Medeni Hukuk 1 2016-2017 Final Sınavı

Medeni Hukuk 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kişiler hukukunun konularından biri değildir?

A
Kişilerin türleri
B
Hısımlık
C
Yerleşim yeri
D
Vesayet
E
Kişiliğin başlangıcı
Soru 2

Sözleşme boşluklarının tamamlanmasında yararlanılan Medeni Hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkaniyet
B
iyiniyet
C
Dürüstlük
D
Nispilik
E
Eşitlik
Soru 3

Tam ehliyetliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her türlü yargılama hukuku işlemini kendileri yapabilirler.
B
Ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlanmamış kişilerdir.
C
Hukuki işlem ehliyetine sahiptirler.
D
Kanununda sayılmış yasak işlemleri yasal temsilcileri aracılığıyla yapabilirler.
E
Hukuka aykırı fiillerinden sorumludurlar.
Soru 4

Yerleşim yeri edinmenin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuki işlem
B
Hukukî fiil
C
Hukuki fiil benzeri
D
Hukuki olay
E
Hukuki işlem benzeri
Soru 5

Derneklerin özel bir çeşidi niteliğindeki tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adi ortaklık
B
Vâkıf
C
Limited ortaklık
D
Sendika
E
Aile ortaklığı
Soru 6

Nişanlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Evlenme erginliğine ulaşmış kişiler yasal temsilcilerinin rızası olmadan nişanlanabilirler.
B
Nişanlanma evlenme vaadiyle olur.
C
Nişanlanma iradesinin şarta bağlanması mümkündür.
D
Nişanlanma iradesinin haberci aracılığıyla açıklanması mümkündür.
E
Nişanlanma temsil yoluyla yapılabilecek bir hukuki işlem değildir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi nişanlılığın kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Evlenme
B
Hükümlülük
C
Ölüm
D
İmkânsızlık
E
Bozucu şartın gerçekleşmesi
Soru 8

Evlenmeleri yasak olan hısımlar arasındaki evliliğe bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evliliğin feshi
B
Mutlak butlan
C
Nisbi butlan
D
Yokluk
E
Evliliğin iptali
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağ kalan eşin aile konutu üzerinde katılma alacağına mahsuben talep edebileceği sınırlı ayni haklardan biridir?

A
Üst hakkı
B
Kullanma ödüncü
C
İntifa hakkı
D
Kira
E
Kaynak hakkı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi eşlerin kişisel mallarından biri değildir?

A
Kişisel malların gelirleri
B
Kişisel kullanım eşyası
C
Miras yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri
D
Manevi tazminatlar
E
Kişisel malların yerine geçen değerler
Soru 11

Eşlerin evlilik birliğinin giderlerine birlikte katılması evlilik hukukuna ilişkin aşağıdaki prensiplerden hangisinin sonucudur?

A
Süreklilik
B
Mutlaklık
C
Eşitlik
D
Amaca bağlılık
E
Birlik
Soru 12

Eşlerden biri hakkında ölüm karinesinin geçerli olması halinde, evliliğin akıbeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Evliliğin devamına hiçbir etkisi olmaz.
B
Evlilikten dönme talep edilir.
C
Evliliğin feshi davası açılır.
D
Evlenmenin iptali dava edilir.
E
Evlilik birliği kendiliğinden sona erer.
Soru 13

Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim ve bakım giderlerine katılmak için ödemek zorunda olduğu nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakım
B
iştirak
C
Yardım
D
Yoksulluk
E
İrat
Soru 14

Zina nedeniyle boşanma davasının açılabileceği en uzun süre kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 15

Geçerlilik şekline uyulmadan yapılmış olan bir vasiyetnamenin tabi olduğu hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesin hükümsüzlük
B
Yokluk
C
Eksiklik
D
Nisbi butlan
E
İptal edilebilirlik
Soru 16

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyunun bulunmaması halinde, onun miras payı aşağıdakilerden hangisine kalır?

A
Mirasbırakanın yasal mirasçılarına
B
devlete
C
En yakın ortak köke
D
En yakın ortak kökün alt soyuna
E
Saklı paylı mirasçılara
Soru 17

Metin öldüğünde üç oğlu Oğuz, Ozan ve Oktay ile annesi Ayşe sağdır.
Buna göre, Ayşe’nin yasal miras payı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirastan pay alamaz.
B
1/2
C
1/4
D
1/8
E
3/4
Soru 18

Mirasın paylaşılması sırasında mirasçı olabilecek ceninin bulunmasının paylaşmaya etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ceninin payı hâzineye devredilir.
B
Ceninin payı anneye devredilir.
C
Paylaşma, ceninin doğumuna kadar ertelenir.
D
Paylaşma sona erer.
E
Cenin payı teminat karşılığında yasal mirasçılara verilir.
Soru 19

Mirasçıların mirasın reddi beyanında bulunacakları yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noter
B
Asliye hukuk mahkemesi
C
Asliye ceza mahkemesi
D
Defterdarlık
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mirasın açılması ile mirasçılara tanınmış olan haklardan biri değildir?

A
Mirası red
B
Mirası kabul
C
Terekenin defterinin tutulması
D
Resmi tasfiye
E
Mirasın devri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x