Medeni Hukuk 1 2016-2017 Vize Deneme Sınavı

Medeni Hukuk 1 2016-2017 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un yardımcı kaynaklarından biridir?

A
Mahkeme içtihatları
B
Özel Kanunlar
C
Kanun Hükmünde Kararnameler
D
İçtihadı Birleştirme Kararları
E
Yönetmelikler
Soru 2

Tüzük çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Başbakan
B
Kamu kurumları
C
Bakanlar Kurulu
D
Danıştay
E
Cumhurbaşkanı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kanun koyucunun düzenleme yapmadığı bir hususta başka bir kanun maddesinin uygulanacağının belirtilmesidir?

A
Alıntı
B
Kıyas
C
Atıf
D
Gerçek boşluk
E
Evleviyet yolu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun asli kaynaklarından biri değildir?

A
Tüzükler
B
Kanunlar
C
Yönetmelikler
D
Kanun Hükmünde Kararnameler
E
Doktrin
Soru 5

Aşağıda ispat yükü ile ilgili söylenen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İspat yükü, hukuk hayatında bir vakıanın kimin tarafından ispat edilmesi gerektiği sorununa denir.
B
Kural olarak iddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür.
C
Kişi iddiasını ispat edemezse, diğer taraf onun mutlaka ispatını isteyebilir.
D
Herkesçe bilinen vakıaların ispatına gerek yoktur.
E
İspat yükünün özel olarak bir kanun hükmü ile belirlendiği hallerde, ispat yükü bu özel kanun hükmünde yazılı kimseye düşer.
Soru 6

Belirli bir olaydan, belirli olmayan bir olay için hakim tarafından çıkarılan sonuca ne ad verilir?

A
Adi varsayım
B
Kanuni karine
C
Emare
D
İspat kuralı
E
Fiili karine
Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin yasal temsilcilerinin rızası ile yapabilecekleri işlemler arasında yer almaz?

A
Kira sözleşmesi
B
Mal (ev, araba gibi) satım işlemleri
C
Hizmet sözleşmeleri
D
Kendisini borç altına sokan hukuki işlemler
E
Vakıf kurmak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangileri fiil ehliyetinin koşullarındandır?
I. Ergin olmak
II. Yabancı uyruklu olmamak
III. Ayırt etme gücüne sahip olmak
IV. Kısıtlı olmamak

A
I-II-III
B
II-III-IV
C
I-III-IV
D
I-II-IV
E
II-III-IV
Soru 9

'Haklara ve borçlara sahip olabilme, başka bir ifadeyle hak sahibi olma ve yükümlülük altına girebilme durumudur.'
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısıtlı olma
B
Birlikte ölüm karinesi
C
Ölüm karinesi
D
Hak ehliyeti
E
Genellik ve eşitlik ilkesi
Soru 10

Fiil ehliyetinin koşulları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A
Ergin olmak, ayırt etme gücü, kısıtlı olmama
B
Ergin olmak, 18 yaşından büyük olmak, lise mezunu olmak
C
Ayırt etme gücü, kişisel durum sicili, kısıtlı olmama
D
Kısıtlı olmama, ergin olmak, üniversite mezunu olmak
E
Kişisel durum sicili, ergin olma, kısıtlı olmama
Soru 11

Henüz gerçekleşmemiş olmakla birlikte, birtakım belirtilerden yakın bir zamanda gerçekleşmesi mümkün görülen bir haksız saldırı tehlikesine karşı açılan dava aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önleme davası
B
Tespit davası
C
Tazminat davası
D
Vekâletsiz iş görme davası
E
Saldırıya son verilmesi davası
Soru 12

Ana ve babaları bir olan kardeşler arasındaki hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayın hısımlığı
B
Evlat edinmeden doğan hısımlık
C
Tam kan yansoy hısımlığı
D
Üstsoy-altsoy hısımlığı
E
Yarım kan yansoy hısımlığı
Soru 13

Herkesin mutlaka bir yerleşim yerine sahip olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanır?

A
Yerleşim yerinin tekliği ilkesi
B
Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi
C
Yerleşim yerinin değiştirilememesi ilkesi
D
Yerleşim yerinin birliği ilkesi
E
Yerleşim yerinin isteğe bağlı olması ilkesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine tabi olan kimselerden biridir?

A
Velayet altında bulunanlar
B
Vesayet makamı
C
Kendilerine yasal danışman atanan kimseler
D
Kendilerine kayyım tayin edilen kimseler
E
Yurt dışında yaşayan kimseler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi vakfın zorunlu organlarından biridir?

A
Yönetim kurulu
B
Genel kurul
C
Denetim kurulu
D
Teftiş kurulu
E
Müdür
Soru 16

Sona eren tüzel kişinin tüm hukuki ilişkilerinin de sona erdirilmesine ne ad verilir?

A
Tasfiye
B
Dağılma
C
Borçların ödenmesi
D
Hakların devri
E
Sonlanış
Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi izin sisteminindeki işleyişi en doğru bir şekilde tanımlar?

A
Hukuk düzeni tüzel kişiliğin kurulması için bazı asgari koşullar belirleyerek, bu koşullara uyulup uyulmadığının resmi makamlarca incelenmesini öngörür.
B
Tüzel kişiliğin kazanılması için gerekli olan asgari koşullar mevzuat tarafından belirlenir.
C
Tüzel kişiliğin kazanılması için gerekli olan asgari koşulların yerine getirilip getirilmediği herhangi bir resmi makamın kontrolüne tabi tutulmaksızın, koşullar yerine getirildiği anda tüzel kişilik kazanılmış olur.
D
Kişi veya mal topluluklarının tüzel kişilik kazanması ve hak süjesi haline gelmesi devletin iznine bağlıdır.
E
Tüzel kişiliğin kazanılması için gerekli olan asgari koşulların yerine getirilip getirilmediği ilgili kişi veya mal topluluklarının sahip olduğu organların denetimine bağlıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir kişi topluluğunun dernek olarak tüzel kişilik kazanabilmesi için gerekli olan unsurlardan biri değildir?

A
En az yedi gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi
B
Dernek amacının hukuka aykırı olmaması
C
Kazanç paylaşımına yönelik belirli ve ortak bir amaç için kurulması
D
Dernek birlikteliğinde sürekliliğin olması
E
Dernek amacının ahlaka aykırı olmaması
Soru 19

Birlikte ölüm karinesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adi karine
B
Varsayım
C
Faraziye
D
Kesin karine
E
Fiili karine
Soru 20

Bir hakkın doğumuna engel olan bir durumun olaydaki varlığı veya gerekli unsurlardan birinin yokluğu hakkındaki mazur görülebilir bir bilgisizlik veya yanlış bilgiye ne denir?

A
İyiniyet
B
Dürüstlük
C
Akıllılık
D
Uyanıklık
E
Basiretlilik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x