Medeni Hukuk 2 2015-2016 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aylin, bilekliğini katıldığı bir düğünde kullanması için kuzeni Serap’a ödünç vermiş; bilekliği çok beğendiğini söyleyen Serap, bilekliği Aylin’den 450 TL’ye satın almıştır.

Serap bilekliğin zilyetliğini aşağıdaki yollardan hangisi ile kazanmıştır?

A
Kısa elden teslim
B
Hükmen teslim
C
Araçların teslimi
D
Zilyetliğin havalesi
E
Zilyetlik anlaşması
Soru 2

Ayni hak sahibinin hakkını herkese karşı ileri sürebilmesi, ayni hakkı karakterize eden özelliklerden hangisinin sonucudur?

A
Mutlaklık
B
Tekelcilik
C
Açıklık
D
Nispilik
E
Tipe bağlılık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi zilyetliğin aslen kazanıldığı hallerden biri değildir?

A
Sahiplenme
B
Hırsızlık
C
Miras
D
Define
E
İşgal
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yasa gereği taşınır eşya sayılan şeylerden biri değildir?

A
Kıymetli evrak
B
Alacak hakları
C
Doğal güçler
D
Bağımsız ve sürekli nitelikteki irtifaklar
E
Elektrik enerjisi
Soru 5

Onalım hakkı, en cok kaç yıl süreyle şerh edilebilir?

A
1
B
2
C
5
D
10
E
20
Soru 6

Beş kardeşin paylı malik oldukları tarlanın kiraya verilebilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Paydaşlardan her biri kira sözleşmesini tek başına yapmaya yetkilidir.
B
Kira sözleşmesinin yapılması pay ve paydaş çoğunluğu ile karar alınmasını gerektirir.
C
Kira sözleşmesinin yapılması oy çokluğu ile karar alınmasını gerektirir.
D
Kira sözleşmesinin yapılması paydaşların oybirliği ile karar vermelerine bağlıdır.
E
Paylaşma yapılmadan oybirliği ile bile olsa paylı mal kiraya verilemez.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi rehinli alacağın kapsamında yer alan unsurlardan biri değildir?

A
Takip masrafları
B
Ana para
C
Üç yıllık işlemiş ve halen işleyen ana para faizleri
D
Temerrüt faizleri
E
Sigorta primleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi paylaşma engellerinden biridir?

A
Paydaşlardan biri hakkında gaiplik kararı verilmiş olması
B
Paylı malın değerinde önemli bir azalma yaşanması
C
Paylı malın semere getiren bir mal olması
D
Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmesi
E
Paydaşlardan birinin yerleşim yerinin bilinmemesi
Soru 9

Taşınırlar üzerinde de kurulabilen irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üst hakkı
B
İntifa hakkı
C
Oturma hakkı
D
Kaynak hakkı
E
Geçit hakkı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi karma irtifaklardan biri değildir?

A
Üst
B
Mecra
C
Kaynak
D
Geçit
E
intifa
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal işlemin tamamlayıcı unsurlarından biri değildir?

A
Erteleyici vadenin dolması
B
Bozucu koşulun gerçekleşmesi
C
Gereken durumlarda resmi bir memurun işlem ya da fiilinin eklenmesi
D
Yetkisiz temsilde temsil olunanın onaması
E
Velayet ve vesayette yasal temsilcinin onaması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir?

A
Kullanma ödüncü
B
Ücretli vekâlet
C
Bağışlama
D
Satım
E
Kira
Soru 13

Sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin onayını almadan yaptığı hukuksal işlem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yasal temsilcinin onay vereceği ana kadar eksik işlem niteliğindedir.
B
Yapıldığı andan itibaren geçerlidir.
C
Yok hükmündedir.
D
Geriye etkili biçimde iptal edilebilir.
E
Hiçbir hüküm sonuç doğurmaz.
Soru 14

Bir hukuksal işlemde irade sakatlığı olması halinde buna bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesin hükümsüzlük
B
Yokluk
C
İptal edilebilirlik
D
Noksanlık
E
Eksiklik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bozucu yenilik doğuran haklardan biri değildir?

A
Takas
B
İptal
C
Dönme
D
Gerialım
E
Fesih
Soru 16

Aldatma nedeniyle aldatılan tarafın sözleşmenin iptalini isteyebileceği süre, aldatmanın öğrenildiği tarihten itibaren kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde kusuru ortadan kaldıran sebepler bir arada sayılmıştır?

A
Zorunluluk hali-Beklenmeyen hal
B
Beklenmeyen hal-Haklı savunma
C
Haklı savunma-Fiili hata
D
Haklı savunma-Zorunluluk hali
E
Fiili hata-Beklenmeyen hal
Soru 18

Birden fazla failin fiilinin bulunduğu fakat hangi fiilin sonuca yol açtığının anlasılamadığı hallerde aşağıdaki illiyet türlerinden hangisinden söz edilir?

A
Uygun illiyet
B
Mantıki illiyet
C
Önüne geçilen illiyet
D
Seçimlik illiyet
E
Yarışan illiyet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi atipik sözleşmelerden biri değildir?

A
Hakem
B
Kapıcılık
C
İstisna
D
Tek satıcılık
E
Sulh
Soru 20

Bir tacirin, mali durumu kötüleşen diğer bir tacirin ticari itibarını yüksek göstermek amacıyla sanki borçluymuş gibi onun lehine senet düzenlemesine ilişkin hukuki işlemde karşılaşılan geçersizlik sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihni kayıt
B
Aldatma
C
Aşırı yararlanma
D
Yanılma
E
Muvazaa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x