Medyada Dil Kullanımı 2017-2018 Vize Sınavı

Medyada Dil Kullanımı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılığın sosyolojik boyutu ile ilgilidir?

A
Barış dilinin egemen olması
B
Gruplararası eşitsizlik ve bazı grupların egemenliği
C
Eşitlikten beslenen toplum yapısı
D
Fırsat eşitliğinin herkesi kapsaması
E
Refah toplumu olma
Soru 2

Halkla ilişkilerin temelini oluşturan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
iletişim, ikna, tutum, retorik ve algı
B
Gösterge, imge, mit, iletişim ve medya
C
Kitle iletişimi, sembol, mit, algı ve iletişim
D
ikna, propaganda, ideoloji, retorik ve okul
E
iletişim, propaganda, eğitim, retorik ve ideoloji
Soru 3

Yazının başından başlayarak ileri sürülenlerin kısaca özetlendiği, bulguların ortaya koyulduğu ve ana düşüncenin tekrar vurgulandığı bölüme ne ad verilir?

A
Giriş
B
Sonuç
C
Gelişme
D
Gövde
E
Yorum
Soru 4

İletişim alanında ulaşıma dayalı iletişim modelinden iletime dayalı modele geçilmesine yol açan ilk icat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teleks
B
Internet
C
Televizyon
D
Telgraf
E
Telefon
Soru 5

Yazıyı bölümlere ayırarak kargaşayı önleyen ve metindeki düşünce örgüsünün kurulumunu sağlayan bölümlere ne ad verilir?

A
Paragraf
B
Simge
C
Gösterge
D
Ana düşünce
E
Yan düşünce
Soru 6

Cicero'ya göre, aşağıdakilerden hangisi ikna edici iletişim için dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?

A
Firmanın verimlilik envanterinin araştırılması
B
Kanıt ve savların saptanması, oluşturulması
C
Toplanan kanıt ve savların yeniden düzenlenmesi
D
Eldeki düzenlemenin artistik olarak yeni bir görünüme kavuşturulması
E
Hedef kitleye aktarımının ustaca yapılması
Soru 7

Halkla ilişkiler alanında kaynağın, analitik düşünceden, akıl yürütmeden ve kıyaslardan yararlanarak hedef kitleyi ikna etmesine ne ad verilir?

A
Logos
B
Ethos
C
Pathos
D
Tutum
E
Algı
Soru 8

Yazının temel önermesine ne ad verilir?

A
Gelişme
B
Giriş
C
Ana düşünce
D
Sonuç
E
ispat
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti cümleye soru anlamı vermemiştir?

A
Kuru bir nasılsın sorusundan ileri mi sohbet istiyorsun?
B
Filme gitmeyi sever misin?
C
Yeni bir iş teklifi aldığınızda tepkiniz ne olur?
D
Bugün bizimle sinemaya gelecek misin?
E
Yağmur yağdı mı her yer çamur olur?
Soru 10

Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil sadece kurallardan ibaret bir sistem değildir.
B
Her dil, konuşulduğu toplumun düşünce yapısıyla yakından ilgilidir.
C
Düşünce dilden bağımsız bir işleyişe sahiptir.
D
Düşünce, dile paralel gelişim gösterir.
E
Dil biçim, düşünce ise içeriktir; içeriğin anlamsal yoğunluğu biçimin olanaklarıyla sınırlıdır.
Soru 11

Antik Çağ'ın sonlarına doğru anlam daralmasına uğrayarak Türkçedeki 'istiare, eğretileme'nin karşılığı olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metinlerarasılık
B
Metonim
C
Metafor
D
Logos
E
Ethos
Soru 12

Nesnesiyle doğrudan ve varoluşsal bağı olan göstergelere ne ad verilir?

A
Dil
B
Görüntüsel
C
Belirtisel
D
Simge
E
Temsil
Soru 13

Bilinç dışına itilmiş duyguların medya aracılığıyla yaşanıp boşalım olanağına kavuşturularak insanların zararlı olabilecek duygulardan kurtarılmasına ne ad verilir?

A
Temsil
B
imgelem
C
Söylemsel
D
Empati
E
Katharsis
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir metinde düşünceyi geliştirme tekniklerinden biri değildir?

A
Örnekleme
B
Tanık gösterme
C
Karşılaştırma
D
Tanımlama
E
Aday gösterme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi öğrenciden kaynaklanan yazım yanlışlarının nedenlerinden biri değildir?

A
Alışkanlık edinmeme
B
Doğru yöntemi kullanmama
C
Acele etme
D
ilgisini vermeme
E
Dikkat eksikliği
Soru 16

Bir grubun dünyayı algılama ve yaşam şekli ya da insanların ürettiği fikir sistemlerine ne ad verilir?

A
Söylem
B
Anlam
C
Temsil
D
Yan anlam
E
ideoloji
Soru 17

Okuyucunun bir konuya ilişkin kanı, düşünüş ve davranışını etkilemeyi, değiştirmeyi amaçlayan anlatım biçimine ne ad verilir?

A
Makale
B
Öyküleme
C
Betimleme
D
Tartışma
E
Şiir
Soru 18

“Dün akşam yine Proust okudum.” cümlesinde “Proust okumak” ifadesi hangi retorik figürü örneklendirir?

A
Metafor
B
Metonim
C
Metinlerarasılık
D
Logos
E
Ethos
Soru 19

Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A
Yalıçapkını
B
Danaburnu
C
Karafatma
D
Kuzeykutbu
E
Yeşilbaş
Soru 20

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A
orijinal
B
iddia
C
sürpriz
D
hastahane
E
arabesk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,44. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x