Medeni Hukuk 1 2018-2019 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kanunların yorumlanması sırasında yararlanılan ve çoğun içinde azın da bulunacağını ifade eden mantık kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evleviyet yolu
B
Kıyas
C
Aksi ile kanıt yolu
D
Sıralama
E
Karşılaştırma
Soru 2

Yönetmeliklerin iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A
Danıştay a
B
Bölge adliye mahkemesine
C
Asliye hukuk mahkemesine
D
Savcılığa
E
Yargıtaya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kişiler hukukunun konularından biridir?

A
Soybağı
B
Mutlak haklar
C
Evlenme
D
Hısımlık
E
Ayni haklar
Soru 4

Örf-adet hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kanunundaki boşlukların doldurulmasında ve kanunların yorumlanmasında yararlanılır.
B
Medeni hukukun yazılı olmayan kaynaklarındandır.
C
Maddi unsuru devamlılık ve tekrarlanmadır.
D
Medeni hukukun asli kaynaklarındadır.
E
Manevi unsuru genel inanıştır.
Soru 5

Sözleşme kurulduktan sonra tarafların bu sözleşmeye uymakla yükümlü olduğunu gösteren medeni hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyiniyet
B
Dürüstlük
C
Ahde vefa
D
Hakkaniyet
E
Sözleşme özgürlüğü
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kanunundan doğan bilme yükümlülüğünün bulunduğu hallerden biridir?

A
idarenin şekli işlemleri
B
Mahkemenin kesinleşmiş kararları
C
Tapu kütüğüne tescil edilmiş hususular
D
Maddi değeri 2500 TL’nin üzerinde olan işlemler
E
Noter tarafından düzenlenmiş bir belgeye dayanan işlemler
Soru 7

Hukuki işlemlerde boşluklarının tamamlanmasında yararlanılan medeni hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürüstlük
B
Eşitlik
C
Nispilik
D
iyiniyet
E
Hakkaniyet
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılmasından zarar gören kişinin açabileceği davalardan biri değildir?

A
Hakkın kötüye kullanılmasını önleme davası
B
Manevi tazminat davası
C
Tespit davası
D
Vekâletsiz işgörme davası
E
Maddi tazminat davası
Soru 9

Bir kişiyi diğerlerinden ayırmaya yarayan ve hukuk düzeninin kendilerine bir takım sonuçlar bağladığı niteliklere ne ad verilir?

A
Hak ehliyeti
B
Kişilik hakkı
C
Dar anlamda kişilik
D
Kişisel durumlar
E
Geniş anlamda kişilik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir kimse hakkında ölüm karinesinin işletilmesini gerektiren sebeplerden biridir?

A
Hakkında uzun süredir ülkeye giriş yasağı bulunması
B
Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren koşullar içinde kaybolma
C
Ölüm tehlikesi içinde kaybolma
D
Ağır ölüm tehlikesi yaratan bir hastalığa tutulma
E
Kendisinden uzun süredir haber almamama
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde kendisine yasal danışman atanmış kimselerin, danışmanlarının onayını almak zorunda oldukları işlemlerden biridir?

A
Taşınmazı kiraya verme
B
Bağışlama
C
Vasiyet yapma
D
Temsilci atama
E
Taşınırı devretme
Soru 12

Medeni hukukta kişilik bakımından geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlaklık
B
Hakkaniyet
C
Dürüstlük
D
Süreklilik
E
Eşitlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına yönelik saldırının hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?

A
Haklı savunma
B
Mücbir sebebin varlığı
C
Üstün nitelikte özel yararın varlığı
D
Zorunluluk hali
E
Zarar görenin rızası
Soru 14

Ayşe ile annesinin ikinci evliliğinden olma Mustafa arasındaki hısımlık ilişkisinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altsoy hısımlığı
B
Kayın hısımlığı
C
Tam kan hısımlığı
D
Üstsoy hısımlığı
E
Yarımkan yansoy hısımlığı
Soru 15

Aralarında evlenme yasağı olmayanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evlatlık ve evlat edinen
B
Evlatlığın kızı ile evlat edinen
C
Evlatlığın kardeşi ile evlat edinen
D
Evlatlık ve evlat edinenin eşi
E
Evlat edinenin oğlu ve evlatlık
Soru 16

Kişilik haklarına karşı yapılmış ve sona ermiş bir saldırının yaratığı etkilerin hâlâ devam etmesi halinde açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sebepsiz zenginleşmeye dayanan iade davası
B
Saldırıya son verilmesi davası
C
Vekâletsiz iş görme davası
D
Saldırının önlenmesi davası
E
Tespit davası
Soru 17

Sona eren tüzel kişinin tüm hukuki ilişkilerinin de sona erdirilmesine ne ad verilir?

A
Tasfiye
B
Tahsis
C
Takyit
D
infisah
E
Tahliye
Soru 18

Derneklerde sona erme kararı vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetim kurulu
B
Yönetici
C
Disiplin kurulu
D
Yönetim kurulu
E
Genel kurul
Soru 19

Ayırt etme gücüne sahip kısıtlıların vasiyetname yolu ile vakıf kurabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

A
13
B
15
C
16
D
17
E
18
Soru 20

Tüzel kişiliğin onu kuran kişilerin kişiliklerinden bağımsızlaşan bir yapıya sahip olması, onu karakterize eden aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir sonucudur?

A
Hukuk düzenince tanınma
B
Sürekli amaç
C
Örgütlenme
D
Belirlilik
E
Serbestlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (13 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x