Medeni Hukuk 2 2018-2019 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi birleşik eşya değildir?

A
Kahve takımı
B
Otomobil
C
Gözlük
D
Gemi
E
Ev
Soru 2

Şennur Temmuz ayında Akif’e ait mağazadan bir kayak takımı satın almıştır. Kayak takımının bedelini ödeyen Şennur, koyacak yeri olmadığından kayak takımının Akif’e ait mağazada kalmasını istemiştir.
Buna göre, Şennur kayak takımının zilyetliğini hangi yoldan kazanmıştır?

A
Zilyetliğin havalesi
B
Hükmen teslim
C
Kısa elden teslim
D
Teslim
E
Zilyetlik anlaşması
Soru 3

Tescil talebinde bulunan kimse, tescil için aranan tasarruf yetkisini henüz belgelendiremiyorsa, tescil yapılıncaya kadar hak kaybına uğramamak için hangi tür şerhin verilmesini istemelidir?

A
Aile konutunun şerhi
B
Çekişmeli hakların şerhi
C
Geçici tescilin şerhi
D
Tasarruf yetkisi kısıtlamalarının şerhi
E
Kişisel hakların şerhi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hukuki anlamda eşya sayılabilmenin koşullarından biri değildir?

A
Cismani olma
B
Sayılabilir olma
C
Kişisel olmama
D
Alışverişe elverişli olma
E
Üzerinde hâkimiyet kurulabilir olma
Soru 5

Kaybettiği eşyasını uzun zaman sonra bulan bir kimsenin eşya üzerindeki mülkiyetini aralıksız sürdürmüş olduğunun kabulü, ayni haklara egemen olan ilkelerden hangisinin sonucudur?

A
Ayni haklarda sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesinin geçerli olması
B
Ayni haklar alanında belirlilik ilkesinin geçerli olması
C
Ayni hakların hak düşürücü süreye veya zamanaşımı süresine tabi olmaması
D
Ayni hakların kamu güveninin korunması ilkesine tabi olması
E
Ayni hakların kazanılmasında sebebe bağlılık ilkesinin geçerli olması
Soru 6

Taşınmaz rehinine ilişkin rehin sözleşmesinin tabi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tapuda resmi şekil
B
Noterde düzenleme şeklinde
C
Adi yazılı şekil
D
Nitelikli yazılı şekil
E
Noterde onaylama şeklinde
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi paylı mülkiyette paylaşmanın ertelenmesine yol açan sebeplerden biridir?

A
Paylı malın sürekli amaca özgülenmesi
B
Paylı malın taşınmaz olması
C
Paydaş sayısının üçten çok olması
D
Paylı malın tapu kaydının olmaması
E
Palı malın hacizli olması
Soru 8

Aşağıdaki irtifak haklarından hangisinin eşyaya bağlı irtifak şeklinde kurulması mümkün değildir?

A
Kaynak hakkı
B
Üst hakkı
C
Mecra hakkı
D
intifa hakkı
E
Rehin hakkı
Soru 9

Aşağıdaki taşınmaz rehni türlerinden hangisinde borçlunun kişisel sorumluluğu öngörülmemiştir?

A
Taşınmaz yükü
B
ipotekli borç senedi
C
ipotek
D
Hapis hakkı
E
irat senedi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bağlı (fer’i) haklardan biridir?

A
Defi hakkı
B
Takas hakkı
C
Yönetim hakkı
D
Rehin hakkı
E
Alım hakkı
Soru 11

Hukuksal işlemi korkutmanın etkisiyle yaptığını iddia eden kişi hukuksal işlemin iptalini en gec hangi süre içerisinde isteyebilir?

A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
5 yıl
E
10 yıl
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi olumlu kişisel edimlerden biridir?

A
Satılanın teslim edilmesi
B
Rekabet etmeme borcunun yerine getirilmesi
C
Ödüncün geri verilmesi
D
Kira parasının ödenmesi
E
Mimari proje çizilmesi
Soru 13

Hukuksal işlemin kurucu öğelerinde eksiklik bulunmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesin hükümsüzlük
B
iptal edilebilirlik
C
Yokluk
D
Kısmi hükümsüzlük
E
Eksiklik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sürekli def’ilerden biridir?

A
Ödemezlik defi
B
Peşin dava defi
C
Hapis hakkı
D
Ayıp defi
E
Zamanaşımı defi
Soru 15

Birden çok kişinin aralarında bağlantı olmadan bir zarara sebep olması ve her birinin fiilinin tek başına zararı doğurmaya elverişli olması halinde ne tür illi yet i n varlığından söz edilir?

A
Önüne geçilen illiyet
B
Yarışan illiyet
C
Seçimlik illiyet
D
Zaruri illiyet
E
Müşterek illiyet
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sözleşme yapma serbestisinin sınırlarından biridir?

A
Vekâlet sözleşmesi
B
Miras sözleşmesi
C
Satış sözleşmesi
D
Ön sözleşme
E
Kefalet sözleşmesi
Soru 17

Bir hukuksal işlemde mutlak muvazaa bulunmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noksanlık
B
iptal edilebilirlik
C
Yokluk
D
Eksiklik
E
Kesin hükümsüzlük
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?

A
Üstün nitelikte özel yarar
B
Haklı savunma
C
Zorunluluk hali
D
Üçüncü kişinin ağır kusuru
E
Kendi hakkını kuvvet kullanarak koruma
Soru 19

A, antika kol düğmelerini arkadaşına bağışlamış, eşinin buna tepki göstereceğinden çekindiği için satmış gibi göstermiştir.
Buna göre, söz konusu olayda karşılaşılan muvazaa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşmenin niteliğinde muvazaa
B
Bedelde muvazaa
C
Sözleşmenin taraflarında muvazaa
D
Mutlak muvazaa
E
Sözleşmenin konusunda muvazaa
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x