Medeni Hukuk 2 2013-2014 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 2 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hukuki anlamda eşyanın özelliklerinden biri değildir?

A
Belirli olma
B
Sayılabilir olma
C
Kişi dışı olma
D
Maddi varlığı olma
E
Devredilebilme
Soru 2

Taşınır davası iyiniyetli zilyetlere karşı aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde açılabilir?

A
1 yıl
B
2 yıl
C
5 yıl
D
10 yıl
E
20 yıl
Soru 3

Aşağıdaki sınırlı ayni haklardan hangisi sahibine hak konusu şey üzerinde tasarruf etme yetkisi sağlar?

A
Rehin hakki
B
Geçit hakkı
C
Oturma hakkı
D
Üst hakkı
E
İntifa hakkı
Soru 4

Malvarlığının konu edilebildiği ayni hak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oturma hakkı
B
Üst hakkı
C
Kaynak hakkı
D
İntifa hakkı
E
Geçit hakkı
Soru 5

Ayni hakkı diğer malvarlıksal mutlak haklardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aracisiz hâkimiyet saglama
B
Herkese karşı ileri sürülebilme
C
Başkalarına devredilebilir olma
D
Eşyayı konu alma
E
Doğrudan hâkimiyet sağlama
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehninin türlerinden biridir?

A
Varant
B
İrat senedi
C
Makbuz senedi
D
Konişmento
E
Alacak Senedi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi paylaşmaya engel hallerden biridir?

A
Paydaslardan birinin olmesi
B
Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmesi
C
Paydaşlar arasında ergin olmayan küçüğün bulunması
D
Malın eşit şekilde bölünmeye elverişsiz olması
E
Paylı malın konusunu taşınmazların oluşturması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi arasında asıl eşyaeklenti ilişkisi yoktur?

A
Dolap ile anahtari
B
At ile eyeri
C
Araba ile tekerlekleri
D
Pencere ile panjuru
E
Gözlük ile kabı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mutlak biçimde kişiye bağlı olarak kurulması gereken sınırlı ayni haklardan biridir?

A
İntifa hakkı
B
Üst hakkı
C
Taşınmaz yükü
D
Hapis hakkı
E
Kaynak hakkı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi karma irtifaklardan biri değildir?

A
Oturma hakkı
B
Üst hakkı
C
Geçit hakkı
D
Mecra hakkı
E
Kaynak hakkı
Soru 11

Hukuki işlemin konusunun kişilik haklarına aykırı olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yokluk
B
İptal edilebilirlik
C
Kesin hükümsüzlük
D
Eksiklik
E
Kısmi hükümsüzlük
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir?

A
Kullanım ödüncü
B
Alt Kira
C
Taşınmaz satımı
D
Bağışlama
E
Eser
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi geciktirici nitelikteki def’ilerden biridir?

A
Zamanasimi def’i
B
Ayıp def’i
C
Takas def’i
D
Karşı def’i
E
Peşin dava def’i
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sebepten bağımsız (soyut) hukuksal işlemlerden biridir?

A
Tasinmaz kirasi
B
Kefalet
C
Taşınır mülkiyetinin devri
D
Bağışlama
E
İbra
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğüne getirilen yasal sınırlardan biri değildir?

A
Sozlesmenin konusunun imkânsiz olmasi
B
Sözleşmenin tarafları arasında muvazaa bulunması
C
Sözleşmenin konusunda hata edilmiş olması
D
Sözleşmenin konusunun ahlaka aykırı olması
E
Sözleşmenin konusunun kişilik haklarına aykırı bulunması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğüne getirilen iradi sınırlamalardan biri değildir?

A
Alım hakkı
B
Önalım hakkı
C
Ön sözleşme
D
Hapis hakkı
E
Geri alım hakkı
Soru 17

Hukuksal işlemde mutlak muvazaa bulunmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yokluk
B
Kesin hükümsüzlük
C
Kısmi hükümsüzlük
D
Eksiklik
E
İptal edilebilirlik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi saikte yanılmaya dayanılarak sözleşmenin iptal edilebilmesinin koşullarından biri değildir?

A
Sozlesmeyi yapmaya yonelten temel etken niteligindeki bir konuda yanilma soz konusu olmalidir.
B
Yanılma, yanılgıya düşen açısından sözleşmenin olmazsa olmaz koşulu olmalıdır.
C
Alışveriş yaşamına egemen olan doğruluk ve dürüstlük kurallarına göre yanılgıya düşülen husus, esaslı yanılma sayılmalıdır.
D
Yanılma konusu saikin, sözleşmenin yapılmasında temel etken olduğu sözleşmenin karşı tarafınca da bilinmelidir.
E
Yanılan, sözleşmenin karşı tarafınca esaslı bir konuda yanıltılmış olmalıdır.
Soru 19

Birden çok kişinin aralarında bir bağlantı olmadan zarara sebep olduğu ve her birinin fiilinin zararı doğurmaya elverişli bulunduğu hallerde aşağıdaki illiyet bağlarından hangisi söz konusudur?

A
cnune gecilen illiyet
B
Seçimlik illiyet
C
Uygun illiyet
D
Ortak illiyet
E
Yarışan illiyet
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sözlü şekilde de yapılabilen hukuksal işlemlerden biridir?

A
Bağışlama taahhüdü
B
Taşınmaz satışı
C
Kefalet
D
Vasiyetname
E
Taksitle satış
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x