekir?

A
Evliliğin iptali
B
Boşanma
C
Ölüm
D
Evliliğin feshi
E
Evliliğin butlanı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerden birinin denkleştirme isteyebileceği durumlardan biridir?

A
Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan ödemesi
B
Eşin kişisel mallarının borçlarını ödemeye yetmemesi
C
Eşlerden birinin iflas etmesi
D
Eşlerden birinin borç ödemeden aciz hale düşmesi
E
Edinilmiş malların eşlerin ortak borçlarını ödemeye yetmemesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanuna göre vasi olamayacak kimselerden biri değildir?

A
Kısıtlılar
B
Kamu hizmetinden yasaklılar
C
Haysiyetsiz hayat sürenler
D
İlgili vesayet daireleri hâkimleri
E
60 yaşını doldurmuş kimseler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi velayet hakkının kaldırılmasına yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Ana ve babanın deneyimsizliği
B
Ana ve babanın özürlü olması
C
Ana ve babanın başka bir yerde bulunması
D
Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi
E
Ana veya babadan birinin 18 yaşından küçük olması
Soru 16

Evlatlığın mirasçılığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Evlatlık da kan bağına dayanan altsoy gibi yasal mirasçıdır.
B
Evlatlığın mirasçılığı için mirasbırakanın ölümü tarihinde geçerli bir evlatlık ilişkisinin varlığı gerekir.
C
Evlatlık altsoy gibi mirasbırakanın birinci derece mirasçıları arasında yer alır.
D
Evlatlık ilişkisinin kurulmasıyla evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı sona erer.
E
Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına dışarıdan yapılan müdahalenin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?

A
Üstün nitelikte özel bir yararın varlığı
B
Kanunun verdiği yetkinin kullanılmış olması
C
Üstün nitelikte kamusal yararın varlığı
D
Zarar görenin rızası
E
Zarar miktarının azlığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi el yazısı vasiyetnamenin geçerlilik koşullarından biri değildir?

A
El yazısı vasiyetnamenin tümünün mirasbırakan tarafından hazırlanmış olması
B
El yazısı vasiyetnamenin, mirasbırakan tarafından imzalanmış olması
C
El yazısı vasiyetname metninin tümünün mirasbırakan tarafından yazılmış olması
D
El yazısı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve günün gösterilmesi
E
El yazısı vasiyetnamenin düzenleme yerinin gösterilmesi
Soru 19

Dönem sonu ödevini tamamlamak için arkadaşı Ali’den dizüstü bilgisayarını bir haftalığına ödünç alan Barış, bilgisayarı 3000 liraya Cem’e satmıştır. Cem’in bilgisayarın mülkiyetini geçerli bir şekilde kazanıp kazanmadığı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cem, dizüstü bilgisayarın Barış’a ait olmadığını bilmiyorsa mülkiyetini kazanır.
B
Cem’in bilgisayarın mülkiyetini kazanabilmesi için bilgisayarın Barış’a ait olduğunu bilip bilmemesi önemli değildir.
C
Cem, bilgisayarı 20 yıl süreyle elinde bulundurursa mülkiyetini kazanır.
D
Bilgisayar gerçekte Ali’ye ait olduğu için Cem bilgisayarın mülkiyetini kazanamaz.
E
Cem, bilgisayarı 10 yıl süreyle elinde bulundurursa mülkiyetini kazanır.
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisi tüzel kişilerde bulunması gereken unsurlardan biridir?

A
Tüzel kişilikler ortak bir amaç etrafında bir araya gelmez.
B
Sürekli bir örgüte sahip olmayan topluluklara hukuk alanında tüzel kişilik tanınmaz.
C
Tüzel kişiliklerde örgütlenme olmamalıdır.
D
Tüzel kişiliğin bağımsız bir varlık olmasına hukuken olanak verilmez.
E
Hukuk düzeninde hangi kişi veya mal topluluklarına kişilik tanınacağı belirlenmemiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x