Modern Ortadoğu Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Modern Ortadoğu Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Filistin'in uluslararası bir bölge haline dönüştürülmesi kararının alındığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sykes-Picot Anlaşması
B
San Remo Anlaşması
C
Paris Anlaşması
D
Londra Anlaşması
E
Nöyyi Anlaşması
Soru 2

Bağımsız Lübnan'da, Milli Misak hangi sorunu çözmek için kabul edilmiştir?

A
Sınır sorunlarını çözmek
B
Dini ve mezhebi gerilimi ortadan kaldırmak
C
Ekonomik sorunları çözmek
D
İsrail'in saldırgan tavırlarını engellemek
E
Suriye'yle birleşmeyi sağlamak
Soru 3

1920'lerde İngiltere'nin, Irak'ın bölünerek idare edilmesini savunan görüşüne karşı çıkan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fransa - Almanya
B
Türkiye - Fransa
C
Fransa - İtalya
D
Amerika - Türkiye
E
Fransa - Amerika
Soru 4

Yemen'de görev yapan son Osmanlı valisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Nedim
B
Mahmut Nedim
C
Hüseyin Hilmi
D
Ahmet Fevzi
E
imam Yahya
Soru 5

1841 yılında Osmanlı Devleti'nin, bir ferman ile Mehmet Ali Paşa'ya verdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girit
B
Tunus
C
Trablusgarp
D
Sudan
E
Suriye
Soru 6

Kıptî ve Berberi halklardan oluşan Kuzey Afrika ülkelerinin, birer Arap ülkesi görünümünü kazanma süreci ne zaman başlamıştır?

A
640'lı yıllarda başlayan Müslüman Arapların ilk fetihleri ile
B
Hz. Muhammed Dönemi'nde bölgeye yapılan ilk hicret ile
C
Türklerin bölgeye egemen olmaya başlaması ile
D
Abbasi Devleti topraklarının bu bölgeye doğru genişlemesi ile
E
Osmanlı Devleti Dönemi'nde sağlanan siyasi istikrar ile
Soru 7

Osmalı Devleti'nin, Katar üzerindeki bütün egemenlik haklarından vazgeçtiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
1912 Uşi Anlaşması
B
1913 Osmanlı-ingiliz Anlaşması
C
1916 Sykes Picot Anlaşması
D
1919 Paris Anlaşması
E
1920 San Remo Anlaşması
Soru 8

Daha önce Bahreyn iç işlerine karışmayan İngilizlerin, 1869 yılında doğrudan müdahale ederek Bahreyn emirini değiştirmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere'nin, Hindistan'da güç kaybetmeye başlaması
B
Osmanlı Devleti'nin, Kızıldeniz'deki faaliyetlerinin artması
C
Kuveyt ve Katar arasındaki çekişmelerin artması
D
Osmanlı Devleti'nin, Süveyş Kanalı'ndan yararlanarak bölgedeki etkinliğini artırma ihtimalinin olması
E
İran'ın, Basra Körfezi'nde etkin olmaya başlaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'ın en parlak medeniyeti olan Endülüs’ün kültürel dokusunu yaşatan Mor Müslümanlarının yerleştiği Kuzey Afrika ülkelerinden biri değildir?

A
Libya
B
Fas
C
Umman
D
Tunus
E
Cezayir
Soru 10

Müslüman yazar İbn Haldun'un en fazla incelediği ve eserlerinde yer verdiği Kuzey Afrika halkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İ badiler
B
Vandallar
C
Araplar
D
Fenikeliler
E
Berberiler
Soru 11

İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, Basra’da açtığı temsilciliklerini Osmanlı yönetimi ile anlaşmazlık yaşadığı için geçici olarak kaç yılında Kuveyt’e taşımıştır?

A
1793
B
1795
C
1820
D
1823
E
1851
Soru 12

1700'lü yılların başlarında Basra Körfezi'nde Osmanlı Devleti'ni temsil eden kabile aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutayır
B
Atiyye
C
Utub
D
Beni Temim
E
Beni Halid
Soru 13

İkinci Dünya Savaşı sonrasında İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın, İngiliz-Amerikan ortak darbesiyle görevinden uzaklaştırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
ingiliz-iran Petrol Şirketi'nin işlettiği İran petrollerini millileştirmesi
B
Baskıcı bir yönetim uygulaması
C
İran'ın petrol ihracatını artırması
D
ABD'ye vadettiği petrol sevkiyatını yerine getirmemesi
E
Petrol üretimini artırarak arz-talep dengesini bozması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İran kökenli etnik gruplardan biri değildir?

A
Mazenderaniler
B
Nusayriler
C
Talışlar
D
Beluciler
E
Sistanlılar
Soru 15

OPEC'in kurulduktan sonraki ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Petrol savaşlarını başlatarak büyük devletleri birbirine düşürmek
B
Petrol ihracatını Ortadoğu ülkleri ile sınırlandırmak
C
Üye ülkelerin pazarlık gücünü kullanarak, büyük petrol şirketlerine petrol fiyatlarını yükseltme konusunda baskı yapmak
D
Küçük petrol işletmelerine ambargo uygulayarak göz dağı vermek
E
Petrol boru hatlarını yaygınlaştırmak
Soru 16

Modernleşme doğrultusunda yaptığı reformlar için İngiltere ve Rusya gibi sömürgeci devletlere boşlanıp, karşılığında onlara imtiyazlar vermek zorunda kalan İran şahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Şah
B
Muzaferiddin Şah
C
Nasıreddin Şah
D
Şah Tasmasb
E
Nadir Şah
Soru 17

İran'da yaşanan Tömbeki (tütün) Ayaklanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kaçar yöneticilerinin baskıcı yönetimlerine karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır.
B
Özgürlük hareketi olarak ortaya çıkmıştır.
C
İran'da meşrutiyetin ilan edilmesini sağlamıştır.
D
Tütün üretiminin kısıtlanmasına tepki olarak doğmuştur.
E
İran'daki yabancı firmalara tütün imtiyazı verilmesine tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Soru 18

Basra Körfezi çıkışlı Ortadoğu petrol sevkiyatının tıkanma noktaları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hürmüz Boğazı - Kiel Kanalı - Cebelitarık Boğazı
B
Süveyş Kanalı - Macellan Boğazı - Malakka Boğazı
C
Bâbülmendeb Boğazı - Korint Kanalı -Bering Boğazı
D
Hürmüz Boğzazı - Bâbülmendeb Boğazı -Süveyş Kanalı
E
Panama kanalı - Süveyş Kanalı - İstanbul Boğazı
Soru 19

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) kaç yılında kurulmuştur?

A
1940
B
1945
C
1952
D
1960
E
1968
Soru 20

İran’ı kuzey ve güney olmak üzere iki nüfuz bölgesine ayıran 31 Ağustos 1907 tarihli antlaşma hangi devletler arasında yapılmıştır?

A
Rusya - Fransa
B
Osmanlı - Rusya
C
İngiltere - Rusya
D
Fransa - ABD
E
Osmanlı - İngiltere
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x