Medeni Hukuk 2 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Medeni Hukuk 2 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Malvarlığının konu edilebildiği ayni hak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İntifa hakkı
B
Oturma hakkı
C
Üst hakkı
D
Kaynak hakkı
E
Geçit hakkı
Soru 2

Aşağıdaki sınırlı ayni haklardan hangisi sahibine hak konusu şey üzerinde tasarruf etme yetkisi sağlar?

A
Geçit hakkı
B
Rehin hakkı
C
Oturma hakkı
D
Üst hakkı
E
İntifa hakkı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi rehin hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir?

A
Açıklık
B
Nisbilik
C
Belirlilik
D
Bağımlılık
E
Teminat
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehninin türlerinden biridir?

A
Varant
B
Makbuz senedi
C
Konişmento
D
İrat senedi
E
Alacak senedi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinde taşınırlar üzerinde de kurulabilen sınırlı ayni haklar bir arada sayılmıştır?

A
Rehin hakkı-üst hakkı
B
İntifa hakkı-üst hakkı
C
İntifa hakkı-rehin hakkı
D
Rehin hakkı-kaynak hakkı
E
İntifa hakkı-oturma hakkı
Soru 6

Hukuki işlemin konusunun kişilik haklarına aykırı olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yokluk
B
İptal edilebilirlik
C
Eksiklik
D
Kesin hükümsüzlük
E
Kısmi hükümsüzlük
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi atipik sözleşmelerden biri değildir?

A
Tek satıcılık sözleşmesi
B
İstisna sözleşmesi
C
Sulh sözleşmesi
D
Hakem sözleşmesi
E
Pansiyon sözleşmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tip serbestisinin sınırlarından biri değildir?

A
Emredici hukuk kurallarına aykırılık
B
Kamu düzenine aykırılık
C
Kişilik haklarına aykırılık
D
Örf-adete aykırılık
E
Ahlaka aykırılık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün koşullarından biri değildir?

A
Borcun muaccel olması
B
İfanın mümkün olması
C
İfa için ihtarda bulunulmuş olması
D
Borcun sürekli nitelikte bir borç olması
E
Alacaklının temerrüde düşmemiş olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisini sona erdiren sebeplerden biridir?

A
İkale sözleşmesi
B
İbra sözleşmesi
C
Yenileme anlaşması
D
Kusursuz ifa imkansızlığı
E
Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi asıl borca bağlı olarak sona eren fer’i haklardan biri değildir?

A
Faiz
B
Yenilik doğuran haklar
C
Ceza koşulu
D
Kefalet
E
Rehin
Soru 12

Tarafların, satılanın, aralarından birine ya da üçüncü bir kişiye bırakılan bir örneğe veya tespit edilen bir mala uygun olarak teslimi üzerine anlaştıkları satış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beğenme koşuluyla satış
B
Ön ödemeli
C
Örnek üzerine satış
D
Taksitle satış
E
Şarta bağlı satış
Soru 13

Taşınmaz satışında yapının ayıplı olması halinde ayıptan dolayı ileri sürülebilecek hakların tabi olduğu zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A
1
B
2
C
5
D
10
E
30
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biri değildir?

A
Vekâlet sözleşmesi
B
Yayım sözleşmesi
C
Komisyon sözleşmesi
D
Hizmet sözleşmesi
E
Vedia sözleşmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde uyarlama talebinde bulunulmasına bağlanan hukuksal sonuçlardan biridir?

A
Sözleşmenin iptali
B
Sözleşmeden cayma
C
Sözleşmenin hükümsüzlüğü
D
Sözleşmenin imkânsız sayılması
E
Sözleşmeden dönme
Soru 16

Adi taşınır kiralarındaki fesih bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
3 gün
B
6 gün
C
10 gün
D
3 ay
E
6 ay
Soru 17

Aşağıdaki kullandırma borcu doğuran sözleşmelerin hangisinde ödünç konusu şeyin mülkiyeti ödünç alana geçer?

A
Karz sözleşmesi
B
Konut kirası sözleşmesi
C
Adi kira sözleşmesi
D
Kullanma ödüncü sözleşmesi
E
Hasılat kirası sözleşmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisine kefalet sözleşmesinde yer verilmemiş olması kefalet sözleşmesini geçersiz kılmaz?

A
Kefaletin miktarı
B
Borçlu
C
Alacaklı
D
Kefaletin sebebi (illeti)
E
Asıl borç
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi vekâletin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
İstifa
B
Taraflardan birinin ölümü
C
Taraflardan birinin fiil ehliyetini yitirmesi
D
Azil
E
Sözleşmenin amacına ulaşması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özel temsil yetkisine ihtiyaç duyulan hallerden biri değildir?

A
Sulh olma
B
Konkordato talep etme
C
Hakeme başvurma
D
Anayasa Mahkemesi’nde dava açma
E
Taşınmazı kiraya verme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x