Menkul Kıymet Yatırımları 2014-2015 Vize Sınavı

Menkul Kıymet Yatırımları 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların örgüt yapısına göre sınıflandırılmasında yer alır?

A
Organize olmayan piyasa
B
Spot piyasa
C
Borç piyasası
D
Sermaye Piyasası
E
Birincil piyasa
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi küresel finansal piyasalarda menkul kıymet ihraç eden ve menkul kıymetlere yatırım yapan temel finansal piyasa katılımcılarından biri değildir?

A
Hane halkları
B
Devletler
C
Vakıflar
D
Küresel ekonomik kuruluşlar
E
Finansal veya finansal olmayan işletmeler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kendi menkul kıymetlerini ihraç ederek fon temin etmektedir?

A
Tasarruf sahipleri
B
Bireysel yatırımcılar
C
Finansal aracılar
D
Takas şirketleri
E
Hane halkı
Soru 4

Menkul kıymetlerin alım-satımının yapıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşgücü piyasaları
B
Döviz piyasaları
C
Ticaret Borsaları
D
Tarihi eser piyasaları
E
Finansal piyasalar
Soru 5

Fon arz ve talebinin aracı olmaksızın karşılaştığı fon transferi şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı fon transferi
B
Kredi transferi
C
Menkulleştirme
D
Doğrudan fon transferi
E
Forward
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi işletme değerlemesi yapılmasını gerektiren konulardan biri değildir?

A
Birleşme ve devralmalar
B
Vergi işlemleri
C
İşletmenin satışı
D
Özelleştirme
E
Teknoloji değişikliği
Soru 7

Aşağıdaki tahvil türlerinin hangisinde ihraç değeri ile nominal değer arasındaki fark, tahvil sahibinin gelirini oluşturur?

A
Endeksli tahvil
B
Kuponsuz tahvil
C
İkramiyeli tahvil
D
Kâra iştirakli tahvil
E
Primli tahviller
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tüm reel ve finansal yatırımlara uygulanabilecek genel bir değerleme yaklaşımıdır?

A
Gelir yaklaşımı
B
Piyasa yaklaşımı
C
Maliyet yaklaşımı
D
Tasarım yaklaşımı
E
Minimalist yaklaşım
Soru 9

Anonim ortaklık şeklindeki işletmelerin ve devletin, uzun vadeli yabancı kaynak temin etmek üzere ihraç ettiği borç senedi hükmündeki menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırım fonu
B
Tahvil
C
Gayrimenkul sertifikası
D
Gelir ortaklığı senedi
E
Pay senedi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin karşılaşabileceği herhangi bir durumda sahip olduğu en düşük değeri ifade eder?

A
Uygun piyasa değeri
B
Nominal Değer
C
Tasfiye değeri
D
Defter değeri
E
Maliyet degeri
Soru 11

Bir yatırım işleminde gerçekleşen getirilerinin beklenen getirilerden farklı olma olasılığına ne ad verilir?

A
Volatilite
B
Risk
C
Değer azalışı
D
Katkı değer
E
Sermaye zararı
Soru 12

Bir yatırımcının pay senedi satın alması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Dolaylı yatırımlara
B
Doğrudan yatırımlara
C
Spot yatırımlara
D
Almaşık yatırımlara
E
Opsiyon yatırımlarına
Soru 13

Yatırımcıların birikimlerinin sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi esasına dayalı kolektif yatırım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrudan fon
B
Sermaye fonu
C
Yatırım fonu
D
Değer artış fonu
E
Katılım fonu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet yatırımıdır?

A
Tahvil satın almak
B
Antika satın almak
C
Fabrika satın almak
D
Ev satın almak
E
Arsa satın almak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yatırımcı değildir?

A
Bankalar
B
Emeklilik fonları
C
Sigorta şirketleri
D
Hane halkı
E
Yatırım fonları
Soru 16

Yatırımcıların, yatırım araçlarını değerlendirirken muhasebe kayıtlarını ve finansal tabloları ayrıntılı bir biçimde inceledikleri yatırım anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel analiz anlayışı
B
Teknik analiz anlayışı
C
Uzmanlar anlayışı
D
Seçmenler anlayışı
E
Takdir yetkisi anlayışı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kullanımının bildirim gönderen kesimler açısından faydalarından biridir?

A
Bilgiye eşanlı olarak seri bir şekilde ulaşılması
B
Ortaklıklar bazında, belirli finansal tablo kalemlerini karşılaştırma olanağı sağlanması
C
Düzenleyici kurumların, asli görevlerine odaklanması
D
Ortaklıklara ilişkin güncel bilgilere tek kanaldan ulaşılması
E
Bilginin, seri bir şekilde ve aracısız olarak anında kamuyla paylaşılması
Soru 18

Borsa İstanbul’da kamuyu aydınlatma faaliyetleri kapsamında yatırımcılara ve kamuoyuna veri ve bilgi sunumu aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmaktadır?

A
Sigorta Şirketleri Birliği
B
Sermaye Piyasası Kurulu
C
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
D
Kamuyu aydınlatma platformu
E
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Soru 19

İzahname ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genellikle muhafazakâr bir üslupla kaleme alınır.
B
Şirketler, olası tüm riskleri izahnamede belirtmeye çalışır.
C
Gerçekleştirilmesi düşünülen işlemin tüm koşullarını ortaya koyan belgedir.
D
Yeni ihraç edilen bir menkul kıymete yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar, izahnameyi ciddi bir şekilde incelemelidir.
E
Şirketlerin, izahnamede belirtilmeyen durumların ortaya çıkması halinde herhangi bir sorumlulukları yoktur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi şirket yönetiminin geride kalan yılda gösterilen performansa ve gelecek projeksiyonlarına ilişkin olarak ortaklara, yatırımcılara ve diğer paydaşlara hitaben yazılmış bilgilendirici açıklamaları içermektedir?

A
Bilanço
B
Gelir tablosu
C
İzahname
D
Yıllık faaliyet raporları
E
Teknik analiz raporları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x