Medeni Hukuk 2 2016-2017 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ayni hakkın yararlanma yetkisi kapsamına giren doğal ürünlerden biri değildir?

A
Yün
B
Süt
C
Meyve
D
Faiz
E
Kum
Soru 2

Zilyetliğin iadesi davasının açılabileceği en kısa süre aşağıdakilerden hangisidir?

A
1 ay
B
2 ay
C
3 ay
D
4 ay
E
6 ay
Soru 3

Onalım hakkının şerh edilebileceği en uzun süre aşağıdakilerden hangisidir?

A
2 yıl
B
5 yıl
C
10 yıl
D
20 yıl
E
30 yıl
Soru 4

Eşyada bir ayni hak veya kişisel hak tanımak suretiyle başkasına fer’i zilyetlik tanındığı durumlarda fer’i zilyet, zilyetliği ne şekilde kazanmıştır?

A
Kısmen
B
Devren
C
Aslen
D
Tesisen
E
Miras yoluyla
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bileşik eşyaya örnektir?

A
Taş
B
Mermer heykel
C
Araba
D
Bardak
E
At
Soru 6

Taşınır rehni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taşınır rehninde sabit dereceler sistemi vardır.
B
Taşınır rehni, iradî ve yasal rehin olmak üzere ayrıma tâbi tutulmaktadır.
C
İradi rehinin, teslimi şart rehin ve sicilli rehin olmak üzere alt türleri vardır.
D
Yasal rehin, malikin bir taşınırı başka bir sebeple alacaklının zilyetliğindeyken alacaklının bunu alacağının güvencesi olarak alıkoyma ve sattırma yetkilerini ifade etmektedir.
E
Hapis hakkı denilen yasal taşınır rehni, ancak parasal değeri olan ve devredilebilir şeyler ve kıymetli evrak üzerinde kullanılır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca kişiye bağlı olarak kurulabilen ayni haklardan biridir?

A
Taşınmaz yükü
B
Üst hakkı
C
Mülkiyet hakkı
D
Oturma hakkı
E
Geçit hakkı
Soru 8

Taşınır mülkiyetinin kazandırıcı zamanaşımı koşullarının sağlanmasıyla kazanılabilmesi için geçmesi gereken süre kaç yıldır?

A
2
B
3
C
5
D
10
E
20
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bütünleyici parça değildir?

A
Arabanın motoru
B
Evin duvarları
C
Bisikletin tekerleri
D
Yastık kılıfı
E
Evin kapısı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mülkiyetinin aslen kazanılması yollarından biridir?

A
Birleşme
B
Sahiplenme
C
Karışma
D
işleme
E
İşgal
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisindeki asli haklardan biridir?

A
Alacak hakkı
B
Önalım hakkı
C
Fesih hakkı
D
iptal hakkı
E
Ceza koşulu
Soru 12

Taraf iradelerinin yorumunda Türk hukukunda benimsenen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitlik
B
Denklik
C
Güven
D
Kusur
E
Hakkaniyet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi borcun konusunu teşkil edebilen misli eşya olarak kabul edilemez?

A
Zeytinyağı
B
Antika vazo
C
Para
D
Fındık
E
Fasulye
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisini sona erdiren sebeplerden biridir?

A
ibra
B
İmkânsızlık
C
Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi
D
Takas
E
Dönme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biri değildir?

A
Satım
B
Kefalet
C
Kira
D
Hizmet
E
istisna (Eser)
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi irade bozukluğu hallerinden biri değildir?

A
Açıklamada yanılma
B
Aşırı yararlanma
C
Aldatma
D
Korkutma
E
Saik hatası
Soru 17

Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin kurulması sırasında bir tarafın darda kalmasından, düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanarak edimler arasında yaratılan açık oransızlığa ne ad verilir?

A
Korkutma
B
Yanılma
C
İcazet verme
D
Aldatma
E
Aşırı yararlanma
Soru 18

Geçerlilik şekline tabi bir sözleşmenin öngörülen şekle uyulmadan yapılmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesin hükümsüzlük
B
Dönme
C
İptal edilebilirlik
D
Fesih
E
Yokluk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kusuru ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?

A
Zarar görenin rızası
B
Ayırt etme gücünün geçici kaybı
C
Fiili hata
D
Maddi zorlama
E
Beklenmeyen hâl
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ön sözleşme niteliğindedir?

A
Taşınmaz kirası sözleşmesi
B
Bağışlama sözleşmesi
C
Ürün kirası sözleşmesi
D
Tüketim ödüncü sözleşmesi
E
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x