Medeni Hukuk 2 2017-2018 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi zilyetliğin aslen kazanıldığı hallerden biri değildir?

A
Sahiplenme
B
Hırsızlık
C
Miras
D
İşgal
E
Define
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bileşik eşyaya örnektir?

A
Gemi
B
At
C
Mermer heykel
D
Bardak
E
Taş
Soru 3

Hamit, Ömer’e ödünç verdiği çim biçme makinesini Fuat’a satmış ve Fuat’ın makineyi Ömer’den teslim alabileceğini söylemiştir.
Fuat çim biçme makinesinin zilyetliğini aşağıdaki yollardan hangisi ile kazanmıştır?

A
Kısa elden teslim
B
Zilyetliğin havalesi
C
Zilyetlik anlaşması
D
Hükmen teslim
E
Teslim
Soru 4

Ayni hakkın herkes için tanınabilir, anlaşılabilir olması gereği ayni hakka hâkim olan ilkelerden hangisinin sonucudur?

A
Sebebe bağlılık
B
Açıklık
C
Mutlaklık
D
Belirlilik
E
Tipe bağlılık
Soru 5

Kötüniyetli zilyetlere karşı açılacak taşınır davasının tabi olduğu hak düşürücü süre ne kadardır?

A
Herhangi bir süreye tabi değildir.
B
1 yıl
C
2 yıl
D
5 yıl
E
10 yıl
Soru 6

Bir arazinin üzerinde inşa edilecek yapıda mülkiyet hakkı sağlayan irtifak aşağıdakilerden hangisidir?

A
intifa hakkı
B
Diğer irtifaklar
C
Üst hakkı
D
Taşınmaz yükü
E
Oturma hakkı
Soru 7

Paylı mülkiyette paydaşlara tanınan yasal onalım hakkının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınırlı ayni hak
B
Yenilik Doğuran Hak
C
Yönetim hakkı
D
Alacak hakkı
E
Defi hakkı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi külli halefiyet yoluyla taşınmaz mülkiyetinin kazanıldığı hallerden biri değildir?

A
Miras
B
Malvarlığının devralınması
C
Ticaret ortaklıklarının birleşmesi
D
İşgal
E
iki malvarlığının birleşmesi
Soru 9

Paylı mülkiyette önemli yönetim işlerinin görülmesi bakımından aranan çoğunluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oybirliği
B
Oyçokluğu
C
Beşte dört çoğunluk
D
Üçte iki çoğunluk
E
Pay ve paydaş çoğunluğu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi rehinli alacağın kapsamında yer alan unsurlardan biri değildir?

A
Üç yıllık işlemiş ve halen işleyen ana para faizleri
B
Takip masrafları
C
Ana para
D
Kira gelirleri
E
Temerrüt faizleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi haklardan biri değildir? bağlı (fer’i)

A
Gecikme tazminatı
B
Kefalet
C
Ceza koşulu
D
Garanti
E
Defiler
Soru 12

Aksine hüküm bulunmadıkça, para borçlarında borcun yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borcun ifa zamanında alacaklının yerleşim yeri
B
Borç doğduğu sırada borçlunun yerleşim yeri
C
Borç konusu şeyin bulunduğu yer
D
Borcun ifa zamanında borçlunun yerleşim yeri
E
Borcun doğduğu sırada alacaklının yerleşim yeri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir?

A
Kullanma ödüncü (ariyet) sözleşmesi
B
Satım sözleşmesi
C
Hizmet sözleşmesi
D
Kira sözleşmesi
E
Kefalet sözleşmesi
Soru 14

Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlarda birincil edim yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iade borcu
B
Taksitlendirme borcu
C
Kullandırma borcu
D
Aydınlatma borcu
E
Tazminat borcu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dönemlik edimlere örnektir?

A
Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra işçinin işvereni ile rekabet etmeme borcu
B
işçinin hizmet sözleşmesinde kararlaştırılan işi görmesi
C
Teknik servis sağlama sözleşmesinde satılan bilişim sistemi bozulduğunda bakım ve onarımı üstlenme
D
Eser sözleşmesinde müteahhidin üstlenilen eseri teslim borcu
E
Kiralayanın kira süresi boyunca kiralananı kullanıma hazır halde bulundurma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi atipik sözleşmelerden biridir?

A
Tüketim ödüncü sözleşmesi
B
Hizmet sözleşmesi
C
Taşınmaz satımı sözleşmesi
D
Taşınır kirası sözleşmesi
E
Hakem sözleşmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sözleşme yapıp yapmama ve sözleşmenin tarafını seçme özgürlüğüne getirilen yasal sınırlamalardan biridir?

A
Gerialım
B
Paylı mülkiyette önalım hakkı
C
Önsözleşme
D
Alım hakkı
E
Taşınmaz satış vaadi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi nitelikli yazılı şekle tabi olan sözleşmelerden biridir?

A
Adi kira sözleşmesi
B
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
C
Bağışlama taahhüdü
D
Tüketici sözleşmeleri
E
Alacağın devri sözleşmesi
Soru 19

Kişinin olayları yanlış algılayıp, bunları yanlış değerlendirerek, beklenti ve tahminlerinde isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmasının sonucu meydana gelen yanılmaya ne ad verilir?

A
Gerçek yanılma
B
Saikte yanılma
C
Hukuken yanılma
D
Açıklamada yanılma
E
Algılama yanlışı
Soru 20

Zararın doğumuna, her biri sonucu doğurmaya elverişli olmayan birden çok sebebin bir araya gelmesinin yol açtığı hallerde söz edilen illiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seçimlik illiyet
B
Uygun illiyet
C
Ortak illiyet
D
Önüne geçilen illiyet
E
Yarışan illiyet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x