Menkul Kıymet Yatırımları 2015-2016 Vize Sınavı

Menkul Kıymet Yatırımları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fon arz ve talebinin bir finansal aracı sayesinde karşılaştığı fon transferi şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı fon transferi
B
Gelir dağılımı düzenlemesi
C
Finansal piyasa transferi
D
Kredi işlemi netleştirmesi
E
Menkulleştirme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların örgüt yapısına göre sınıflandırmasında yer alır?

A
Sermaye piyasaları
B
Spot piyasalar
C
Türev piyasalar
D
Borç piyasaları
E
Tezgahüstü piyasalar
Soru 3

Yatırımcıları, ellerindeki borca dayalı finansal araçları vadelerine kadar tutmaktan kurtaran finansal piyasa işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Riski dağıtmak
B
Likidite sağlamak
C
işlem maliyetlerini azaltmak
D
Fiyat belirlemek
E
Fon transferi
Soru 4

Finansal aracıların kredilere veya menkul kıymetlere yaptığı yatırımlara ne ad verilir?

A
Taban yatırımlar
B
Yatay yatırımlar
C
Sabit yatırımlar
D
Doğrudan yatırımlar
E
Dikey yatırımlar
Soru 5

Belirli bir finansal varlıktan kaynaklanan gelecekteki nakit akışlarının iki taraf arasında değiştirilmesini (takas edilmesini) öngören sözleşmelere ne ad verilir?

A
Opsiyon sözleşmeleri
B
Hatır sözleşmeleri
C
Vadeli işlem sözleşmeleri
D
Forward sözleşmeleri
E
Swap sözleşmeleri
Soru 6

Devletler ve şirketlerin tahvillerine yapılacak yatırımların ne derece riskli olduğunun bir göstergesi olarak uzman kuruluşlar tarafından not verilmesi sürecine ne ad verilir?

A
Notlandırma
B
Derecelendirme
C
Analiz
D
Değerlendirme
E
İnceleme
Soru 7

Aşağıdaki değerleme yaklaşımlarından hangisi yatırımın fiziki varlığı dışında değerlerini etkileyebilecek herhangi bir boyutunun olmadığı durumlarda geçerli olur?

A
Piyasa yaklaşımı
B
Gelir yaklaşımı
C
Maliyet yaklaşımı
D
Tasarım yaklaşımı
E
Minimalist yaklaşım
Soru 8

Aşağıdaki tahvil türlerinin hangisinde ihraç değeri ile nominal değer arasındaki fark, tahvil sahibinin gelirini oluşturur?

A
Kuponsuz tahvil
B
Endeksli tahvil
C
İkramiyeli tahvil
D
Kâra iştirakli tahvil
E
Primli tahvil
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi değerleme literatüründe en çok kullanılan değer tanımlarından biri değildir?

A
İşleyen teşebbüs değeri
B
Defter değeri
C
Tasfiye değeri
D
Entellektüel değer
E
Likidasyon değeri
Soru 10

Nominal faiz oranı %12 ve enflasyon oranı %8 olan bir tahvilin reel faiz oranı yüzde kaçtır?

A
3,70
B
3,96
C
4,20
D
4,78
E
5,58
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yatırımcı değildir?

A
Emeklilik fonları
B
Hane halkı
C
Bankalar
D
Sigorta şirketleri
E
Yatırım fonları
Soru 12

Nakit sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?

A
imtiyazlı hisse senedi
B
Adi hisse senedi
C
Primsiz hisse senedi
D
Primli hisse senedi
E
Bedelli hisse senedi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yatırım planında yer almaz?

A
Destekleyici hedefler
B
Volatilité düzeyi
C
Alınabilecek riskler
D
Hedeflere ilişkin tarihler
E
Uzun vadeli hedefler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özellikle tahviller ve faiz oranına dayalı türev ürünlerde önemli bir risk unsurudur?

A
Özsermaye riski
B
Kredi riski
C
Faiz oranı riski
D
Likidite Riski
E
Döviz riski
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi piyasa riski ve kredi riski dışında kalan tüm riskleri ifade eder?

A
Operasyonel risk
B
Bütünleşik risk
C
Temel risk
D
Piyasa riski
E
Yatırım riski
Soru 16

Bir izahnamede aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?

A
Halka arzla ilgili genel bilgiler
B
Risk faktörleri
C
Seçilmiş finansal bilgiler
D
Finansal piyasa spekülasyonları
E
Kâr tahminleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Aylık İstatistik Bülten'de yer alan başlıklardan biri değildir?

A
Mevzuat
B
Menkul kıymet stokları
C
ikinci el piyasalar
D
Borsalar
E
Aracı kuruluşlar
Soru 18

Finansal tabloların kullanışlı bilgiler sunduğuna ve piyasanın yatırım araçlarını değerlendirirken bu bilgilere göre karar verdiğine inanan bir yatırımcı, aşağıdakilerden hangisine dayalı bir yatırım anlayışını benimsemiştir?

A
Sektörel analize
B
Temel analize
C
Teknik analize
D
Uzmanların görüşlerine
E
Risk analizine
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kamuyu Aydınlatma Platformu kullanımının, yatırımcılar açısından kazanımlarından biridir?

A
Bilginin, hızlı ve aracısız olarak kamuyla paylaşılması
B
Kağıt tüketiminin ve bürokrasinin azalması
C
Bilgiye seri ve eş anlı olarak ulaşılması
D
Elektronik arşiv kolaylığı sağlanması
E
Bildirimlerin elektronik imza ile güvenli olarak toplanması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi şirket yönetiminin geride kalan yılda gösterilen performansa ve gelecek projeksiyonlarına ilişkin olarak ortaklara, yatırımcılara ve diğer paydaşlara hitaben yazılmış bilgilendirici açıklamaları içermektedir?

A
Teknik analiz raporları
B
Bilanço
C
İzahname
D
Gelir tablosu
E
Yıllık faaliyet raporları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x