Medeni Hukuk 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Medeni Hukuk 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Malvarlığının konu edilebildiği ayni hak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oturma hakkı
B
intifa hakkı
C
Üst hakkı
D
Kaynak hakkı
E
Geçit hakkı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi rehinli alacağın kapsamında yer alan unsurlardan biri değildir?

A
Temerrüt faizleri
B
Takip masrafları
C
Ana para
D
Üç yıllık işlemiş ve halen işleyen ana para faizleri
E
Sigorta primleri
Soru 3

Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan irade açıklamalarından zaman itibariyle önce yapılana ne ad verilir?

A
Öneri
B
Beyan
C
Kabul
D
irade
E
Edim
Soru 4

İki hırsızın aralarında anlaşarak bir kuyumcuyu birlikte soymaları halinde söz konusu fiil ile zarar arasında aşağıdaki illiyetlerden hangisinden söz edilir?

A
Yarışan illiyet
B
Ortak illiyet
C
Önüne geçilen illiyet
D
Alternatif illiyet
E
Seçimlik illiyet
Soru 5

Ayırt etme gücünden yoksun bir kimsenin haksız fiil neticesinde vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulmasının hukuksal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kusur esası
B
Özen esası
C
Hakkaniyet esası
D
Güven esası
E
Tehlike esası
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisini sona erdiren sebeplerden biridir?

A
Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi
B
ibra sözleşmesi
C
Kusursuz ifa imkansızlığı
D
Yenileme anlaşması
E
ikale sözleşmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi asıl borç sona erince ona bağlı olan fer'i hak ve borçların da sona ereceği kuralının istisnalarından biridir?

A
iflas masasına kaydedilmiş alacaklar
B
Hapis hakkıyla teminat altına alınan alacaklar
C
Taksite bağlanmış alacaklar
D
Taşınmaz rehniyle güvence altına alınmış alacaklar
E
Yabancı para alacakları
Soru 8

A ile B, A’ya ait 10 ton buğdayın satışı konusunda anlaşmışlardır. Buğdayı teslim borcunun yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borcun ifa zamanındaki borçlunun yerleşim yeri
B
Borcun doğumu zamanındaki alacaklının yerleşim yeri
C
Borcun ifa zamanındaki alacaklının yerleşim yeri
D
Borcun doğumu zamanındaki borçlunun yerleşim yeri
E
Borcun konusunun bulunduğu yer
Soru 9

Güvence borcu doğuran sözleşmelerden hangisi asıl alacaktan bağımsız bir borca kaynaklık eder?

A
Garanti sözleşmesi
B
Ceza koşulu
C
Ticari işletme rehni sözleşmesi
D
Taşınmaz rehni sözleşmesi
E
Kefalet sözleşmesi
Soru 10

Tarafların, satılanın, aralarından birine ya da üçüncü bir kişiye bırakılan bir örneğe veya tespit edilen bir mala uygun olarak teslimi üzerine anlaştıkları satış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taksitle satış
B
Örnek üzerine satış
C
Beğenme koşuluyla satış
D
Ön ödemeli
E
Şarta bağlı satış
Soru 11

Bağışlama sözleşmesini mülkiyeti devir borcu doğuran diğer sözleşmelerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konusunu taşınmazların oluşturması
B
Resmi geçerlilik şekline tabi olması
C
Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olması
D
Tek taraflı hukuki işlem niteliği taşıması
E
Karşılıksız olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bağışlama sözleşmesinin türlerinden biri değildir?

A
Yüklemeye bağlı bağışlama
B
Tek taraflı bağışlama
C
Rücu şartıyla bağışlama
D
Bağışlama vaadi
E
Koşula bağlı bağışlama
Soru 13

Aksi sözleşme ile kararlastırılmamıssa. konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracının göstermekle yükümlü olduğu güvence miktarı en fazla kaç aylık kira bedeli tutarında olabilir?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
6
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde sözleşme konusu şeyin ayıplı olması halinde iş sahibine tanınan imkânlardan biri değildir?

A
Tazminat talep etme
B
Onarım isteme
C
Sözleşmeden dönme
D
Sözleşmenin uyarlanmasını isteme
E
Ücretin indirilmesini isteme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kullanma ödüncü (ariyet) sözleşmesinde ödünç alanın borçlarından biri değildir?

A
Ödünç konusunu tüketme borcu
B
Ödünç konusunu sözleşme ile belirlenen tarzda kullanma borcu
C
Ödünç konusunu başkasına kullandırmama borcu
D
Ödünç konusunu geri verme borcu
E
Ödünç konusunun olağan bakım masraflarını karşılama borcu
Soru 16

Ödünç alanın ölümünün kullanım ödüncü sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme yasal uzama süresine kadar devam eder.
B
Karşı taraf sözleşmenin iptalini isteyebilir.
C
Sözleşme kendiliğinden sona erer.
D
Karşı tarafın fesih hakkı doğar.
E
Sözleşme kesin hükümsüz sayılır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir?

A
Kira
B
Hizmet
C
Vekâlet
D
Eser
E
Kefalet
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi vekilin icabı derhal reddetmemesi nedeniyle vekâlet sözleşmesinin kurulmuş sayılacağı hallerden biridir?

A
Vekilin mesleği gereği bu işleri görmesi
B
Vekâlet konusu işin taşınmazları ilgilendirmesi
C
Özel vekâleti gerektiren bir işin söz konusu olması
D
Vekil ile müvekkil arasında önceden hizmet ilişkisi bulunması
E
Vekâlet konusu işin bedelinin 2500 TL’den fazla olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi vekâletin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Azil
B
Taraflardan birinin ölümü
C
Taraflardan birinin fiil ehliyetini yitirmesi
D
Sözleşmenin amacına ulaşması
E
istifa
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir?

A
Kullanma ödüncü sözleşmesi
B
Kefalet sözleşmesi
C
Vekâlet sözleşmesi
D
Bağışlama sözleşmesi
E
Tüketim ödüncü sözleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x