Modern Ortadoğu Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Modern Ortadoğu Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Irak'ı sulayan Fırat nehrinin yüzde kaçı Türkiye topraklarında yer alır?

A
70
B
80
C
85
D
90
E
95
Soru 2

18 yüzyılda Osmanlı toprakları olan Orta Arabistan'da Hanbeli mezhebinin yeni bir yorumu olarak ortaya çıkan ve İslâmî olduğu gibi ilk saf şekliyle yaşama ve yaşatma iddiasında olan harekete ne ad verilir?

A
Vehhabilik
B
Caferilik
C
Şiilik
D
Hanefilik
E
Sabiilik
Soru 3

Suudi Arabistan’daki Şiilerin her yıl İran’daki müçtehitlere gönderdikleri ödenek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taklid
B
Cizye
C
Hums
D
Zekât
E
Öşür
Soru 4

1980’de başlayan İran-lrak Savaşı’nda İran’ın yanında yer alan Arap ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürdün
B
Suudi Arabistan
C
Suriye
D
Mısır
E
Lübnan
Soru 5

Hür Subaylar Hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mısır’da krallık rejimine son verip cumhuriyet devrine geçişi sağlamıştır.
B
1882’deki İngiliz işgaline karşı mücadele etmiştir.
C
ihvan Teşkilatını kurmuştur.
D
Mısır’da cumhuriyet rejimine son vermiştir.
E
Hüsnü Mübarek’in yönetimine son vermiştir.
Soru 6

İngilizlerin Basra Körfezi’ne ticari ve ekonomik olarak girmesinde önemli rol oynayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu-Bağdat Demiryolu Şirketi
B
Lynch Kumpanyası
C
Messageries Maritimes
D
Krupp Şirketi
E
Doğu Hindistan Şirketi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan ülkelerden biri değildir?

A
Abu Dabi
B
Re’sul-Hayme
C
Maskat
D
Dubai
E
Şarıka
Soru 8

1913 tarihli Osmanlı-İngiliz Anlaşması’nda Katar ile ilgili kabul edilen hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katar doğrudan İngiliz yönetimine bırakılmıştır.
B
ingilizler Katarda petrol kuyusu kazma imtiyazı elde etmiştir.
C
Katar Osmanlı yönetimine bırakılmıştır.
D
Katar’da Trucial System uygulanmaya başlanmıştır.
E
Osmanlı Devleti Katar üzerindeki bütün hak ve taleplerinden vazgeçmiştir.
Soru 9

Tarihi boyunca siyasi ve kültürel olarak hep kuzeyindeki Mısır’ın etkisinde kalan Doğu Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Libya
B
Ürdün
C
Sudan
D
Tunus
E
Cezayir
Soru 10

Kaddafi tarafından Libya'da kurulan ve 1500 yerel komitenin söz sahibi olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hür Subaylar
B
Cemahiriye
C
BAAS
D
Vefd
E
Vataniye
Soru 11

Basra Körfezi ülkelerinden biri olan Bahreyn’i asırlardır yöneten aile aşağıdakilerden hangisidir?

A
el-Suud
B
el-Haşimi
C
el-Sani
D
el-Halife
E
el-Mübarek
Soru 12

OPEC’in sadece ekonomik bir güç olmaktan çıkrak siyasi bir güç haline de geldiğini gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
1967 Arap-israil Savaşı
B
1973 Arap-israil Savaşı
C
1979 İran İslam Devrimi
D
1980 iran-lrak Savaşı
E
1990 Irak’ın Kuveyt’i işgali
Soru 13

2011 yılı verilerine göre, petrol rezervi ve üretimi bakımından Ortadoğu’da ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suudi Arabistan
B
Suriye
C
Irak
D
İran
E
Kuveyt
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İran’da yer alan Hint ve Hint-Avrupa kökenli halklardan biri değildir?

A
Urdular
B
Çingeneler
C
Çatlar
D
Asuriler
E
İran Ermenileri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 2005’ten sonra petrol fiyatlarının yükselmesiyle büyük gelir sağlayan ülkelerde meydana gelen ekonomik ve sosyal değişimlerden biri değildir?

A
Sosyal hizmetlerin gelişmesi
B
Kent hayatının hızlı bir şekilde değişmesi
C
Ulaşım altyapılarının büyük gelişme kaydetmesi
D
Eğitime daha fazla yatırım yapılması
E
insanların köy hayatına geri dönmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İran-lrak Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

A
iki ülke arasında Şattülarap suyolunun ortak kullanımıyla ilgili anlaşmazlıklar yaşanması
B
Ekonomik açıdan zor durumda olan Irak’ın İran’ın petrol bölgelerini ele geçirmek istemesi
C
Yeni İran rejiminin Irak’a yayılacağı endişesi
D
Irak’taki Kürt ayrılıkçı hareketinin İran tarafından desteklemesi
E
İran’da Pehlevi rejiminin başlaması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 13 yüzyıldan günümüze kadar İran’da hüküm sürmüş hanedanlardan biri değildir?

A
ilhanlı
B
Abbasi
C
Pehlevi
D
Kaçar
E
Safevi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 19 yüzyılda ve 20 yüzyıl başlarında İran’da meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A
Meşrutiyet deneyimi
B
Bâbilik/Bahâîlik hareketi
C
Reuter imtiyazına tepkiler
D
Vehhabilik hareketi
E
Tömbeki (Tütün) Ayaklanması
Soru 19

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Padişah Mehmet Reşat’ın Irak’taki özel mülkü olan petrol arazilerini devlet hâzinesine devretmesinin neden olduğu gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgeden çıkarılan petrolün Avrupa’ya ihraç edilmesi
B
Osmanlı petrolleri üzerindeki Avrupa rekabetinin artması
C
Petrol kuyularının işletilmeden kapatılması
D
Petrol ticaretinin azalması
E
Petrol bölgelerinin zenginleşmesi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x