Medeni Hukuk 2 2014-2015 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 2 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yolsuz tescilin düzeltilmesi davasının tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herhangi bir süreye tabi değildir.
B
1 yıl
C
2 yıl
D
5 yıl
E
20 yıl
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi şeklen taşınır eşya sayılan varlık veya değerlerden biri değildir?

A
Doğal güçler
B
Elektrik enerjisi
C
Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler
D
Alacak hakları
E
Kıymetli evrak
Soru 3

Ayni hak sahibinin eşya üzerinde tek başına ve aracısız hâkimiyeti ayni haklara egemen olan ilkelerden hangisinin sonucudur?

A
Belirlilik
B
Açıklık
C
Tipe bağlılık
D
Mutlaklık
E
Sebebe bağlılık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde ayni hakkı karakterize eden özellikler bir arada sayılmıştır?

A
Tekelci-nisbi hak
B
Mutlak-malvarlıksal hak
C
Mutlak-nisbi hak
D
Nisbi-malvarlıksal hak
E
Mutlak-kişisel hak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tasarruf yetkisini kısıtlayıcı şerhlerden biri değildir?

A
Geçici tescilin şerhi
B
Aile konutu şerhi
C
iflas kararının şerhi
D
Art mirasçı atanması şerhi
E
Aile yurdu kurulmasına ilişkin kararın şerhi
Soru 6

Paylı mülkiyette olağanüstü işlerin görülmesi bakımından aranan çoğunluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oybirliği
B
Oyçokluğu
C
Pay ve paydaş çoğunluğu
D
Üçte iki çoğunluk
E
Beşte dört çoğunluk
Soru 7

Adına yolsuz sicil kaydı bulunan kişinin taşınmazın mülkiyetini zamanaşımı yoluyla kazanabilmesi için geçmesi gereken asgari süre kaç yıldır?

A
5
B
10
C
20
D
30
E
50
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yasal rehin türlerinden biridir?

A
Hapis hakkı
B
İrat senedi
C
Teslim şartlı rehin
D
Ticari işletme rehni
E
Hayvan rehni
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bütünleyici parça değildir?

A
Yelkenli bir geminin yelkeni
B
Atın eyeri
C
Evin duvarları
D
Arabanın direksiyonu
E
Gözlüğün camı
Soru 10

Bir taşınmaz üzerindeki birden çok rehin arasındaki sıranın belirlenmesinde esas alınan kıstas aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kronojik sistem
B
Serbesti sistemi
C
Müstakil dereceler sistemi
D
Sabit dereceler sistemi
E
Paylı sistem
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi nisbilik ilkesinin istisnasını oluşturur?

A
Eksik borçlar
B
Nafaka borçları
C
Eşyaya bağlı borçlar
D
Zamanaşımına uğramış borçlar
E
Şarta bağlı borçlar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin içerdiği yan haklardan biridir?

A
Alacak hakkı
B
İntifa hakkı
C
Rehin hakki
D
Yönetim hakkı
E
Aydınlatma hakkı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kişisel güvencelerden biri değildir?

A
Kefalet
B
Garanti
C
Sigorta
D
İpotek
E
Birlikte borç yüklenme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin kaynaklarından biri değildir?

A
Haksız fiil
B
Sebepsiz zenginleşme
C
Yargı kararları
D
Vekâletsiz iş görme
E
Sözleşme
Soru 15

Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan irade açıklamalarından zaman itibariyle önce yapılana ne ad verilir?

A
Kabul
B
Edim
C
Beyan
D
İrade
E
Öneri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli yazılı şekle tabi olan sözleşmelerden biridir?

A
Kullanma ödüncü
B
Bağışlama taahhüdü
C
Taşınmaz satış vaadi
D
Adi kira
E
Kefalet
Soru 17

İki fabrikadan nehre bırakılan zehirli kimyasallardan her birinin nehirdeki balıkları öldürmeye elverişli olması halinde söz konusu fiil ve zarar arasında aşağıdaki illiyet bağlarından hangisinden söz edilir?

A
Seçimlik illiyet
B
Yarışan illiyet
C
Uygun illiyet
D
Önüne geçilen illiyet
E
Ortak illiyet
Soru 18

Geçerlilik şekline uymayan bir işlemin, mevcut şekliyle benzeri amaçlı diğer bir işlemin tüm geçerlilik öğelerini taşıması ve taraflarca kabul edilebilir olması durumunda o haliyle geçerli sayılmasına ne ad verilir?

A
Düzeltme (tadil)
B
Yenileme
C
Güncelleme
D
Örnekseme (kıyas)
E
Çevirme (tahvil)
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi atipik sözleşmelerden biridir?

A
Taşınmaz satımı
B
Taşınır kirası
C
Tek satıcılık
D
Tüketim ödüncü
E
Hizmet
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde sözleşme yapma zorunluluğu, yasadan kaynaklanır?

A
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hak
B
Ön sözleşmeden doğan hak
C
Paylı mülkiyette paydaşlardan birine tanınan geri alım hakkı
D
Taşınmazını devreden kişiye tanınan gerialım hakkı
E
Paylı mülkiyette önalım hakkı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x