Medeni Hukuk 1 2017-2018 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özel hukukun en geniş kapsamlı dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret hukuku
B
İş hukuku
C
Medeni hukuk
D
Borçlar hukuku
E
Anayasa hukuku
Soru 2

Tüzüğü inceleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Danıştay
B
Bakanlar Kurulu
C
Yargıtay
D
Anayasa mahkemesi
E
İdare mahkemesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkartma yetkisi yoktur?

A
Başbakanlık
B
Bakanlar Kurulu
C
Bakanlıklar
D
Meclis
E
Kamu tüzel kişileri
Soru 4

Ayni haklar, medeni hukukun dallarından hangisinin temel konusunu oluşturur?

A
Aile Hukuku
B
Borçlar hukuku
C
Miras hukuku
D
Kişiler hukuku
E
Eşya Hukuku
Soru 5

Sözleşmenin kuruluşu sırasında sözleşmenin karşı tarafını uyarma yükümlülüğü Medeni hukuka hâkim olan ilkelerden hangisinin sonucudur?

A
Dürüstlük
B
Eşitlik
C
Hakkaniyet
D
Ahde Vefa
E
iyiniyet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kanun gereği ispat yükünün özel olarak düzenlendiği durumlardan biridir?

A
Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğunu belirleme yükü
B
Borçlu temerrüdünde zararı ispat yükü
C
Haksız fiilde zararı ispat yükü
D
Adi faiz oranını belirleme yükü
E
Sebepsiz zenginleşmede iade yükü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi adi karinedir?

A
Gaiplik karinesi
B
Tapu sicilindeki kayıtları doğruluğuna ilişkin karine
C
Zamanaşımı karinesi
D
Ölüm karinesi
E
Adi borç karinesi
Soru 8

Kişinin haklarını kullanırken, borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uygun davrandığından söz edilebilmesi için esas alınması gereken ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söz konusu olayda iyiniyetli davranmış olmak
B
Karşı tarafın menfaatini gözeterek davranmış olmak
C
Makul ve orta zekâlı kimselerin davranış şekline uygun davranmış olmak
D
Kusursuz davranmış olmak
E
Hakkaniyete uygun davranmış olmak
Soru 9

Bir çocuğun henüz doğmadan ölmüş babasına mirasçı olabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Çocuğun evlilik içinde doğmuş olması
B
Çocuğun sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahip olması
C
Miras hukukunda mutlaklık ilkesinin geçerli olması
D
Babalık davası suretiyle çocukla baba arasında nesep bağı kurulmuş olması
E
Çocuğun babanın ölümünden önceki 180 gün içinde doğmuş olması
Soru 10

I. Ayırt etme gücüne sahip küçükler II Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar III. Kendilerine yasal danışman atanmış kişiler IV.Evli kişiler V.Müteselsil kefiller
Yukarıdakilerden hangileri sınırlı ehliyetsizdir?

A
I ve II
B
Ive III
C
II ve V
D
III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kişilik kavramı içerisinde yer almaz?

A
Hak ehliyeti
B
Fiil ehliyeti
C
Kişilik hakları
D
Kişisel başarılar
E
Kişisel durumlar
Soru 12

Aşağıdaki durumlardan hangisinde gaibin mirasçılarının teminat gösterme yükümlülüğü sona erer?

A
Son haber alma tarihinden itibaren 10 yıl geçtiğinde
B
Mirasın mirasçılara geçişinden itibaren 15 yıl dolduğunda
C
Mirasın paylaşılmasının üzerinden 30 yıl geçtiğinde
D
Gaip 100 yaşına geldiğinde
E
Gaiplik kararı kesinleştiğinde
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi manevi kişilik haklarından biridir?

A
Yaşam hakkı
B
Beden tanrılığı
C
Sağlık hakkı
D
Hareket özgürlüğü
E
Özel hayat alanı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına yönelik saldırının hukuka aykırılığını gideren sebeplerden biri değildir?

A
Üstün nitelikte özel yarar
B
Zarar verenin rızası
C
Kanununun verdiği yetki
D
Üstün nitelikte kamusal yarar
E
Haklı savunma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yerleşim yerinin tekliği ilkesinin istisnasıdır?

A
Dernekler
B
Ticari kuruluşlar
C
Kamu kurumlan
D
il özel idaresi
E
Vakıflar
Soru 16

I. Eşler arasında II. Kadının annesi ile erkeğin annesi arasında III. Kadınla erkeğin annesi arasında IV.Evlatlık ile evlat edinen arasında
Yukarıdakilerden hangilerinde hısımlık ilişkisi yoktur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi vakıf senedinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Vakfa özgülenen mal ve haklar
B
Yerleşim yeri
C
Yönetim şekli
D
Vakfın adı
E
Vakıf genel kurulu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kazanç paylaşma amacı gütmeyen tüzel kişilerden biridir?

A
Kooperatifler
B
Kolektif ortaklık
C
Limited ortaklık
D
Anonim ortaklık
E
Sendika
Soru 19

Dernek kurucusu olabilmek için aranan asgari ehliyet koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiil ehliyetine sahip olmak
B
Kısıtlı olmamak
C
18 yaşını doldurmuş olmak
D
Ayırt etme gücüne sahip olmak
E
Hak ehliyetine sahip olmak
Soru 20

Ali, Ahmet ve Ayşe ölümcül bir hastalıkla mücadele eden Murat’ın hastane masraflarını üstlenmişlerdir. Ancak buna rağmen Ali, Ahmet ve Ayşe’nin oluşturduğu topluluk tüzel kişi olarak nitelendirilemez.
Söz konusu topluluğun tüzel kişi olarak nitelendirilmesine engel teşkil eden durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazanç paylaşmayı hedef tutmaması
B
Amacın sürekli olmaması
C
Hukuk düzeni tarafından tanınmaması
D
Ekonomik bir amaç gütmemesi
E
Sayılarının yediden az olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x