Menkul Kıymet Yatırımları 2013-2014 Vize Sınavı

Menkul Kıymet Yatırımları 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi özkaynağa dayalı olarak ihraç edilen menkul kıymetlere bir örnektir?

A
Varlığa dayalı menkul kıymet
B
Katılma intifa senedi
C
Hisse senedi
D
Tahvil
E
Hazine Bonosu
Soru 2

Fon arz edenlerle fon talep edenlerin bir finansal aracı vasıtasıyla bir araya geldiği fon transferi şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay fon transferi
B
Doğrudan fon transferi
C
Sabit fon transferi
D
Dolaylı fon transferi
E
Dikey fon transferi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi küresel finansal piyasalarda menkul kıymet ihraç eden ve menkul kıymetlere yatırım yapan piyasa katılımcılarından biri değildir?

A
İşletmeler
B
Devletler
C
Devlet kuruluşları
D
Hane halkı
E
Dernekler
Soru 4

Borsa kotasyon şartlarını sağlamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin ihraç ettikleri menkul kıymetler hangi piyasada işlem görür?

A
Tahvil ve bono piyasası
B
Gelişen işletmeler piyasası
C
Birincil piyasa
D
Toptan satışlar piyasası
E
Gözaltı piyasası
Soru 5

Tezgâhüstü piyasalarda tarafların karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen vadeli sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vadeli işlem sözleşmeleri
B
Opsiyon sözleşmeleri
C
Forward sözleşmeler
D
Swap sözleşmeleri
E
Hatır sözleşmeleri
Soru 6

Vadesine 2 yıl kalmış 1000 Türk Lirası nominal değerli kuponsuz tahvilden %16 getiri beklendiğine göre, bu tahvilin değeri kaç Türk Lirası’dır?

A
890
B
863
C
807
D
786
E
743
Soru 7

Borçlar ve özsermaye dahil tüm işletmenin değeri bulunurken, ıskonto oranı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Özsermaye maliyeti
B
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
C
Borç maliyeti
D
Satılan malların maliyeti
E
Piyasa faiz oranı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin işleyen teşebbüs değerini artıran temel unsurlardan biridir?

A
Maddi olmayan varlıklar
B
Faiz giderleri
C
Personel giderleri
D
Dönen varlıklar
E
Reklam ve tanıtım giderleri
Soru 9

Piyasa faiz oranının, tahvilin nominal faiz oranının üzerinde olması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tahvilin değeri, nominal değerinin üzerinde olur.
B
Tahvilin değeri değişmez.
C
Tahvilin değeri, nominal değere eşit olur.
D
Tahvilin nominal faiz oranı düşer.
E
Tahvilin değeri, nominal değerinin altında olur.
Soru 10

Enflasyon oranı %10 olduğunda, nominal faiz oranı %18 olan bir tahvilin reel faiz oranı yaklaşık yüzde kaç olur?

A
6,8
B
7,3
C
7,9
D
8,3
E
8,6
Soru 11

Alıcısına belli bir miktarda malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan, önceden belirlenmiş ileriki bir tarihte veya öncesinde alma veya satma hakkı veren sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Opsiyon sözleşmesi
B
Finansal varlık sözleşmesi
C
Kredi sözleşmesi
D
Fon sözleşmesi
E
Yatırım ortaklığı sözleşmesi
Soru 12

Nakit sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?

A
Adi hisse senedi
B
Primsiz hisse senedi
C
Bedelli hisse senedi
D
Primli hisse senedi
E
imtiyazlı hisse senedi
Soru 13

Yatırım fonu satın alan bir yatırımcı aşağıdaki yatırımlardan hangisini yapmaktadır?

A
Dolaylı yatırım
B
Doğrudan Yatırım
C
Vadeli yatırım
D
Spot yatırım
E
Opsiyonlu yatırım
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi piyasa riski kapsamındaki risk türlerinden biri değildir?

A
Faiz oranı riski
B
Özsermaye riski
C
Kredi riski
D
Likidite Riski
E
Döviz Kuru Riski
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kullanımının düzenleyici otoritelere sağladığı yararlardan biridir?

A
Bildirim türüne, gönderen şirkete, konulara göre geçmişe dönük bilgi sorgulama imkânı elde edilmesi
B
Bilgiye eş zamanlı olarak seri bir şekilde ulaşılması
C
Ortaklıklara ilişkin güncel genel bilgilere tek kanaldan hızlı ulaşım imkânı elde edilmesi
D
Ortaklıklar bazında belirli finansal tablo kalemlerini karşılaştırabilme olanağı sağlanması
E
Kağıt tüketimi ve bürokrasinin azalması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi piyasa riski ve kredi riski dışında kalan tüm riskleri ifade eder?

A
Operasyonel risk
B
Kredi riski
C
Özsermaye riski
D
Likidite Riski
E
Döviz riski
Soru 17

Sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilere ne ad verilir?

A
Dışsal bilgi
B
Sürekli bilgi
C
Özel bilgi
D
İçsel bilgi
E
Genel bilgi
Soru 18

Bir ortaklık tarafından gerçekleştirilmesi düşünülen tahvil veya hisse senedi ihracı gibi sermaye piyasası işlemlerinin koşullarını gösteren belgeye ne ad verilir?

A
Broşür
B
Bülten
C
Faaliyet raporu
D
İzahname
E
ilan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yayınlanan izahnamelerde bulunması gereken başlıklardan biri değildir?

A
İhraca aracılık eden kuruluş hakkında bilgiler
B
Risk faktörleri
C
İhraççı hakkında bilgiler
D
Seçilmiş finansal bilgiler
E
Kâr tahminleri ve beklentileri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da (İMKB) işlem gören ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuya açıklamakla yükümlü oldukları finansal tablolardan biri değildir?

A
Bilanço
B
Nakit Akım Tablosu
C
Gelir tablosu
D
Proforma bütçe
E
Öz sermaye değişim tablosu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x