Modern Felsefe 2 2017-2018 Vize Ünite 5 ve 6 Sınavı

Modern Felsefe 2 2017-2018 Vize Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Schopenhauer’ın gölgesinde kaldığı, karşıtı ve hatta düşmanı olan filozof kimdir?

A
Fichte
B
Schiller
C
Kant
D
Hegel
E
Nietzsche
Soru 2

Schopenhauer’a gerçek ün ve popülerliği sağlamış son kitabı hangisidir?

A
Din Üzerine
B
Etik Üzerine
C
Varoluşun Boş Oluşu Üzerine
D
Estetik Üzerine
E
Dünyadan Acı Çekme Üzerine
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Schopenhauer’ın yeterli neden ilkesinin temel formlarından biri değildir?

A
Biyolojik varlıklar
B
Fiziksel nesneler
C
Matematiksel objeler
D
Soyut kavramlar
E
Ben bilgisi
Soru 4

Schopenhauer fiziksel, mantıksal, matematiksel ve ahlaksal alanda zorunluluğun geçerli olduğunu görerek hangi derin yönelime kayar?

A
Kuşkuculuğa
B
Nihilizme
C
İnançsızlığa
D
Mutsuzluğa
E
Kötümserliğe
Soru 5

Schopenhauer hangi filozofun duyarlığın formları ile anlama yetisinin kategorilerini birleştirdi ve nedensellik kategorisini, zamanı ve mekânı, tasarım olarak dünya bilgimizin zorunlu koşulları olarak kabul etti?

A
Fichte
B
Kant
C
Schiller
D
Hegel
E
Nietzsche
Soru 6

Schopenhauer’ın ünlü kitabı İstenç ve Tasarım Olarak Dünya’nın şaşırtıcı açış tümcesi ve de felsefe anlayışının özlü ifadesi hangisidir?

A
Dünya yücenin tasarımıdır.
B
Dünya aklın tasarımıdır.
C
Dünya istencin tasarımıdır.
D
Dünya bilincin tasarımıdır.
E
Dünya benim tasarımımdır.
Soru 7

Schopenhauer’ın doğruluğa giden biricik dar kapı olarak gördüğü “biz kendimiz kendinde şeyiz ve bu kendinde şey” edimi nedir?

A
Akıl
B
Bilme
C
İstenç
D
Duygu
E
Tutku
Soru 8

Schopenhauer’a göre istencin her şeyden yeğin olan gücünün yarattığı kölelikten kaçış ya da çıkış yollarından biri nedir?

A
Erdem
B
Estetik
C
Hukuk
D
Din
E
Metafizik
Soru 9

Gerçek iyilik Kant’ın tersine yalnızca ödev uğruna kesin buyruğa boyun eğmek değildir. Schopenhauer’e göre gerçek iyilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgi
B
Saygı
C
Adalet
D
Dürüstlük
E
Eşitlik
Soru 10

Nietzsche’nin ikinci düşünce dönemin ilk ve simgesi durumundaki yapıtı hangisidir?

A
Richard Wagner Beyrut’ta
B
Günün Şafağı
C
Sevincin Bilimi
D
İnsan, Çok-Fazla-İnsan
E
Zerdüşt Böyle Buyurdu
Soru 11

Hegel’in geniş kapsamlı idealist evren siteminin diyalektik ögesini alıkoyarak maddeci temellerde yepyeni ve kuşatıcı bir evren sistemi geliştiren kimdir?

A
Karl Heinrich Marx
B
Alfred Korzybski
C
Hannah Arendt
D
Karl Popper
E
Noam Chomsky
Soru 12

Doğadaki ve insan topluluklarının dünyasındaki gelişim süreçlerinin dinamizmine işaret eden yasa hangisidir?

A
Nicelik değişimlerinin nitelik değişimlerine yol açması yasası
B
Karşıtların birliği ve savaşımı yasası
C
Nitelik değişimlerinin nicelik değişimlerine yol açması yasası
D
Olumsuzlamanın olumsuzlanması yasası
E
Olumlamanın olumsuzlanması yasası
Soru 13

Marx’a göre tarihsel süreci başlatan ve belirleyen nedir?

A
Üretici güçler
B
Üretim ilişkileri
C
Üretim araçlarının üretilmesi olgusu
D
Maddi üretici güçleri
E
Mülkiyet ilişkileri
Soru 14

İnsanlığın tarihsel süreçte geçtiği aşamaların doğru sıralaması hangisidir?

A
Materyalist toplum-Köleci toplum-Feodal ve Kapitalis toplum
B
Köleci komünal toplum-İlkel toplum-Feodal ve Kapitalis toplum
C
İlkel komünal toplum-Pragmatist toplum-Feodal ve Kapitalis toplum
D
İlkel komünal toplum-Köleci toplum-Feodal ve Kapitalis toplum
E
İlkel komünal toplum-Köleci toplum-Pozitivist toplum
Soru 15

Marx, emek-değer çözümlemesine girdikten sonra ona göre ürünün değeri ne ile ölçülür?

A
Ürünün miktarı ile ölçülür
B
Üretimin miktarı ile ölçülür
C
Ürünün emeğinin miktarı ile ölçülür
D
Ürünün üretim sıklık miktarı ile ölçülür
E
Ürünün üretimde harcanan değerin miktarı ile ölçülür
Soru 16

Marx,‘a göre erğer insanlar yabancılaşmış ise yani onlar uzaklaşmış ve ayrılmış iseler, bir şeyden yabancılaşmış olmalılar. Marx bu nedenle yabancılaşmanın dört görünümüne dikkat çeker.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Eğitimden
B
Doğadan
C
Kendilerinden
D
Türsel varlıklarından
E
Öteki insanlardan
Soru 17

Marx,‘a göre eğer insanlar yabancılaşmış ise yani onlar uzaklaşmış ve ayrılmış iseler, bir şeyden yabancılaşmış olmalılar. Marx bu nedenle yabancılaşmanın dört görünümüne dikkat çeker.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Eğitimden
B
Doğadan
C
Kendilerinden
D
Türsel varlıklarından
E
Öteki insanlardan
Soru 18

Hume’un deneyciliğini yararcı ilkeleri ön plana çıkararak canlı bir biçimde sürdürmeyi sağlayarak bu yaklaşımı iyice güçlendirerek daha çok yararcılık (ütilitarianism) adı altında on dokuzuncu yüzyıl ingiliz felsefesinin akışını belirleyenler kimlerdir?

A
Marx, Engels, Hegel
B
Hegel, David, Reid
C
Bentham, James Mill, Stuart Mill
D
Stumpf, Marx, Lincoln
E
Copleston, Jeremy, Blackstone
Soru 19

Bentham’ın felsefesi genelde hangi felsefe türüdür?

A
Spor
B
Psikoloji
C
Sosyoloji
D
Ahlak
E
Din
Soru 20

Bentham’a göre tüm eylemlerimizin güdülenme nedenleri hangisidir?

A
Fizyolojik ihtiyaçları giderme isteği
B
Sosyolojik ihtiyaçları giderme isteği
C
Kendini gerçekleştirme isteği
D
Acı çekmeden mutlu olma isteği
E
Hazza ulaşma ve acı çekme isteği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x