Medeni Hukuk 1 2016-2017 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yönetmeliklerin iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A
Bakanlar Kuruluna
B
Askeri Yargıtaya
C
Başbakanlığa
D
Yargıtaya
E
Danıştaya
Soru 2

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Bakanlar Kuruluna
B
Kamu kurumlarına
C
idare mahkemesine
D
Kamu kuruluşlarına
E
Başbakana
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hukukun temel amaçlarından biri değildir?

A
Örf ve adet hukukunun gelişimini durdurma
B
Dirlik ve düzeni sağlama
C
Hukuki güvenliği sağlama
D
Toplumun gereksinimlerini karşılama
E
Adaleti sağlama
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun konularından biri değildir?

A
Velayet
B
Evlenme
C
Vesayet
D
Nişanlanma
E
Hısımlık
Soru 5

Adi senedin kesin delil kabul edilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senet bedelinin 2500 TL’yi aşması
B
imzası bulunan kişinin mahkeme önünde ikrar etmesi
C
Alacaklının senette imzasının bulunması
D
Senedin kıymetli evrak niteliği taşıması
E
Senette bulunan imzanın noter tarafından onaylanması
Soru 6

Borçlunun borcu ödemek için gece yarısı alacaklının evine gitmesi Medeni Hukuka egemen olan aşağıdaki ilkelerden hangisine ayrılık oluşturur?

A
Hakkaniyet
B
Eşitlik
C
iyiniyet
D
Mutlaklık
E
Dürüstlük
Soru 7

Sözleşmenin kuruluşundan sonra tarafları bu sözleşmeye uymakla yükümlü tutan hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması
B
Dürüstlük
C
Ahde Vefa
D
Sözleşme özgürlüğü
E
iyiniyet
Soru 8

Bir taşınırın hak sahibi olmayan bir kişiden iyiniyetle kazanılmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkın emin sıfatıyla zilyetten kazanılmış olması
B
Hak konusu şeyi devredenin tacir olması
C
Hakkın konusunu fiziki varlığı bulunan taşınırların oluşturması
D
Hakkın kişisel bir hakka dayanılarak kazanılması
E
Hak konusu şeyin maddi değerinin bulunması
Soru 9

Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanılmasına ilişkin olmakla birlikte sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin iznine ihtiyaç duyduğu işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evlenme
B
Boşanma
C
Nişanlanma
D
Nişanı bozma
E
Vakıf kurma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununda sayılan ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?

A
Yaş küçüklüğü
B
Akıl hastalığı
C
Hüküm giymiş olma
D
Akıl zayıflığı
E
Sarhoşluk
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetliler grubunda yer alır?

A
Ayırt etme gücüne sahip küçükler
B
Vesayet altına alınanlar
C
Kendilerine yasal danışman atanmış olanlar
D
Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar
E
Yönetimi kayyıma bırakılmış tüzel kişiler
Soru 12

Bir kişiyi diğerlerinden ayırmaya yarayan ve hukuk düzeninin kendilerine bir takım sonuçlar bağladığı niteliklere ne ad verilir?

A
Dar anlamda kişilik
B
Kişisel durumlar
C
Kişilik hakkı
D
Hak ehliyeti
E
Geniş anlamda kişilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının konusunu oluşturan manevi varlıklardan biri değildir?

A
Âd
B
Sağlık
C
Onur
D
Özgürlük
E
Resim
Soru 14

Kişilik haklarına karşı yapılmış ve sona ermiş bir saldırının yaratığı etkilerin hala devam etmesi halinde açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sebepsiz zenginleşmeye dayanan iade davası
B
Saldırının önlenmesi davası
C
Vekâletsiz iş görme davası
D
Tespit davası
E
Saldırıya son verilmesi davası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kişinin fiil ehliyetinden kısmen vazgeçtiği anlamını taşır?

A
Kişinin belirli bir yerden alış veriş yapmayacağını taahhüt etmesi
B
Kişinin yaptığı bir hukuki işlemle çocuk sahibi olmayacağını taahhüt etmesi
C
Kişinin yaptığı bir hukuki işlemle siyasi partiye girmeyeceğini taahhüt etmesi
D
Kişinin yaptığı bir hukuki işlemle hiçbir zaman evlenmeyeceğini vaad etmesi
E
Kişinin sahip olduğu mallar üzerinde tasarrufta bulunmayacağını taahhüt etmesi
Soru 16

Evlatlık ile evlat edinen arasındaki hısımlık ilişkisinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evlat edinen ile evlatlığın fiilen birlikte yaşaması
B
Sosyal yardım kurumu ile evlat edinen arasında yapılan sözleşme
C
Evlat edinen ile evlatlık arasında yapılan evlatlık sözleşmesi
D
Evlat edinme işlemine yönelik mahkeme kararı
E
Yerin en büyük mülki amirinin vereceği idari karar
Soru 17

Dernek genel kurulu en az kaç kişiden oluşur?

A
1
B
3
C
5
D
7
E
9
Soru 18

Sona eren tüzel kişinin tüm hukuki ilişkilerinin de sona erdirilmesine ne ad verilir?

A
Tahsis
B
Takyit
C
İnfisah
D
Tasfiye
E
Tahliye
Soru 19

Derneklerde sona erme kararı vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakanlar Kurulu
B
Genel Kurul
C
Denetim kurulu
D
Yönetim Kurulu
E
Yönetici
Soru 20

Tüzel kişiliğin onu kuran kişilerin kişiliklerinden bağımsızlaşan bir yapıya sahip olması, onu karakterize eden aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir sonucudur?

A
Bağımsızlık
B
Hukuk düzenince tanınma
C
Örgütlenme
D
Serbestlik
E
Sürekli amaç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x