Medeni Hukuk 2 2012-2013 Final Sınavı

Medeni Hukuk 2 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eser sözleşmesinde hasarın, iş sahibine geçtiği an aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşe başlandığı an
B
işin tamamlandığı an
C
Sözleşmenin sona erdiği an
D
Sözleşme konusunun teslim edildiği an
E
Sözleşmenin kurulduğu an
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi vekâletin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
İstifa
B
Taraflardan birinin ölümü
C
Taraflardan birinin fiil ehliyetini yitirmesi
D
Sözleşmenin amacına ulaşması
E
Azil
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bileşik eşyadır?

A
At
B
Araba
C
Bardak
D
Taş
E
Dolap anahtarı
Soru 4

Sözleşme gereği ifa edilmiş olan şey, sözleşme irade sakatlığı yüzünden iptal yoluyla geçersiz kılınınca geri verilmemiştir. Alınan şeyin geri verilmemiş olması, aşağıdaki kavramlardan hangisini akla getirir?

A
Aşırı yararlanma
B
Hırsızlık
C
Haksız fiil
D
Sebepsiz zenginleşme
E
Vekâletsiz iş görme
Soru 5

Hizmet sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İş görme borcu doğuran sözleşmelerdendir.
B
Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler grubunda yer alır.
C
Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir.
D
Ücret, sözleşmenin zorunlu unsurlarından biridir.
E
Süre, sözleşmenin zorunlu unsurlarından biridir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisine kefalet sözleşmesinde yer verilmemiş olması kefalet sözleşmesini geçersiz kılmaz?

A
Kefaletin miktarı
B
Borçlu
C
Alacaklı
D
Kefaletin sebebi (illeti)
E
Asıl borç
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi adi taşınır kiralarındaki fesih bildirim süresidir?

A
6 gün
B
10 gün
C
3 ay
D
6 ay
E
3 gün
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinde vekilin borçlarından biri değildir?

A
İşi şahsen ifa etme
B
Müvekkilin talimatlarına uyma
C
Hesap verme
D
İş gerekli araç ve malzemeleri müvekkilden talep etme
E
Sadakat ve özen borcu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi senede bağlı borçlarda ifanın ispatı için borçlu tarafından yapılması gereken davranışlardan biri değildir?

A
Senedin borçluya geri verilmesinin istenmesi
B
Senedin devredilmesi
C
Senedin iptal edildiğini ve borcun sona ermiş olduğunu gösteren resmen düzenlenmiş ve usulünce onaylanmış bir belge verilmesinin istenmesi
D
Senedin yok edilmesi
E
Dönemlik edimlerin ifasında yapılan kısmi ödeme için makbuz alınmasının istenmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bozucu yenilik doğuran haklardan biri değildir?

A
Önalım
B
İptal
C
Dönme
D
Fesih
E
Takas
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi irtifak hakları arasında yer almaz?

A
İntifa hakkı
B
Oturma hakkı
C
İpotek hakkı
D
Kaynak hakkı
E
Üst hakkı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özel temsil yetkisi gerektirmeyen hukuksal işlemlerdendir?

A
Taşınırları kiraya vermek
B
Dava açmak
C
Kambiyo taahhüdünde bulunmak
D
Taşınmazları devretmek
E
Bağışlamada bulunmak
Soru 13

Eşya üzerinde mülkiyetten başka bir ayni ya da kişisel hakka dayanan zilyetliğe ne ad verilir?

A
Asli zilyetlik
B
Fer’i zilyetlik
C
Elbirliğiyle zilyetlik
D
Paylı zilyetlik
E
Haksız zilyetlik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi eksik borç niteliği taşımaz?

A
Hukuksal işlemden doğan borçlar
B
Evlenme tellallığından doğan ücret borcu
C
Kumar ve bahisten doğan borçlar
D
Konkordatodan elde edilemeyen alacaklar
E
Hukuka aykırı amaçla verilenlerin iadesi borcu
Soru 15

Tapusuz taşınmazların satım sözleşmesine konu edilmesi halinde bu sözleşmenin tabi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tapu memuru önünde resmi şekle tabidir.
B
Adi yazılı şekle tabidir.
C
Şekil serbestisi geçerlidir.
D
Nitelikli yazılı şekle tabidir.
E
Noter önünde düzenleme şekline tabidir.
Soru 16

İçeriğinde kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin tümünü toplayan ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülkiyet hakkı
B
İntifa hakkı
C
Oturma hakkı
D
İrtifak hakkı
E
Üst hakkı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi asıl borca bağlı olarak sona eren fer’i haklardan biri değildir?

A
Faiz
B
Ceza koşulu
C
Kefalet
D
Rehin
E
Yenilik doğuran haklar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden değildir?

A
Vekâlet sözleşmesi
B
Yayım sözleşmesi
C
Vedia sözleşmesi
D
Komisyon sözleşmesi
E
Hizmet sözleşmesi
Soru 19

İyi bir bilgisayar satın almak isteyen ancak bilgisayarlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan Ayşe, Ali’den kendisi için bir bilgisayar almasını istemiştir. Ali, kendi adına ancak Ayşe hesabına bir bilgisayar satın almıştır. Taraflar arasında ne tür bir temsil söz konusudur?

A
Yasal temsil
B
Dolaylı temsil
C
Vasıtalı temsil
D
Yetkisiz temsil
E
Doğrudan doğruya temsil
Soru 20

Tarafların, satılanın, aralarından birine ya da üçüncü bir kişiye bırakılan bir örneğe veya tespit edilen bir mala uygun olarak teslimi üzerine anlaştıkları satış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beğenme koşuluyla satış
B
Ön ödemeli
C
Taksitle satış
D
Şarta bağlı satış
E
Örnek üzerine satış
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x