Menkul Kıymet Yatırımları 2012-2013 Vize Sınavı

Menkul Kıymet Yatırımları 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi türev piyasalarda işlem gören sözleşmelerden biri değildir?

A
Vadeli işlem sözleşmeleri
B
Hatır sözleşmeleri
C
Forward sözleşmeleri
D
Opsiyon sözleşmeleri
E
Swap sözleşmeleri
Soru 2

İhraççılar tarafından ihraç edilen ve yatırımcılara gelecekte nakit talep etme hakkı veren soyut kıymetlere genel olarak ne ad verilir?

A
Gayrimenkul
B
Özkaynak
C
Duran varlık
D
Dönen varlık
E
Finansal varlık
Soru 3

Belirli bir finansal varlıktan kaynaklanan gelecekteki nakit akışlarının iki taraf arasında değiştirilmesini (takas edilmesini) öngören sözleşmelere ne ad verilir?

A
Vadeli işlem sözleşmeleri
B
Forward sözleşmeleri
C
Swap sözleşmeleri
D
Opsiyon sözleşmeleri
E
Hatır sözleşmeleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi borca dayalı olarak ihraç edilen menkul kıymetlere bir örnektir?

A
Hisse senedi
B
Tahvil
C
Duran varlık
D
Opsiyon sözleşmesi
E
Dönen varlık
Soru 5

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?

A
Organize piyasa
B
Spot piyasa
C
Vadeli piyasa
D
Sermaye Piyasası
E
Para piyasası
Soru 6

Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nominal değeri genellikle 1000 Türk Lirası ve katları şeklindedir.
B
Üzerinde yazılı olan değer piyasa değeridir.
C
Dönem faizleri, vade boyunca her dönemin sonunda ödenir.
D
Anaparası, vade sonunda son dönem faizi ile birlikte geri ödenir.
E
Sahibine, şirket yönetimine katılma hakkı vermez.
Soru 7

Piyasa yaklaşımına göre, net kârı 180 000 Türk Lirası ve bulunduğu sektördeki ortalama fiyat/kazanç oranı 4 olan bir işletmenin değeri kaç Türk Lirası olur?

A
45 000
B
90 000
C
180 000
D
360 000
E
720 000
Soru 8

Anapara, faiz ya da her ikisinin de altın, döviz, enflasyon gibi bir değer ölçüsüne bağlandığı ve ödeme günü geldiğinde tahvil değerinin bu ölçülere göre belirlenerek ödendiği tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkramiyeli tahviller
B
Iskontolu tahviller
C
Değişken faizli tahviller
D
Endeksli tahviller
E
Sabit faizli tahviller
Soru 9

Yatırımcıların yatırım kararını belirleyen temel bileşenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Getiri ve vade
B
Getiri ve risk
C
Risk ve miktar
D
Getiri ve faiz
E
Faiz ve Kâr
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletme değerlemesi yapılmasının amaçlarından biri değildir?

A
İşletmeyi tasfiye etmek ya da yeniden yapılandırmak
B
Ortaklar arası hisse alım-satımı yapmak
C
İşletmenin kredi değerliliğini belirlemek
D
Halka açılmak
E
İşletmenin marka değerini belirlemek
Soru 11

Piyasadaki fiyatların beklenmedik hareketlerinden kaynaklanan risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kredi riski
B
Operasyonel risk
C
Piyasa riski
D
Yönetim riski
E
Ülke Riski
Soru 12

Üzerinde yazılı değerle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?

A
Primsiz hisse senedi
B
Primli hisse senedi
C
Adi hisse senedi
D
Bedelsiz hisse senedi
E
imtiyazlı hisse senedi
Soru 13

Hisse senedinin değerinde, zaman içinde meydana gelen artıştan elde edilen gelire ne ad verilir?

A
Likidite
B
Kâr payı
C
Rüçhan hakkı
D
Sermaye kazancı
E
Katma değer
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yatırım sürecinin temel aşamalarından biri değildir?

A
Önkoşulların sağlanması
B
Yatırım hedeflerinin oluşturulması
C
Yatırım planının oluşturulması
D
Yatırım araçlarının değerlendirilmesi
E
Portföyün tasfiye edilmesi
Soru 15

Farklı finansal araçlardan veya maddi yatırım araçlarından oluşan bir portföye yatırım yapılmasına ne ad verilir?

A
Doğrudan Yatırım
B
Vadeli yatırım
C
Spot yatırım
D
Dolaylı yatırım
E
Opsiyonlu yatırım
Soru 16

Yatırım sürecinde seçim kavramı neyi ifade eder?

A
Yatırım alternatiflerinin sınıflandırılmasını ve potansiyel yatırım listesinin kısaltılmasını
B
Yatırım şirketinin seçimini
C
Yatırım yapılacak borsanın seçimini
D
Yatırım yapılacak ülke sayısının sınırlandırılmasını
E
Yatırım türlerinin tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını
Soru 17

Bir ortaklık tarafından gerçekleştirilmesi düşünülen tahvil veya hisse senedi ihracı gibi sermaye piyasası işlemlerinin koşullarını gösteren belgeye ne ad verilir?

A
İzahname
B
Broşür
C
Bülten
D
Faaliyet raporu
E
ilan
Soru 18

Piyasada daha önce ortaya çıkan seyir ve trendlerin tekrarlanacağı varsayımıyla grafik ve göstergeleri takip eden yatırımcı hangi yatırım anlayışına sahiptir?

A
Temel analiz anlayışı
B
Davranışsal anlayış
C
Teknik analiz anlayışı
D
Uzmanlar anlayışı
E
Piyasa anlayışı
Soru 19

Şirket yönetiminin, geride kalan yılda gösterilen performansa ve gelecek projeksiyonlara ilişkin ortaklara, yatırımcılara ve diğer paydaşlara hitaben hazırladığı, bilgilendirici açıklamalar içeren rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faaliyet raporu
B
Bilanço
C
Gelir tablosu
D
Şirket kataloğu
E
Sektör raporu
Soru 20

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) faaliyetleri hangi kurum tarafından yürütülmektedir?

A
TSPAKB
B
MKK
C
IMKB
D
BDDK
E
SPK
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x