Medeni Hukuk 2 2014-2015 Final Sınavı

Medeni Hukuk 2 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Burak kendisine ait buzdolabını 300 TL’ye ev sahibi Emin’e satmış; taraflar dönem sonu sınavları bitip Burak evini boşaltana kadar Burak’ın buzdolabını kullanması konusunda anlaşmışlardır.

Emin’in buzdolabının zilyetliğini kazanma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa elden teslim
B
Teslim
C
Zilyetliğin havalesi
D
Hükmen teslim
E
Zilyetlik anlaşması
Soru 2

Burak kendisine ait buzdolabını 300 TL’ye ev sahibi Emin’e satmış; taraflar dönem sonu sınavları bitip Burak evini boşaltana kadar Burak’ın buzdolabını kullanması konusunda anlaşmışlardır.

Emin’in zilyetlik sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başka sıfatla zilyetlik-doğrudan zilyetlik-tek başına zilyetlik
B
Malik sıfatıyla zilyetlik-birlikte zilyetlik-dolaylı zilyetlik
C
Malik sıfatıyla zilyetlik-dolaylı zilyetlik-tek başına zilyetlik
D
Malik sıfatıyla zilyetlik-feri zilyetlik-tek başına zilyetlik
E
Fer’i zilyetlik-dolaylı zilyetlik-birlikte zilyetlik
Soru 3

Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kazanılabilmesi için kişinin taşınmaza malik sıfatıyla zilyet olarak geçirmesi gereken asgari süre kaç yıldır?

A
5
B
10
C
20
D
30
E
100
Soru 4

Bir taşınır üzerinde birden çok rehin arasındaki sıranın belirlenmesinde esas alınan kriter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rehnin tutarı
B
Rehin derecesinin kurulduğu tarih
C
Rehnedilen borcun doğduğu tarih
D
Rehnedilen borcun bölündüğü tarih
E
Rehnin kuruluş tarihi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir?

A
Kullanma ödüncü
B
Bağışlama
C
İstisna
D
Kefalet
E
Ücretsiz vekâlet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi borç ve borç ilişkisi arasındaki farklardan biri değildir?

A
Doğum anı
B
Devredilebilme
C
Sona erme
D
Taraflar
E
Kapsam
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal sorumluluğun işlevlerinden biridir?

A
Toplumsal düzeni sağlayıcı işlev
B
Çatışmaları giderici işlev
C
Özgürlükleri sınırlayıcı işlev
D
Tazmin edici işlev
E
Düzenleyici işlev
Soru 8

Yanılma nedeniyle sözleşmeyi iptal eden tarafın gidermekle yükümlü olduğu zarar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devreden zarar
B
Kişisel zarar
C
Manevi zarar
D
Dolaylı zarar
E
Olumsuz (menfi) zarar
Soru 9

Ayırt etme gücünden yoksun bir kimsenin haksız fiil neticesinde vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulmasının hukuksal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kusur esası
B
Özen esası
C
Tehlike esası
D
Güven esası
E
Hakkaniyet esası
Soru 10

Haksız fiilden doğan rücu alacağının tabi olduğu kısa zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
5 yıl
B
2 yıl
C
1 yıl
D
6 ay
E
1 ay
Soru 11

A ile B, A’ya ait 10 ton buğdayın satışı konusunda anlaşmışlardır. Buğdayı teslim borcunun yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borcun ifa zamanındaki borçlunun yerleşim yeri
B
Borcun doğumu zamanındaki alacaklının yerleşim yeri
C
Borcun konusunun bulunduğu yer
D
Borcun doğumu zamanındaki borçlunun yerleşim yeri
E
Borcun ifa zamanındaki alacaklının yerleşim yeri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerden biridir?

A
Kira
B
Eser
C
Vekalet
D
Garanti
E
Trampa
Soru 13

Bağışlamayı geri alma açıklamasının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tek taraflı irade açıklamasıyla kullanılır.
B
Tarafların anlaşmasıyla üçüncü kişilere devredilebilir.
C
Mirasçılara intikal etmez.
D
Kişiye sıkı surette bağlıdır.
E
Hüküm doğurması sözleşmenin karşı tarafına varmasına bağlıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi belirli vadeli ticari satımlarda borçlunun temerrüdü halinde geçerli olduğu kabul edilen kanuni karinelerden biridir?

A
Belirli vade kesin vade sayılır.
B
Alacaklının ifadan vazgeçip menfi zararını tazminini istediği kabul edilir.
C
Alacaklının temerrüt faizi istediği kabul edilir.
D
Belirli vade geciktirici koşul kabul edilir.
E
Alacaklının munzam zararını tazminini istediği kabul edilir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde sözleşme konusu şeyin ayıplı olması halinde iş sahibine tanınan imkânlardan biri değildir?

A
Sözleşmeden dönme
B
Sözleşmenin uyarlanmasını isteme
C
Onarım isteme
D
Tazminat talep etme
E
Ücretin indirilmesini isteme
Soru 16

Beş yıldan fazla sürmüş bir hizmet sözleşmesi işçi için, fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşmasından itibaren kaç hafta sonra sona erer?

A
6
B
4
C
3
D
2
E
1
Soru 17

Kira sözleşmesinin hukuki niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kullandırma borcu doğuran sözleşmelerdendir.
B
Yazılı geçerlilik şekline tabidir.
C
Kiralayan bakımından dönemli edimli bir sözleşmedir.
D
Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir.
E
Kiracı bakımından sürekli edimli bir sözleşmedir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi vekilin icabı derhal reddetmemesi nedeniyle vekâlet sözleşmesinin kurulmuş sayılacağı hallerden biridir?

A
Özel vekâleti gerektiren bir işin söz konusu olması
B
Vekilin mesleği gereği bu işleri görmesi
C
Vekil ile müvekkil arasında önceden hizmet ilişkisi bulunması
D
Vekâlet konusu işin taşınmazları ilgilendirmesi
E
Vekâlet konusu işin bedelinin 2500 TL’den fazla olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesinin içeriğinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Kefalet sözleşmesinin yapıldığı yer
B
Asıl borç
C
Borçlu
D
Kefaletin sebebi (illeti)
E
Kefalet tarihi
Soru 20

Vekâletsiz iş görme hükümlerinin uygulanabilmesi için vekâletsiz iş görenin fiil ehliyeti bakımından asgari hangi koşulu taşıyor olması gerekir?

A
Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmamak
B
Ayırt etme gücüne sahip ve 15 yaşını doldurmuş olmak
C
Ayırt etme gücüne sahip olmak
D
Tam fiil ehliyetine sahip olmak
E
Kısıtlı olmamak ve 18 yaşını doldurmuş olmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x