Medeni Hukuk 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Medeni Hukuk 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

A
Yönetmelikler
B
Örf adet
C
içtihatlar
D
içtihadı birleştirme kararları
E
Tüzükler
Soru 2

Sözleşme akdedildikten sonra tarafların bu sözleşmeye uymakla yükümlü olduklarını ifade eden genel hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme özgürlüğü ilkesi
B
Sözleşmenin nisbiliği ilkesi
C
Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ilkesi
D
Dürüstlük ilkesi
E
Ahde vefa ilkesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?

A
Vakıf kurma
B
Evlenme
C
Nişanı bozma
D
Boşanma
E
Nişanlanma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının konusunu oluşturmaz?

A
Kişinin ekonomik özgürlüğü
B
Kişinin eserleri
C
Kişinin şeref ve onuru
D
Kişinin resmi
E
Kişinin adı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dernek tüzüğünde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Derneğin süresi
B
Derneğin adı
C
Derneğin organları
D
Derneğin amacı
E
Derneğin gelir kaynakları
Soru 6

Tüzel kişiliğin başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermesine ne ad verilir?

A
Tahliye
B
Tasfiye
C
Fesih
D
infisah (dağılma)
E
Tahsis
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın kurucu unsurlarından biridir?

A
Yüzük takılması
B
Nişan merasimi
C
Belediyeye bildirimde bulunulması
D
Kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadi
E
Ailelerin tanıştırılması
Soru 8

Olağan evlenme yaşı kaçtır?

A
21
B
18
C
17
D
16
E
15
Soru 9

Kesin evlenme engellerinin varlığına rağmen yapılmış olan bir evlenmeye bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evliliğin iptali
B
Evlenmenin feshi
C
Nisbi butlan
D
Mutlak butlan
E
Yokluk
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin ölümle sona ermesi halinde sağ kalan eşin katılma alacağına mahsup edilmek üzere kendisine tanınmasını isteyebileceği irtifak haklarından biridir?

A
Kaynak hakkı
B
intifa hakkı
C
Üst hakkı
D
Taşınmaz yükü
E
Kat irtifakı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi evlilik birliğinin korunması amacıyla hâkim tarafından alınabilecek önlemlerden biri değildir?

A
Şiddetli geçimsizliğe dayanarak re’sen boşanma davası açabilir.
B
Birliğin giderlerine katılmayan eşin borçlularına ödemeyi, tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir.
C
Birlikte yaşamaya ara verilmesine karar verir.
D
Eşlerin tasarruf yetkisini sınırlayabilir.
E
Eşlerden her birinin yapacağı parasal katkıyı belirler.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Eşlerden birinin ölümü
B
Hâkim kararıyla mal ayrılığına geçilmesi
C
Başka bir mal rejiminin kabulü
D
Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
E
Boşanma sebebiyle evliliğin sona ermesi
Soru 13

Eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için açılmış olan boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinin üzerinden en az ne kadar sürenin geçmesi gerekir?

A
3 yıl
B
1 yıl
C
6 ay
D
3 ay
E
1 ay
Soru 14

Evlenmeyi hiç istemediği halde yanılarak evlenmeye razı olan bir kimsenin bu evliliği sona erdirilebilmek için başvurabileceği hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evliliğin feshi davası açmak
B
Evliliğin hükümsüzlüğünü istemek
C
Evliliğin iptali davası açmak
D
Boşanma davası açmak
E
Hâkimden ayrılığa karar vermesini istemek
Soru 15

Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim, sağlık gibi masraflarını karşılamak için gücü oranında ödemek zorunda olduğu bir miktar paraya ne ad verilir?

A
Ayrılık nafakası
B
Denklik nafakası
C
iştirak nafakası
D
ihtiyaç nafakası
E
Yoksulluk nafakası
Soru 16

Sağ kalan eşin miras bırakanın altsoyuyla birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1/2
B
1/4
C
1/8
D
3/4
E
Mirasın tamamı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın üçüncü zümre mirasçılarından biridir?

A
Evlatlık
B
Kardeş
C
Torun
D
Anne
E
Büyükanne
Soru 18

Türk Hukuku’nda evlatlık ilişkisinin kurulması bakımından kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vesayet makamının kararı
B
Evlatlık sözleşmesi
C
Fiili olarak evlat edinen-evlatlık ilişkisinin varlığı
D
Evlatlık sözleşmesinin yapılması ve aile kütüğüne tescil
E
Mahkeme kararı
Soru 19

Mirasın açıldığı anda var olmayan kimsenin mirasçı atanabilmesi için maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf çeşitlerinden hangisine başvurulması gerekir?

A
Yedek mirasçı atamak
B
Yasal mirasçı
C
Alt mirasçı atamak
D
Terekeyi mühürlemek
E
Art mirasçı atamak
Soru 20

Mirasın açıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miras bırakanın sağ kalan eşinin yerleşim yeri
B
Miras bırakanın son yerleşim yeri
C
Birinci derece mirasçılarının bulunduğu yer
D
Miras bırakanın nüfusa kayıtlı olduğu yer
E
Terekedeki taşınmazların bulunduğu yer
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x