Medya İlişkileri 2018-2019 Vize Sınavı

Medya İlişkileri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Liderlik iletişimi ve Planlaması
II. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yönetimi
III. Fon Yönetimi
IV. Stratejik Planlama ve Ölçümleme
V. Hukuk Danışmanlığı
Yukarıdakilerden hangileri İletişim Mühendisliği Yaklaşımı içerisinde yer alır?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
III ve V
D
I, II ve IV
E
II, IV ve V
Soru 2

Bir ilişkinin varlığından söz edebilmek için taşıması gereken ilk özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakınlık
B
Güven
C
Dürüstlük
D
Açıklık
E
Karşılıklılık
Soru 3

Kurum ve hedef kitle üyeleri birbirlerini anlamak durumundadırlar. Teorik olarak birinin başarısı diğerinin başarılı olmasına bağlıdır ve meydana gelen bir değişiklik her iki tarafı da etkilemektedir.
Yukarıdaki ifade, ilişki yönetimi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisine ilişkindir?

A
Halkla ilişkiler faaliyetler çerçevesinde iletişim geri alınamaz.
B
iletişim kaçınılmazdır.
C
Kurum ile hedef kitlesi birbirine bağımlıdırlar.
D
Kurum ve hedef kitle üyeleri farklı tip ilişki kurarlar.
E
Kurum-hedef kitle ilişkileri süreklilik arz eder.
Soru 4

________ yaklaşımına göre halkla ilişkiler, bir kurum ile hedef kitlesi arasındaki iletişimin yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ilişki yönetimi
B
Halkla ilişkiler yönetimi
C
itibar yönetimi
D
iletişim yönetimi
E
Algılama yönetimi
Soru 5

Bir kurumun hem ilişkileri geliştirmek hem de imajını iyileştirmek için sponsorluk faaliyetleri yürütmesi ilişki yönetimi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisine ilişkindir?

A
Kurum ile hedef kitlesi birbirine bağımlıdırlar
B
ilişkiler karşılıklı fayda düşüncesiyle geliştirilmelidir
C
Kurum ve hedef kitle üyeleri farklı tip ilişki kurarlar
D
Hem kurum hem de hedef kitle üyeleri bir etkileşim beklentisi içerisindedirler
E
Kurum ile hedef kitle arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bir uyum sürecidir
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi iletişim krizine yol açacak durumlar arasında sayılamaz?

A
Kurum hakkında medyada çok haber çıkmaması
B
Olumsuz haber çıkan medya organının küçümsenmesi
C
Çıkan olumsuz haberin önemsenmemesi
D
Medyaya gerekli bilginin verilmemesi
E
Olumsuz bir haberin sadece internette yer alması
Soru 7

Halkla ilişkiler uzmanlarının en yaygın özel haber yayınlatabilme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Advertorial
B
Basın ilanı
C
Basın açıklaması
D
Televizyonda görüntülü bülten sunma
E
Ropörtaj
Soru 8

Medya kavramının anlamını aşağıdakilerden hangisi tam olarak karşılamaktadır?

A
Kitle iletişim araçları
B
Sosyal medya
C
Yeni medyalar
D
Televizyon ve gazete
E
Dijital yayın
Soru 9

Medya ile halkla ilişkiler profesyonellerinin birbirlerine bağımlı olmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkla ilişkiler profesyonellerinin daha önce medya çalışanı olması
B
Halkla ilişkiler şirketlerinin, hizmet verdikleri kurumlar ile medya arasında köprü olması
C
Aynı sektörde bulunmaları
D
Medyanın içeriğe, halkla ilişkiler profesyonellerinin ise medyada haber yayınlatmaya ihtiyaçları olması
E
Medyanın ekonomik desteğe ihtiyaç duyması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi okur veya izleyici ile medya organı arasında bir tür arabuluculuk hizmeti yürütmektedir?

A
Ombudsman
B
Basın Konseyi
C
Medya sahibi
D
Sorumlu yazı işleri müdürü
E
RTÜK
Soru 11

Bir görüntü, müzik ya da yazı olsun, yeni medyada bu ürünü oluşturan farklı parçalar kendi farklılıklarını yitirmeden daha büyük bir yapı içinde birleştirilip temsil edilirler. Buna birimsellik de denebilir.
Yukarıda tanımı yapılan yeni medyaya ait özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sayısal temsil
B
Modülerlik
C
Kodlar arasılık
D
Otomasyon
E
Değişkenlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya içinde değerlendirilemez?

A
Gazete
B
Kitap
C
Cep telefonu
D
Televizyon
E
Radyo
Soru 13

Binary digit dediğimiz ikili kod sistemi ile çalışan kitle iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telefon
B
Bilgisayar
C
Televizyon
D
Radyo
E
Fotoğraf makinesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın özelliklerinden biridir?

A
Tek yönlü bir akış söz konusudur.
B
Anında geri bildirime izin vermez.
C
Alıcı, kendi içeriğini üretemez.
D
iki ya da çok yönlü bir akış söz konusudur.
E
Pasif alıcı söz konusudur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın geleneksel medyadan ayrıldığı noktalardan biridir?

A
Alıcının kendi içeriği üretmesine izin verir.
B
Modüler değildir.
C
Sayısal teknoloji içermez.
D
Alıcı pasiftir.
E
Tek yönlü bir akış söz konusudur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kurum hakkında ayrıntılı bilgi, organizasyon takvimi, fotoğraf ve logo, iletişim bilgileri, önceki faaliyetler ve bu faaliyetlerin medyaya yansımalarını içermektedir?

A
Ağızdan ağıza pazarlama
B
Halkla ilişkiler
C
Reklam
D
Promosyon
E
Medya kiti
Soru 17

Etkinlik yönetimi, aşağıdaki amaçlardan hangisine hizmet etmemektedir?

A
Kurumsal amaçlara
B
Sosyal amaçlara
C
Bireysel amaçlara
D
Kurumun pazarlama iletişimi amaçlarına
E
Kültürel amaçlara
Soru 18

Etkinliğin yönetim sürecinin ilk dört aşaması hangi seçenekte sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Vizyon - Kuruluş - Planlama süreci -Faaliyetlerin programlanması
B
Vizyon - Kuruluş - Biçimselleştirme -Planlama süreci
C
Vizyon - Biçimselleştirme - Planlama süreci - Finansal düzenleme
D
Kuruluş - Vizyon - Planlama süreci -Finansal düzenleme
E
Kuruluş - Biçimselleştirme - Planlama süreci - Faaliyetlerin programlanması
Soru 19

Farklı reklam ortamlarından yararlanılması, etkinlik deneyiminin hangi boyutuna örnektir?

A
Ortam ve dekor
B
Konfor ve hatıralar
C
Pazarlama materyali
D
Ulaşım ve giriş
E
Eğlence
Soru 20

İşlerin yapıldığından ve yapılanların gerekli standartlara uygun olduğundan emin olmak, başarılı etkinlik yönetiminin hangi aşamasında karşımıza çıkmaktadır?

A
Biçimselleştirme
B
Organizasyon
C
Planlama
D
Yöneticilik
E
Değerlendirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x