Medeni Hukuk 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Medeni Hukuk 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bileşik eşyaya örnektir?

A
At
B
Mermer heykel
C
Bardak
D
Gemi
E
Taş
Soru 2

Bir arazinin üzerinde inşa edilecek yapıda mülkiyet hakkı sağlayan irtifak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşınmaz yükü
B
Oturma hakkı
C
Diğer irtifaklar
D
intifa hakkı
E
Üst hakkı
Soru 3

Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlarda birincil edim yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kullandırma borcu
B
Taksitlendirme borcu
C
Aydınlatma borcu
D
Tazminat borcu
E
iade borcu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?

A
Haklı savunma
B
Üstün nitelikte özel yarar
C
Üçüncü kişinin ağır kusuru
D
Kendi hakkını kuvvet kullanarak koruma
E
Zorunluluk hali
Soru 5

Eskişehir’de bulunan B ile Ankara’da yaşayan A, A'ya ait 06 x 2018 plakalı aracın satışı konusunda anlaşmışlardır. Taraflar arasında yapılan geçerli bir satış sözleşmesinin ardından sıra otomobilin teslimine gelmiştir.
Otomobili teslim borcunun yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borcun ifa zamanındaki alacaklının yerleşim yeri
B
Borcun doğumu zamanındaki borçlunun yerleşim yeri
C
Sözleşme kurulduğu sırada borç konusu şeyin bulunduğu yer
D
Borcun ifa zamanındaki borçlunun yerleşim yeri
E
Borcun doğumu zamanındaki alacaklının yerleşim yeri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün koşullarından biri değildir?

A
ifası mümkün bir borç
B
Muaccel bir borç
C
Alacaklı temerrüdünün olmaması
D
Aşırı ifa güçlüğünün bulunulması
E
ifa için ihtarda bulunulması
Soru 7

Sebepsiz zenginleşmeden borç doğduğu hallerde zamanaşımı geçse bile borçlunun borçtan kurtulmasını sağlayan def’i aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödemezlik defi
B
iptal defi
C
Daimi defi
D
Takas defi
E
Ayıp defi
Soru 8

Alacağın devrinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sebebe bağlı tasarruf işlemi
B
Sebepten soyut kazandırıcı işlem
C
Sebebe bağlı taahhüt işlemi
D
Sebepten soyut tasarruf işlemi
E
Sebepten soyut taahhüt işlemi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi satış sözleşmesine konu edilemez?

A
Ekonomik yarar
B
Kişilik hakları
C
Marka
D
Patent
E
Üçüncü kişiye ait haklar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi alıcının yan borçlarından biri değildir?

A
Satılanın ambalajını geri verme
B
Tesellüm ve senet yapma masraflarını ödeme
C
Satılanla ilgili yükümlülüklere katlanma
D
Satılanı teslim alma
E
ifaya hazırlık hareketlerine katılma
Soru 11

Resmi ölçüm yapılmış taşınmaz satışında, satıcının yüzölçümü eksikliğinden sorumluluğunun koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satıcının sorumluluğu açıkça ve özellikle üstlenmiş olması
B
Yüzölçümü eksikliğinin 10 dönümden fazla olması
C
Taşınmaz satışının şarta bağlı olarak yapılmış olması
D
Taşınmazın merkez ilçe sınırları içerisinde bulunması
E
Alıcının satıcının taahhüdü karşılığında bir ivaz ödemiş olması
Soru 12

Bağışlamayı geri alma açıklamasının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mirasçılara intikal etmez.
B
Tarafların anlaşmasıyla üçüncü kişilere devredilebilir.
C
Tek taraflı irade açıklamasıyla kullanılır.
D
Hüküm doğurması sözleşmenin karşı tarafına varmasına bağlıdır.
E
Kişiye sıkı surette bağlıdır.
Soru 13

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıyı kira parasını zamanında ve düzenli olarak ödemeye zorlamak için sözleşmeye konulan ceza koşulunun geçersizliğinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iptal edilebilirlik
B
Yokluk
C
Kesin hükümsüzlük
D
Eksiklik
E
Noksanlık
Soru 14

Ödünç alanın ölümünün kullanım ödüncü sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme kendiliğinden sona erer.
B
Karşı tarafın fesih hakkı doğar.
C
Sözleşme yasal uzama süresine kadar devam eder.
D
Sözleşme kesin hükümsüz sayılır.
E
Karşı taraf sözleşmenin iptalini isteyebilir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kiracının borçlarından biri değildir?

A
Kiralananı özenle kullanma
B
Zaptı bildirme
C
Komşulara saygı gösterme
D
Kira parasını ödeme
E
Ayıpları giderme
Soru 16

İşçinin ölümünün hizmet sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme tasfiye haline girer.
B
Sözleşme sona erer.
C
Sözleşme işçinin mirasçıları ile devam eder.
D
Sözleşme 1 yıl süre ile devam eder.
E
Sözleşme askıda devam eder.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir?

A
Kefalet
B
Vekâlet
C
Eser
D
Hizmet
E
Kira
Soru 18

Zarar gören, resmini izinsiz olarak yayınlayıp haksız kazanç elde edenden uğramış olduğu zararı, aşağıdakilerden hangisine dayanarak talep edebilir?

A
Sebepsiz zenginleşmeye
B
Gerçek olmayan vekâletsiz iş görmeye
C
Haksız fiile
D
Gerçek vekâletsiz iş görmeye
E
Yetkisiz temsile
Soru 19

Kefalet sözleşmesinin yapıldığı sırada eşin sözleşmeye rıza göstermemesinin kefalet sözleşmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noksanlık
B
Yokluk
C
iptal edilebilirlik
D
Kısmi hükümsüzlük
E
Kesin hükümsüzlük
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi müvekkilin borçlarından biri değildir?

A
Vekile talimat verme
B
Vekilin masraflarını ve verdiği avansları ödeme
C
Vekilin uğradığı zararı tazmin
D
Ücret ödeme
E
Vekili müvekkili hesabına girdiği borçtan kurtarma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x