Medeni Hukuk 2 2016-2017 Final Sınavı

Medeni Hukuk 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi zilyetliğin kazanılma yollarından biri değildir?

A
Miras yoluyla kazanma
B
Aslen kazanma
C
Kusursuz kazanma
D
Tesisen kazanma
E
Devren kazanma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi eklentidir?

A
Evin duvarları
B
Dolabın anahtarı
C
Geminin yelkeni
D
Evin penceresi
E
Otomobilin direksiyonu
Soru 3

Alacak hakkının nitelikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nisbi haklardandır.
B
Yararlanma hakkıdır.
C
Kişisel haklardandır.
D
Mutlak haklardandır.
E
Malvarlıksal haklardandır.
Soru 4

Kişinin olayları yanlış algılayıp, bunları yanlış değerlendirerek, beklenti ve tahminlerinde isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmasının sonucu meydana gelen yanılmaya ne ad verilir?

A
Saikte yanılma
B
Gerçek yanılma
C
Açıklamada yanılma
D
Hukuken yanılma
E
Algılama yanlışı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi aşırı ifa güçlüğü halinde borçluya tanınan olanaklardan biridir?

A
Sözleşmeden dönme
B
Sözleşmenin iptali
C
Sözleşmenin kesin hükümsüzlüğü
D
Munzam zararın tazmini
E
Sözleşmenin yorumlanması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün koşullarından biri değildir?

A
Alacaklı temerrüdünün olmaması
B
Muaccel Bir Borç
C
İfası Mümkün Bir Borç
D
İfa için ihtarda Bulunulması
E
Aşırı ifa güçlüğünün bulunulması
Soru 7

Sebepsiz zenginleşmeden borç doğduğu hallerde zamanaşımı geçse bile borçlunun borçtan kurtulmasını sağlayan def’i aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödemezlik defi
B
Ayıp defi
C
Takas defi
D
iptal defi
E
Daimi defi
Soru 8

Alacağın devrinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sebebe bağlı tasarruf işlemi
B
Sebepten soyut taahhüt işlemi
C
Sebebe bağlı taahhüt işlemi
D
Sebepten soyut tasarruf işlemi
E
Sebepten soyut kazandırıcı işlem
Soru 9

A, tarlasını B 'ye bağışlamış ancak B’nin her yıl tarla gelirinin %10’unu köylülere bırakmasını istemiştir. Taraflar arasındaki bağışlama sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüklemeye bağlı bağışlama
B
Bozucu şarta bağlı bağışlama
C
Geciktirici şarta bağlı bağışlama
D
Elden bağışlama
E
Karma bağışlama
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kullandırma borcu doğuran sözleşmelerden biri değildir?

A
Finansal kiralama sözleşmesi
B
Kullanım ödüncü (ariyet) sözleşmesi
C
Tüketim ödüncü (karz) sözleşmesi
D
Kira sözleşmesi
E
Tek satıcılık sözleşmesi
Soru 11

Aşağıdaki satış türlerinden hangisi iradi şarta bağlı satış niteliğindedir?

A
Kısmi ödemeli satış
B
Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satış
C
Artırmayla satış
D
Beğenme koşuluyla satış
E
Örnek üzerine satış
Soru 12

Ticari taksitli satışın tabi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noter önünde onaylama şeklinde
B
Noter önünde düzenleme şeklinde
C
Nitelikli yazılı şekil
D
Adi yazılı şekil
E
Sözlü şekil
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kiralanandaki ayıp nedeniyle kira sözleşmesinin feshedilmesinin koşullarından biri değildir?

A
Kiralananda ayıp bulunmalı
B
Ayıp kiralananın kullanılmasını imkansız kılmalı
C
Ayıp önemli olmalı
D
Kiralayana ayıbı gidermesi için uygun bir süre verilmeli
E
Kiralayan verilen bir sürede ayıbı gidermemiş olmalı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesinde işçinin borçlarından biri değildir?

A
Sadakatli davranma
B
İşgörme
C
İşverenin emir ve talimatlarına uyma
D
Eşit işlem yapma
E
Özen gösterme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kullanım ödüncü sözleşmesine konu edilemez?

A
Bisiklet
B
Para
C
Elbise
D
Altın bilezik
E
Otomobil
Soru 16

Eser sözleşmesinde yüklenicinin ücret alacağı muacceliyet tarihinden itibaren ne kadar süre sonra zamanaşımına uğrar?

A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
3 yıl
E
5 yıl
Soru 17

Bir kimseye, başka bir kimsenin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına tabi olmaksızın ve nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmemesi rizikosu ona ait olmak üzere yükleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vekâlet sözleşemesi
B
Eser sözleşmesi
C
Garanti sözleşmesi
D
Kefalet sözleşmesi
E
Ariyet sözleşmesi
Soru 18

Kefalet sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin sözleşmenin tabi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resmi şekil
B
Adi yazılı şekil
C
Nitelikli yazılı şekil
D
Herhangi bir şekle tabi değildir.
E
Noterde düzenleme şeklinde
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi vekilin özel temsil yetkisine sahip olmasını gerektiren hukuki işlemlerden biri değildir?

A
iflasın ertelenmesi
B
Sulh olma
C
Taşınmazın kiraya verilmesi
D
Hâkimin reddi
E
Davayı kabul
Soru 20

Borçluya kefalet eden kefilin güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kefalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müteselsil kefalet
B
Rücua kefalet
C
Adi kefalet
D
Kefile kefalet
E
Mücerret kefalet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x