Modern Ortadoğu Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Modern Ortadoğu Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Irak'taki Hıristiyan nüfusun çoğunluğunun mensup olduğu kilise aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süryani-Katolik Kilisesi
B
Keldani Kilisesi
C
Ermeni-Katolik Kilisesi
D
Ermeni-Ortodoks Kilisesi
E
Süryani-Ortodoks Kilisesi
Soru 2

Aşağıdaki Ortadoğu ülkerinden hangileri arasında sınır sorunu yoktur?

A
Birleşik Arap Emirlikleri - İran
B
Türkiye - İran
C
Irak - Kuveyt
D
Suudi Arabistan - Yemen
E
Cezayir - Fas
Soru 3

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hasan'ın soyundan gelen ve Ortadoğu tarihinde önemli rol oynayan şerifler hangi aileye mensuptur?

A
Vehabbiler
B
Hicaziler
C
Mervaniler
D
Suudiler
E
Haşimiler
Soru 4

Ürdün Haşimî Krallığı'nın, 1973 yılında Suriye ve Mısır'ın İsrail'e savaş açacağını İsrail'e bildirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere'nin baskı yapması
B
Savaş durumunda güçlü olanın yanında olmak istemesi
C
Batı Şeria'yı kaybetme korkusu
D
Daha fazla Filistinli mültecinin ülkeye gelme ihtimali
E
Filistinli fedailerin ülkede huzursuzluk yaratması
Soru 5

Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere’nin, Mısır’daki askeri faaliyet alanı için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzak Doğu
B
Yakın Doğu
C
Arap Havzası
D
Süveyş Kanalı
E
Kuzey Afrika
Soru 6

İngilizlerin desteği ile kurulan Irak Haşimî Krallığı'nın başına getirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyid Talip el Nakip
B
Nuri Said
C
Şerif Hüseyin
D
Şerif Faysal
E
Abburrahman el Geylani
Soru 7

İsyan eden Şerif Hüseyin'in yerine Osmanlı Devleti tarafından tayin edilen Şerif Ali Haydar emirlik görevini nereden yürütmeye çalışmıştır?

A
Medine
B
Mekke
C
İstanbul
D
Cidde
E
Akabe
Soru 8

Kabile toplumlarının önderi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kral
B
Şef
C
Emir
D
Melik
E
Sultan
Soru 9

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölge politikalarında etkin olmaya başlayan ABD'nin, Ortadoğu tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atina'dan Tahran'a, Ankara'dan Kahire'ye
B
Ankara'dan Mısır'a, Mısır'dan Afganistan'a
C
Bağdat'tan Kahire'ye, Kahire'den Mısır'a
D
Tahran'dan Kahire'ye, Ankara'dan Mekke'ye
E
Atina'dan Ankara'ya, İstanbul'dan Yemen'e
Soru 10

Manda sistemini resmileştiren San Remo Konferansı'nda alınan kararla Filistin hangi ülkenin mandasına verilmiştir?

A
Almanya
B
Fransa
C
ispanya
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 11

Lübnan’da 1985-1987 yılları arasında meydana gelen “Kamplar Savaşı” hangi gruplar arasında yaşanmıştır?

A
Marunîler - Hizbullah
B
Filistinliler - Hizbullah
C
Emel Örgütü - Filistinliler
D
Hizbullah - Emel Örgütü
E
Lübnan Ordusu - Hıristiyan gruplar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1914 yılında, Abdülaziz bin Suud'a paşalık ünvanı ve Necit valiliğini vermesinin nedenlerinden biridir?

A
Ahsa ve Katıf bölgesindeki işgalin kaldırılmasının istenmesi
B
isyan etmesinin önlenmek istenmesi
C
Kabileler arası çatışmaların bitirilmek istenmesi
D
Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin engellenmek istenmesi
E
İngiliz himayesine girmesinin engellenmek istenmesi
Soru 13

Suudi Emirliği'nin ilk kurulduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kudüs
B
Mekke
C
Medine
D
Dir'iyye
E
Riyad
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk Dönemi'nde, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında gerçekleşen siyasi gelişmelerden biri değildir?

A
Türkiye’nin, NATO’ya girmesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin durması
B
Türkiye'nin, Kral Abdülaziz ve Yemen imamı Yahya arasındaki ihtilaflarda aracılık yapması
C
Cidde’de Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarlığının açılması
D
Türkiye Cumhuriyeti ile Hicaz ve Necid Krallığı arasında dostluk anlaşmasının imzalanması
E
Mekke’de toplanan Hilafet Kongresine Edip Servet Bey'in delege olarak gönderilmesi
Soru 15

1 Şubat 1958 tarihinde oluşturulan Birleşik Arap Cumhuriyeti’nde yer alan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mısır-Suriye
B
Mısır-Ürdün
C
Irak - Mısır
D
Irak - Suudi Arabistan
E
Irak - Suriye
Soru 16

Mısır ile daima iyi ilişkiler kurmaya özen gösteren Suudi Arabistan'ın, Nasır Dönemi'nde Mısır politikalarına karşı sert tavır almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslam Konferansı Örgütünün kurulması
B
Irak meselesi
C
Arap Birliği Teşkilatının kurulması
D
Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin kurulması
E
Yemen meselesi
Soru 17

Suriye ve Türkiye arasında sorunlar yaşanmasına neden olan ve 1939 yılında yapılan halk oylaması sonucu Türkiye'ye katılan il aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkari
B
Diyarbakır
C
Gaziantep
D
Hatay
E
Şanlıurfa
Soru 18

1920 yılında faaliyete geçen Filistin Siyonist İcra Kurulunun 1929 yılında aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi
B
Arap icra Kurulu
C
Filistin Kurtuluş Cephesi
D
Yahudi Ajansı
E
Histardut
Soru 19

1973 Arap-İsrail Savaşı'nda, BM Güvenlik Konseyi'nin 338 sayılı kararı ile ateşkes ilan edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arapların çok fazla toprak kaybına uğraması
B
İsrail'in savaştan mağlup çıkma ihtimalinin yüksek olması
C
Savaşın uluslararası nükleer bir krize dönüşmeye başlaması
D
OPEC'in petrol ambargosu uygulaması
E
Sovyetler Birliği'nin BM'ye baskı yapması
Soru 20

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez İşbirliği Teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bölgenin en önemli organizasyonu olan teşkilat 1981’de kurulmuştur.
B
Türkiye, birliğe 1993 yılında üye olmuştur.
C
Körfez ülkelerinden olmamasına rağmen, Ürdün ve Fas gözlemci olarak birliğe katılmıştır.
D
Arap dünyasındaki son gelişmelerden sonra siyasi bir blok oluşturulmuştur.
E
Birlik üyesi ülkeler arasında vatandaşlara pasaportsuz geçiş gibi kolaylıklar sağlamıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x