Modern Felsefe 2 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Modern Felsefe 2 2017-2018 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Immanuel Kant’a göre insan aklı genel anlamıyla aşağıdaki hangi bilişsel yetilerden oluşur?

A
Bellek, İmgelem, Düşünme
B
Duyum, Anlama, Düşünme
C
Duyarlık, Bellek, İmgelem
D
Duyarlık, Duyum, Salt Akıl
E
Duyarlık, Anlama, Salt Akıl
Soru 2

Kant’ın 1770’de Profesör olarak atanmasını sağlayan ve Eleştirel döneme geçişinin de başlangıcı olarak kabul edilen yazdığı tezi hangisidir?

A
Canlı Güçlerin Doğru Değerlendirilişi Üzerine Düşünceler
B
Duyu Dünyası ve Düşünce Dünyasının Form ve İlkeleri
C
Genel Doğa Tarihi ve Gök Teorisi
D
Ateş Üzerine
E
Salt Aklın Eleştirisi
Soru 3

Kant’ın eleştiri-öncesi görüşleri ve bu dönemde ele aldığı metafizik kavramları büyük ölçüde hangi felsefe alanına aittir?

A
Doğa
B
Bilgi
C
Etik
D
Estetik
E
Ontoloji
Soru 4

Kant’ın “beni dogmatik uykularımdan uyandırdı” dediği filozof kimdir?

A
Knutzen
B
Leibniz
C
Hume
D
Baumgarten
E
Wolff
Soru 5

Kant, ussalcılık ile deneyimcilik, dogmatizm ile kuşkuculuk arasında bir arabuluculuk yapmaya çalıştığı için felsefesi ne olarak nitelendirilmiştir?

A
Akılcı
B
Dogmatik
C
Etik
D
Estetik
E
Eklektik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Salt Aklın Eleştirisi’nde ele alınan başlıca sorulardan biri değildir?

A
İnsan hangi alanlarda geçerli bilgi ortaya koyabilir?
B
Bu bilginin sınırı nereye dek uzanır?
C
Geçerli bilgiden ne anlaşılmalıdır?
D
İnsanda salt aklın bilişsel güçlerinin başarı sınırı?
E
Bilginin üretimi ve geçerliliğinin boyutlar?
Soru 7

Kant duyu deneyimiyle hiçbir ilişkisi olmayan, tümüyle ussal kavramlarla iş gören yetimize ne ad verir?

A
Duyum
B
Duyarlık
C
Akıl
D
Salt Akıl
E
Bellek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kant bilgi türlerinden biri değildir?

A
A priori
B
A posteriori
C
Eleştirel
D
Analitik
E
Sentetik
Soru 9

Kant’a göre her bilgide algı ve kavram olmak üzere iki yan vardır. İlki duyularımızla, ikincisi anlama yetimizle ilgilidir ve duyusuz kavramlar …, kavramsız duyular...?

A
…boş, …kör
B
…anlamsız, …boş
C
…kör, …saçma
D
…saçma, …anlamsız
E
…yüzeysel, …sığ
Soru 10

Kant, anlama yetisinin kategori şemalarını dört başlıkta toplar:
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A
Zaman ve uzaya bağlı algının aksiyomları
B
Algıda seçicilik
C
Algının beklentileri
D
Deneyimin analojileri
E
Empirik düşünmenin postülatları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlaka ilişkin görüşlerini geliştirdiği yapıtlarından biri değildir?

A
Salt Aklın Eleştirisi
B
Pratik Aklın Eleştirisi
C
Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi
D
Haklar Öğretisi
E
Ahlak Metafiziği
Soru 12

Kant’a göre, gerçek ahlaklılığın, gerçek erdemin yarar ve mutluluk gibi kavramlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Gerçek ahlaklılığın temeli nedir?

A
Erdem
B
Mutluluk
C
Ölçülülük
D
İyi isteme
E
Salt pratik akıl
Soru 13

Kant etiği salt ne etiğidir?

A
Yararlılık
B
İyi niyet
C
İstenç
D
Mutluluk
E
Erdemlilik
Soru 14

Kant’ın saptamasıyla ‘Mutluluk Ahlakında’ eylemler hangi buyruğa göre belirlenir?

A
Beklentisel buyruk
B
Koşulsuz buyruk
C
Koşullu buyruk
D
Geleneksel buyruk
E
Yasal buyruk
Soru 15

Kant ahlakına eylemlerimizi belirleyen buyruk açısından ne ad verilir?

A
Erdem ahlakı
B
Mutluluk ahlakı
C
Buyruk ahlakı
D
Ödev ahlakı
E
Eylem Ahlakı
Soru 16

Kant’ın yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisi bir eylemin etik bakımdan iyi olduğunu anlamına gelmez?

A
Eylemin ödeve ve beklentiye uygun olması
B
Eylemin maksimi’si her zaman genel bir ilke olabilmesi
C
Eylemin insanlığı araç değil, amaç olarak kabul etmesi
D
Eylemin otonomi-özerklik ilkesine uygun olması
E
Eylemin ödev gereği ve ödevden dolayı olması
Soru 17

Kant’ın özgürlük anlayışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özgürlük tanıtlanamaz ama salt bir kurgu da değildir.
B
Özgürlük pratik akıl ya da istenç alanında zorunludur.
C
İnsanın ahlaksal özerkliği özgür olabilmesine bağlıdır.
D
Özgürlük ahlaksal eylemler için pratik bir zorunluluktur.
E
Özgürlük ussal düzlemde gerçekleşebilir.
Soru 18

Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi salt pratik aklın ‘postülatları’ndan biridir?

A
Erdemlilik
B
Ölümsüzlük
C
Evrensellik
D
Ahlaklılık
E
Ölçülülük
Soru 19

Kant’a göre bütün eylemlerinde ve niyetlerinde ahlak yasasını gerçekleştirebilmeyi nasıl bir varlık başarabilir?

A
Özgür varlık
B
Objektif varlık
C
Ontolojik varlık
D
Kutsal varlık
E
Ussal varlık
Soru 20

Kant’a göre anlama yetisi ile salt akıl arasında aracı bir güç olan yeti hangisidir?

A
Anlama yetisi
B
Karar yetisi
C
Yargı yetisi
D
Düşünme yetisi
E
Pratik akıl yetisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x