Medeni Hukuk 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Medeni Hukuk 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aylin, bilekliğini katıldığı bir düğünde kullanması için kuzeni Serap’a ödünç vermiş; bilekliği çok beğendiğini söyleyen Serap, bilekliği Aylin’den 450 TL’ye satın almıştır.

Serap bilekliğin zilyetliğini aşağıdaki yollardan hangisi ile kazanmıştır?

A
Araçların teslimi
B
Hükmen teslim
C
Kısa elden teslim
D
Zilyetlik anlaşması
E
Zilyetliğin havalesi
Soru 2

Bir taşınmazın üstünde inşa edilecek yapı üzerinde mülkiyet sağlayan irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oturma hakkı
B
intifa hakkı
C
Taşınmaz yükü
D
Üst hakkı
E
Diğer irtifaklar
Soru 3

Borçlunun davaya esas teşkil eden olayı tamamen reddetmesini ifade eden savunma olanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Defi
B
ikrar
C
iptal
D
itiraz
E
inkâr
Soru 4

Birden çok kişinin aralarında bir bağlantı olmadan zarara sebep olduğu ve her birinin fiilinin zararı doğurmaya elverişli bulunduğu hallerde aşağıdaki illiyet bağlarından hangisi söz konusudur?

A
Uygun illiyet
B
Yarışan illiyet
C
Ortak illiyet
D
Önüne geçilen illiyet
E
Seçimlik illiyet
Soru 5

Sebepsiz zenginleşmenin yoksullaşan aleyhine bir borç doğmasına yol açtığı durumlarda, borçlunun zamanaşımı geçse bile borcu ödemekten kaçınmasına imkan veren hakka ne ad verilir?

A
Daimi defi
B
Ayıp defi
C
Ödemezlik defi
D
Zamanaşımı defi
E
Peşin dava defi
Soru 6

Haksız fiilden doğan tazminat ve rücu alacağının tabi olduğu kısa zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 7

Ayırt etme gücünden yoksun bir kimsenin haksız fiil neticesinde vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulmasının hukuksal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özen esası
B
Hakkaniyet esası
C
Kusur esası
D
Tehlike esası
E
Güven esası
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisini sona erdiren sebeplerden biridir?

A
ikale sözleşmesi
B
ibra sözleşmesi
C
Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi
D
Yenileme anlaşması
E
Kusursuz ifa imkansızlığı
Soru 9

Resmi ölçüm yapılmış taşınmaz satışında, satıcının yüzölçümü eksikliğinden sorumluluğunun koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşınmaz satışının şarta bağlı olarak yapılmış olması
B
Yüzölçümü eksikliğinin 10 dönümden fazla olması
C
Satıcının sorumluluğu açıkça ve özellikle üstlenmiş olması
D
Taşınmazın merkez ilçe sınırları içerisinde bulunması
E
Alıcının satıcının taahhüdü karşılığında bir ivaz ödemiş olması
Soru 10

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi asıl borca bağımlı (fer’i) bir borç yaratır?

A
Garanti sözleşmesi
B
Kefalet sözleşmesi
C
Kullanım ödüncü sözleşmesi
D
Ölünceye kadar bakım sözleşmesi
E
Ömür boyu gelir sözleşmesi
Soru 11

Bağışlamayı geri alma açıklamasının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişiye sıkı surette bağlıdır.
B
Hüküm doğurması sözleşmenin karşı tarafına varmasına bağlıdır.
C
Tek taraflı irade açıklamasıyla kullanılır.
D
Mirasçılara intikal etmez.
E
Tarafların anlaşmasıyla üçüncü kişilere devredilebilir.
Soru 12

Trampa sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortaklık sözleşmesidir.
B
Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı bir sözleşmedir.
C
iş görme borcu doğuran bir sözleşmedir.
D
Kullandırma borcu doğuran bir sözleşmedir.
E
Mülkiyeti devri borcu doğuran bir sözleşmedir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde uyarlama talebinde bulunulmasına bağlanan hukuksal sonuçlardan biridir?

A
Sözleşmeden cayma
B
Sözleşmenin imkânsız sayılması
C
Sözleşmeden dönme
D
Sözleşmenin hükümsüzlüğü
E
Sözleşmenin iptali
Soru 14

Eser sözleşmesinde hasarın, iş sahibine geçtiği an aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme konusunun teslim edildiği an
B
işe başlandığı an
C
işin tamamlandığı an
D
Sözleşmenin sona erdiği an
E
Sözleşmenin kurulduğu an
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kullanma ödüncü (ariyet) sözleşmesinde ödünç alanın borçlarından biri değildir?

A
Ödünç konusunu sözleşme ile belirlenen tarzda kullanma borcu
B
Ödünç konusunu geri verme borcu
C
Ödünç konusunu tüketme borcu
D
Ödünç konusunun olağan bakım masraflarını karşılama borcu
E
Ödünç konusunu başkasına kullandırmama borcu
Soru 16

Ödünç alanın ölümünün kullanım ödüncü sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşı taraf sözleşmenin iptalini isteyebilir.
B
Sözleşme kesin hükümsüz sayılır.
C
Karşı tarafın fesih hakkı doğar.
D
Sözleşme kendiliğinden sona erer.
E
Sözleşme yasal uzama süresine kadar devam eder.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesinin içeriğinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Asıl borç
B
Kefaletin sebebi (illeti)
C
Kefalet tarihi
D
Kefalet sözleşmesinin yapıldığı yer
E
Borçlu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi vekilin icabı derhal reddetmemesi nedeniyle vekâlet sözleşmesinin kurulmuş sayılacağı hallerden biridir?

A
Vekâlet konusu işin bedelinin 2500 TL’den fazla olması
B
Vekil ile müvekkil arasında önceden hizmet ilişkisi bulunması
C
Vekilin mesleği gereği bu işleri görmesi
D
Özel vekâleti gerektiren bir işin söz konusu olması
E
Vekâlet konusu işin taşınmazları ilgilendirmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir?

A
Kullanma ödüncü sözleşmesi
B
Kefalet sözleşmesi
C
Vekâlet sözleşmesi
D
Tüketim ödüncü sözleşmesi
E
Bağışlama sözleşmesi
Soru 20

Zarar gören, resmini izinsiz olarak yayınlayıp haksız kazanç elde edenden uğramış olduğu zararı, aşağıdakilerden hangisine dayanarak talep edebilir?

A
Gerçek olmayan vekâletsiz iş görmeye
B
Yetkisiz temsile
C
Gerçek vekâletsiz iş görmeye
D
Sebepsiz zenginleşmeye
E
Haksız fiile
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x