Medeni Hukuk 2 2015-2016 Final Sınavı

Medeni Hukuk 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İddia edilen bir ayni hakkın güvence altına alınması amacını güden şerh aşağıdakilerden hangisidir?

A
iflas kararının şerhi
B
Geçici tescilin şerhi
C
Çekişmeli hakların şerhi
D
Kişisel hakların şerhi
E
Tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhi
Soru 2

Bir taşınmazın üstünde inşa edilecek yapı üzerinde mülkiyet sağlayan irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diğer irtifaklar
B
Taşınmaz yükü
C
İntifa hakkı
D
Oturma hakkı
E
Üst hakkı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde geçici def’iler birlikte ve doğru sayılmıştır?

A
Zamanaşımı defi/Hapis hakkı
B
Ödemezlik defi/Zamanaşımı defi
C
Peşin dava defi/Müteselsil kefalet defi
D
Peşin dava defi/ Zamanaşımı defi
E
Peşin dava defi/Ödemezlik defi
Soru 4

İki hırsızın aralarında anlaşarak bir kuyumcuyu birlikte soymaları halinde söz konusu fiil ile zarar arasında aşağıdaki illiyetlerden hangisinden söz edilir?

A
Önüne geçilen illiyet
B
Seçimlik illiyet
C
Ortak illiyet
D
Alternatif illiyet
E
Yarışan illiyet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi asıl borç sona erince ona bağlı olan fer'i hak ve borçların da sona ereceği kuralının istisnalarından biridir?

A
iflas masasına kaydedilmiş alacaklar
B
Hapis hakkıyla teminat altına alınan alacaklar
C
Taksite bağlanmış alacaklar
D
Taşınmaz rehniyle güvence altına alınmış alacaklar
E
Yabancı para alacakları
Soru 6

Sebepsiz zenginleşmenin yoksullaşan aleyhine bir borç doğmasına yol açtığı durumlarda, borçlunun zamanaşımı geçse bile borcu ödemekten kaçınmasına imkan veren hakka ne ad verilir?

A
Ayıp defi
B
Ödemezlik defi
C
Zamanaşımı defi
D
Peşin dava defi
E
Daimi defi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tehlike sorumluluğunun koşullarından biri değildir?

A
Zararla işletmenin faaliyeti arasında tehlike bağı bulunması
B
Bir zarar doğmuş olması
C
işletmenin önemli ölçüde tehlike arz etmesi
D
Bir işletmenin bulunması
E
işletenin ağır kusurlu olması
Soru 8

Haksız fiilden doğan tazminat ve rücu alacağının tabi olduğu kısa zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 9

Güvence borcu doğuran sözleşmelerden hangisi asıl alacaktan bağımsız bir borca kaynaklık eder?

A
Garanti sözleşmesi
B
Kefalet sözleşmesi
C
Ticari işletme rehni sözleşmesi
D
Ceza koşulu
E
Taşınmaz rehni sözleşmesi
Soru 10

Trampa sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortaklık sözleşmesidir.
B
Kullandırma borcu doğuran bir sözleşmedir.
C
Mülkiyeti devri borcu doğuran bir sözleşmedir.
D
Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı bir sözleşmedir.
E
iş görme borcu doğuran bir sözleşmedir.
Soru 11

Bağışlama sözleşmesini mülkiyeti devir borcu doğuran diğer sözleşmelerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tek taraflı hukuki işlem niteliği taşıması
B
Karşılıksız olması
C
Resmi geçerlilik şekline tabi olması
D
Konusunu taşınmazların oluşturması
E
Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olması
Soru 12

Resmi ölçüm yapılmış taşınmaz satışında, satıcının yüzölçümü eksikliğinden sorumluluğunun koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüzölçümü eksikliğinin 10 dönümden fazla olması
B
Alıcının satıcının taahhüdü karşılığında bir ivaz ödemiş olması
C
Satıcının sorumluluğu açıkça ve özellikle üstlenmiş olması
D
Taşınmaz satışının şarta bağlı olarak yapılmış olması
E
Taşınmazın merkez ilçe sınırları içerisinde bulunması
Soru 13

Ödünç alanın ölümünün kullanım ödüncü sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşı tarafın fesih hakkı doğar.
B
Sözleşme kendiliğinden sona erer.
C
Sözleşme yasal uzama süresine kadar devam eder.
D
Sözleşme kesin hükümsüz sayılır.
E
Karşı taraf sözleşmenin iptalini isteyebilir.
Soru 14

Aksi sözleşme ile kararlastırılmamıssa. konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracının göstermekle yükümlü olduğu güvence miktarı en fazla kaç aylık kira bedeli tutarında olabilir?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
6
Soru 15

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıyı kira parasını zamanında ve düzenli olarak ödemeye zorlamak için sözleşmeye konulan ceza koşulunun geçersizliğinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noksanlık
B
Yokluk
C
İptal edilebilirlik
D
Kesin hükümsüzlük
E
Eksiklik
Soru 16

Tüketim ödüncü sözleşmesinde ödünç alanın teslimi isteme hakkı, ödünç verenin temerrüde düştüğü tarihten itibaren kaç ay sonra zamanaşımına uğrar?

A
1
B
2
C
3
D
6
E
9
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kefaletin geçerlilik koşullarından biri değildir?

A
irade sakatlığının bulunmaması
B
Noterde düzenleme şeklinde yapılması
C
Kefilde kefil olma ehliyetinin bulunması
D
Geçerli bir asıl borcun bulunması
E
Sorumlu olunacak miktarın gösterilmesi
Soru 18

Zarar gören, resmini izinsiz olarak yayınlayıp haksız kazanç elde edenden uğramış olduğu zararı, aşağıdakilerden hangisine dayanarak talep edebilir?

A
Yetkisiz temsile
B
Sebepsiz zenginleşmeye
C
Gerçek vekâletsiz iş görmeye
D
Haksız fiile
E
Gerçek olmayan vekâletsiz iş görmeye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir?

A
Kefalet
B
Vekalet
C
Hizmet
D
Kira
E
Eser
Soru 20

Vekâlet sözleşmesinden doğan alacakların tabi olduğu zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A
1
B
2
C
5
D
10
E
20
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x