Medya İlişkileri 2017-2018 Final Sınavı

Medya İlişkileri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerini yönetirken dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir?

A
Dürüstlük
B
Ulaşılabilirlik
C
Zamanlama
D
Şeffaflık
E
Dikkat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Grunig ve arkadaşlarının yaklaşımında yer alan bir tarafın kendisini gönüllü olarak diğer tarafa açması ile ilgili ilişki boyutudur?

A
Karşılıklı Kontrol
B
Bağlılık
C
Duygusallık
D
Güven
E
Memnuniyet
Soru 3

Yeni medya yaygınlaştıktan sonra doğmuş olan insanlara ne ad verilir?

A
Sanal girişimci
B
Dijital göçmen
C
Dijital kentli
D
Sanal yerli
E
Dijital yerli
Soru 4

Medyayı gruplar halinde ağırlamak yerine, geziyi bir kişiyle sınırlandıran basın gezisi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turistik basın gezisi
B
Kişiye yönelik basın gezisi
C
Destinasyon amaçlı basın gezisi
D
Seyahat odaklı basın gezisi
E
işlev odaklı basın gezisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik sürecinin zayıf yönlerinden biridir?

A
Ünlü katılımının iptali
B
Terörün şiddeti
C
Alkol tüketimi
D
Olumsuz hava koşulları
E
Sponsorlar için imkân olmaması
Soru 6

Basın konferansı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Basın konferansı için bütçe gerekli değildir.
B
Basın konferansı, ön hazırlık, toplantı ve toplantı sonrası olmak üzere üç aşamadan oluşur.
C
Basın konferansının yapılacağı mekânın en önemli ölçütü ulaşılabilirliktir.
D
Basın konferansının katılımcıları, toplantının konusuna ve amacına göre belirlenir.
E
Basın konferansının medyada protokol önceliği bulunan başka bir etkinlikle aynı zamana gelmemesine dikkat edilmelidir.
Soru 7

Basın konferansına katılan medya mensuplarına dağıtılmak üzere hazırlanan ve içeriğinde program akışı, konuşmacıların listesi ve özgeçmişleri, fotoğraflar, toplantı konusuna ilişkin ardalan bilgisi gibi dokümanların bulunduğu dosyaya ne ad verilir?

A
Basın tanıtımı
B
Basın hatırası
C
Basın dosyası
D
Basın bildirisi
E
Basın bülteni
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi medya aracılığıyla paylaşılacak hizmet, ürün ya da bilginin içeriğine, türüne ve hedef kitle özelliklerine göre sıklıkla kullanılan araç ve yöntemlerden biri değildir?

A
Geziler
B
Bülten
C
Basın toplantısı
D
Röportaj
E
Sosyal medya
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların haber kapsamına alınabilecek konularından biri değildir?

A
Büyük bir kampanya ya da proje
B
Yeni bir ürün lansmanı
C
Rutin gündem toplantıları
D
Kuruluşta mali sıkıntı ve kriz dönemleri
E
Personelin başarısı
Soru 10

Önemli hikayelerin görsel medyada haber olarak yer alması için hazırlanan kısa rapor ve röportaj tarzındaki görsel bültenlere ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Video haber bülteni
B
Röportaj
C
Radyo haber bülteni
D
Haber
E
Basın bülteni
Soru 11

Gazete veya derginin uluslararası, ulusal ve bölgesel olması basınla ilgili halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken bilgilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Okuyucu profili
B
Dağıtım yöntemleri
C
Yayın alanı
D
Yayın politikası
E
Yayın periyodu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminde sıklıkla görülen sorunlardan biri değildir?

A
Kriz iletişim sözcüsünün dirayetli, yeterli ve tutarlı olması
B
Herkesin sorumluluktan kaçmaya çalışması
C
Karşılıklı suçlamaların yükselmesi ve öfke patlaması
D
Daha önce üstü örtülmüş diğer sorunların da ortaya dökülmeye başlaması
E
işlerin durması, üretimin ya da karar alma süreçlerinin ertelenmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimi takımı içerisinde yer almaz?

A
Kurumsal iletişim Yöneticisi
B
CEO/Genel Müdür
C
Müşteri Temsilcisi
D
iletişim Danışmanı
E
Pazarlama Yöneticisi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir krizin gerçek anlamda var olup olmadığını gösteren temel ölçütlerden biri değildir?

A
Soyut değer olarak itibar algısında, somut değer olarak iş koşullarında bir hasarın olup olmadığı
B
Kriz yaşanan kurumdaki personel sayısı
C
Ortaya çıkan krizle ilgi ve yakınlık düzeyi
D
Konunun büyüklük düzeyi
E
Yarattığı güvensizlik, endişe, şüphe ve korkunun düzeyi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler alanında, Bernays’a göre etik sorunlar arasında yer almaz?

A
Önceden yazılı izin olmadan hiç kimsenin yazı ya da sözlerinin kullanılamaması
B
Halkı anlamak için kişisel ilişkinin ön koşul olması
C
Sözcüklerin arkasındaki anlamların dikkatle düşünülmesi gerekliliği
D
Eğer ahlaki değer açısından eylemin sonuçları önemli ise gerisinin teferruatt olması
E
iyi niyetin kendi başına bir amaç olarak düşünülememesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kriz hasar tespitinde öne çıkan soru başlıklarından biri değildir?

A
insan kaynakları ne ölçüde etkilendi?
B
Çalışma saatleri ne ölçüde etkilendi?
C
Üretim süreçleri ne ölçüde etkilendi?
D
Finansal yapı ne ölçüde etkilendi?
E
ilişkiler ne ölçüde etkilendi?
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin Haklar ve Sorumluluklar bildirgesinde sağlık başlığı altında yer almaz?

A
Umutsuzluk veya sahte umut verici yayın yapılmamalıdır.
B
Hastanede hasta yakınının izni olmadan ses ve görüntü alınmamalıdır.
C
Sansasyondan kaçınılmalıdır.
D
ilaç tanıtımlarına da yer verilmelidir.
E
ilaç tavsiyesinde mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.
Soru 18

Haber, düşünce ve kanıların, basın, radyo televizyon, sinema ve Internet gibi kitle haberleşme araçları ile serbestçe alınması ve yayılmasına ne ad verilir?

A
Haberleşmenin tarafgir olma hakkı
B
Haberleşme özgürlüğü
C
Haberin serbest rekabeti
D
Haberleşme politikası
E
Demokrasinin diyalektiği
Soru 19

Farklı toplumlarda hangi davranışların ahlaki olduğu ya da olmadığını inceleyen etik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel Etik
B
içsel Etik
C
Siyasal Etik
D
Betimleyici Etik
E
Dışsal Etik
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,11. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x