Medeni Hukuk 1 2017-2018 Final Sınavı

Medeni Hukuk 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örf-adet hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Medeni hukukun asli kaynaklarındadır.
B
Manevi unsuru genel inanıştır.
C
Medeni hukukun yazılı olmayan kaynaklarındandır.
D
Maddi unsuru devamlılık ve tekrarlanmadır.
E
Kanunundaki boşlukların doldurulmasında ve kanunların yorumlanmasında yararlanılır.
Soru 2

İyiniyet karinesine bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karine resmi senet hükmündedir.
B
Karineye dayanan kişinin gerekli özeni gösterdiği kabul edilir.
C
Karinenin aksini iddia eden, iddiasını ispat etmek zorundadır.
D
Karinenin aksini iddia edenin iddiası dinlenmez.
E
Karineye konu olan hususa karşı dava açılmayacağı kabul edilir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının konusunu oluşturmaz?

A
Vücut Bütünlüğü
B
Kişinin onuru
C
Kişinin resmi
D
Kişinin malvarlığı
E
Kişinin ismi
Soru 4

Ahmet ile teyzesinin kızı Mehtap arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yansoy hısımlığı
B
Kayın hısımlığı
C
Düz hat hısımlığı
D
Sihri hısımlık
E
Yarım soy hısımlığı
Soru 5

Anonim ortaklıkların kuruluşu bakımından esas alman sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
İzin sistemi
B
Nisbi sistem
C
Mutlak sistem
D
Tescil sistemi
E
Serbest kuruluş sistemi
Soru 6

Nişanlanmanın tarafların anlaşmasıyla sona ermesine bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manevi zararın tazmini
B
İştirak nafakası
C
Hediyelerin geri verilmesi
D
Yoksulluk nafakası
E
Maddi zararın tazmini
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi arasında evlenme engeli yoktur?

A
Evlat edinenle evlatlığın altsoyu arasında
B
Kuzenler arasında
C
Altsoy-üstsoy arasında
D
Amca ile yeğeni arasında
E
Eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu arasında
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde aile hukukuna özgü ilkelerden biridir?

A
Belirlilik
B
Mutlaklık
C
Düzenleme serbestisinin bulunmaması
D
Sözleşme özgürlüğü
E
Nisbilik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağ kalan eşin aile konutu üzerinde katılma alacağına mahsuben talep edebileceği sınırlı ayni haklardan biridir?

A
Bağışlama hakkı
B
Üst hakkı
C
Takas hakkı
D
Alt kira hakkı
E
Oturma hakkı
Soru 10

Edinilmiş mallara katılma rejiminde borçlu eşin malvarlığı veya terekesinin katılma alacağını karşılamaması halinde, alacaklı eş ve mirasçılarının eksik kalan kısım için karşılıksız kazandırmadan yararlanan üçüncü kişilere karşı sahip oldukları dava hakkı, mal rejiminin sona ermesinden itibaren kaç yıl geçmekle düşer?

A
2
B
5
C
10
D
15
E
20
Soru 11

Eşlerden birinin evlilik birliğini temsil yetkisini aşarak işlem yapmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşe kayyım atanması
B
Evliliğe ara verilmesi
C
Velayetin kaldırılması
D
Eşin işlemlerinin geçerliliğinin diğer eşin onayına bağlı tutulması
E
Temsil yetkisinin kaldırılması
Soru 12

Evliliğin resmi memur önünde yapılmamış olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evliliğin iptali
B
Evlilikten dönme
C
Evliliğin feshi
D
Yokluk
E
Evliliğin kesin hükümsüzlüğü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın genel sebeplerinden biridir?

A
Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
B
Akıl hastalığı
C
Terk
D
Ortak hayatın yeniden kurulamaması
E
Suç işleme-haysiyetsiz hayat sürme
Soru 14

Terk nedenine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla haklı bir sebep olmaksızın konutu en az ne kadar süre ile terk etmiş olması gerekir?

A
3 ay
B
6 ay
C
1 yıl
D
2 yıl
E
3 yıl
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi resmi vasiyetnamenin yapılması sırasında tanık olması yasaklanmış kişilerden biri değildir?

A
Miras bırakanın eşi
B
Okuryazar olmayanlar
C
Miras bırakanın kayın hısımları
D
Ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar
E
Fiil ehliyeti olmayanlar
Soru 16

Mehmet öldüğünde, eşi Ayşe ve kızları Keriman ve Kadriye sağdır.
Buna göre, Ayşe’nin yasal miras payı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1/8
B
1/4
C
1/2
D
3/4
E
Mirastan pay alamaz.
Soru 17

Birinci derece varken, ikinci derecenin mirasçı olamaması, miras hukukuna hâkim olan aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

A
Dereceler içinde sıra
B
Sıra içinde öncelik
C
Kök içinde halefiyet
D
Külli içinde halefiyet
E
Dereceler arasında sıra
Soru 18

Mirasçıların mirasın reddi beyanında bulunacakları merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
Asliye ceza mahkemesi
C
Defterdarlık
D
Sulh hukuk mahkemesi
E
Noter
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi miras ortaklığının ortaklarından biri değildir?

A
Miras bırakanın üstsoyu
B
Miras bırakanın eşi
C
Miras bırakanın altsoyu
D
iradi mirasçı
E
Vasiyet alacaklısı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mirasçılardan birinin talebi ile paylaşmanın ertelenmesine yol açan sebeplerden biridir?

A
Paylaşımın derhal yapılmasının terekenin değerinin önemli ölçüde azaltması
B
Terekede taşınmazların bulunması
C
Mirasçılardan birinin bu aşamada red talebinde bulunması
D
Mirasçılardan birinin yurt dışında bulunması
E
Terekenin bir kısımının yurtdışında bulunması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,71. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x