Medeni Hukuk 2 2012-2013 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 2 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Borç ilişkisinden doğan hak ve borçların yalnız taraflar arasında ileri sürülebilmesi ve ihlâl edilebilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Dürüstlük ilkesi
B
Mutlaklık ilkesi
C
Sözleşmeye bağlılık ilkesi
D
Tasarruf ilkesi
E
Nisbilik ilkesi
Soru 2

İyiniyetli zilyedin iade yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Esyayi elinden cikartmissa ikame degeri vermelidir.
B
Kendisinden kullanma tazminatı istenemez.
C
Kendisinden zararların tazmini istenemez.
D
Denkleştirme isteyebilir.
E
Zorunlu ve yararlı masrafların ödenmesini isteyebilir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin içerdiği yan haklar arasında bulunmaktadır?

A
Alacak hakları
B
Kefalet
C
Yenilik doğuran haklar
D
Cezai şart
E
Rehin
Soru 4

Borç ödenmediğinde borçlunun mallarının mülkiyetinin alacaklıya geçmemesi; alacaklının, borcu karşılamaya yeterli malların haczedilip cebri satış sonucunda elde edilenden tatmin edilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Belli miktarla sinirli sorumluluk
B
Konu itibariyle sınırlı sorumluluk
C
Şahıs ile sorumluluk
D
Değer itibariyle sorumluluk ilkesi
E
Kişisel sorumluluk ilkesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ayni hakların niteliklerinden biri değildir?

A
Herkese karşı ileri sürülebilme
B
Kişisel hak olma
C
Malvarlıksal hak olma
D
Tekelci hak olma
E
Doğrudan egemenlik yetkisi verme
Soru 6

Her iki tarafın da anlaşarak irade ve açıklamaları arasında bilinçli olarak yarattıkları uygunsuzluk hali aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yanilma (Hata)
B
Muvazaa (danışıklık)
C
Latife beyanı
D
Zihni kayıt
E
Aşırı yararlanma (Gabin)
Soru 7

Yasal önalım hakkının niteliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ayni Hak
B
Kişisel hak
C
Yenilik Doğuran Hak
D
Mutlak hak
E
Kişiye sıkı sıkıya bağlı hak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ortakları arasında elbirliği mülkiyetinin söz konusu olduğu ortaklık türlerinden biridir?

A
Komandit ortaklik
B
Kolektif ortaklık
C
Limited ortaklık
D
Adi ortaklık
E
Anonim ortalık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal anlamda eşya değildir?

A
Arazi
B
Otomobil
C
Kişinin organları
D
Kıymetli evrak
E
Hayvan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde bir verme edimi söz konusudur?

A
Satilan haliyi teslim etme
B
Konferans verme
C
Vekil sıfatıyla davayı takip etme
D
Sipariş verilen gelinliği dikme
E
Bir köprü projesi çizme
Soru 11

Taşınırlar üzerinde de kurulabilen irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
cst hakki
B
Kaynak hakkı
C
Oturma hakkı
D
İntifa hakkı
E
Rehin hakki
Soru 12

Bir hukuksal işlemin şekle aykırı yapılmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eksiklik
B
Kesin hükümsüzlük (Butlan)
C
Kısmi hükümsüzlük
D
İptal edilebilirlik
E
Feshedilebilirlik
Soru 13

Ayni hakların yalnız yasayla düzenlenmiş sayıda ve yasada öngörülen içerikte olabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A
Sebebe bağlılık ilkesi
B
Kamu güveninin korunması ilkesi
C
Mutlaklık ilkesi
D
Belirlilik ilkesi
E
Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkının özelliklerinden değildir?

A
Bir yararlanma hakkidir.
B
Malvarlıksal bir haktır.
C
Kişisel haklardandır.
D
Borç ilişkisinden doğan birincil haktır.
E
Mutlak haklardandır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal anlamda eşya kavramının öğelerinden biri değildir?

A
Bir yerden baska yere tasinabilme
B
Alışverişe elverişli olma
C
Kişi dışı olma
D
Maddi varlığı bulunma
E
Üzerinde egemenlik kurulabilme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tip serbestisinin sınırlarından biri değildir?

A
Emredici hukuk kurallarina aykirilik
B
Kamu düzenine aykırılık
C
Kişilik haklarına aykırılık
D
Ahlaka aykırılık
E
Örf-adete aykırılık
Soru 17

Önsözleşmenin şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kural olarak, kurulmasi hedeflenen sozlesmenin sekline tabidir.
B
Herhangi bir geçerlilik şekline tabi değildir.
C
Yazılı şekle tabidir.
D
Resmi şekle tabidir.
E
Nitelikli yazılı şekle tabidir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mülkiyetinin aslen kazanılmasına yol açan sebeplerden biri değildir?

A
İşgal
B
Karışma
C
Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı
D
Mahkeme kararı
E
Olağan kazandırıcı zamanaşımı
Soru 19

Haksız fiillerde istisnai haller dışında kusuru ispat yükü kime aittir?

A
Zarar verene
B
Hâkime
C
Zarar görene
D
Tanıklara
E
Üçüncü kişiye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi paylı mülkiyet konusu eşyayı ilgilendiren önemli yönetim işlerinden biri değildir?

A
Kira sözleşmesinin akdi
B
İşletme usulünün değiştirilmesi
C
Tarım türünün değiştirilmesi
D
Tarımsal işler
E
Kira sözleşmesinin feshi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x