Medeni Hukuk 2 2016-2017 Final Ünite 8 Sınavı

Medeni Hukuk 2 2016-2017 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aynı borç için birden fazla kişinin kefil olduğu kefalet sözleşmesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müteselsil kefalet
B
Ortak kefalet
C
Kefile kefalet
D
Rücua kefalet
E
Birlikte kefalet
Soru 2

Vekalet sözleşmesine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sebepten soyut (bağımsız) bir sözleşmedir.
B
Yazılı geçerlilik şekline tabidir.
C
Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir.
D
Vekil bir yüküm altına girmektedir.
E
Teminat borcu doğurur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesinde vekilin borçlarından biri değildir?

A
Ücret ödeme
B
İş görme
C
Özenli davranma
D
Sadakatli davranma
E
İşi şahsen ifa etme
Soru 4

Bir kişiye başka bir kişinin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi bir zaman kaydına tabi olmaksızın ve nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde edilmemesi rizikosu kendisine ait olmak üzere yükleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Garanti sözleşmesi
B
Kefalet sözleşmesi
C
Eser sözleşmesi
D
Ariyet sözleşmesi
E
Vekalet sözleşmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesinin öğelerinden biri değildir?

A
İş görme
B
İşin müvekkilin menfaat ve iradesine uygun yapılması
C
Vekilin edim fiilinden sorumlu olması
D
Borcu teminat altına alması
E
Vekilin işi bağımsız görmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir?

A
Tek tarafa borç yükler.
B
Temsilci ile yapılması mümkün değildir.
C
Tali bir borç doğurur.
D
Fer’i bir borç doğurur.
E
Belirli süreli ya da süresiz olabilir.
Soru 7

Kefalet sözleşmesinin şekli ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Nitelikli yazılı şekil aranır.
B
Sözleşmede asıl borç gösterilir.
C
Sözleşmede borçlu gösterilir.
D
Sözleşmede kefilin sorumlu olduğu tutar gösterilir.
E
Sözleşmede kefaletin süresi gösterilmişse, tarihin gösterilmesine gerek yoktur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi adi kefaletten doğan def’ilerden biridir?

A
Bölme def’i
B
Tartışma def’i
C
Ödemezlik def’i
D
Daimi def’i
E
Geri alma def’i
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesinin türlerinden değildir?

A
Kefile kefalet
B
Birlikte kefalet
C
Müteselsil kefalet
D
Dönemli kefalet
E
Rücua kefalet
Soru 10

Hangisi kefaletin geçerliliği için gerekli olan şartlardan değildir?

A
Adi kefalet olması
B
Asıl borcun geçerli olması
C
Kefil olma ehliyetinin bulunması
D
Şekil şartlarına uyulmuş olunması
E
Sorumlu olunacak miktarın belirtilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesinin öğelerinden biri değildir?

A
İş görme
B
İşin müvekkilin menfaat ve iradesine uygun yapılması
C
Vekilin edim fiilinden sorumlu olması
D
Borcu teminat altına alması
E
Vekilin işi bağımsız görmesi
Soru 12

Kefalet sözleşmesinin şekli ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Nitelikli yazılı şekil aranır.
B
Sözleşmede asıl borç gösterilir.
C
Sözleşmede borçlu gösterilir.
D
Sözleşmede kefilin sorumlu olduğu tutar gösterilir.
E
Sözleşmede kefaletin süresi gösterilmişse, tarihin gösterilmesine gerek yoktur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi adi kefaletten doğan def’ilerden biridir?

A
Bölme def’i
B
Tartışma def’i
C
Ödemezlik def’i
D
Daimi def’i
E
Geri alma def’i
Soru 14

Kefalet sözleşmesinde kaç türlü ilişki vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 15

Gerçek kişilerce verilebilecek kefaletlerde azami süre, kefalet sözleşmesinin kuruluşundan itibaren kaç yıldır?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
Soru 16

Alacaklıyı alacağını önce borçludan isteme zorunluluğunda bırakabilen kefalete ne denir?

A
Adi kefalet
B
Rücua kefalet
C
Müteselsil kefalet
D
Birlikte kefalet
E
Kefile kefalet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi vekâletsiz iş görmenin unsurlarından biri değildir?

A
Bir iş görme olmalıdır.
B
Görülen iş başkasına ait olmalıdır.
C
Vekâletsiz iş gören, bir işi görme iradesiyle hareket etmelidir.
D
Vekâletsiz iş gören, iş görme konusunda üçüncü kişi tarafından aldatılmış olmalıdır.
E
İş görenin iş sahibinden aldığı bir vekâlet olmamalıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi vekâletin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
İstifa
B
Taraflardan birinin ölümü
C
Sözleşmenin amacına ulaşması
D
Taraflardan birinin fiil ehliyetini yitirmesi
E
Azil
Soru 19

Aşağıda vekâlet sözleşmesi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İş görme borcu doğurur
B
İç ilişkiye ilişkindir.
C
Eksik iki tarafa borç yükler.
D
Vekil edim sonucundan sorumludur.
E
Sebebe bağlı bir işlemdir
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinde vekilin borçlarından biri değildir?

A
İşi şahsen ifa etme
B
İş için gerekli araç ve malzemeleri müvekkilden talep etme
C
Müvekkilin talimatlarına uyma
D
Hesap verme
E
Sadakat ve özen borcu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x