Modern Ortadoğu Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Modern Ortadoğu Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu'da kaynakların kullanımı ile ilgili yaşanan sorunlardan biri değildir?

A
Bölgeler arası iklim farklılıklarının olması
B
Gelir kaynaklarının büyük bölümünün silahlanmaya harcanması
C
Yeni çatışma alanlarının meydana getirilmesi
D
Su kaynaklarının yetersiz kalması
E
iş gücünün zengin ülkelere kayması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Irak’ın da içinde yer aldığı Bağdat Paktı’nı (1955) imzalayan ülkelerden biri değildir?

A
İran
B
İngiltere
C
Pakistan
D
Türkiye
E
ABD
Soru 3

Ortadoğu coğrafyası aşağıdaki kara kitlelerinden hangisinin doğal kavşak noktası kabul edilir?

A
Asya - Pasifik
B
Uzakdoğu Asya - Amerika
C
Avrupa - Asya
D
Asya - Afrika
E
Afrika - Avrasya
Soru 4

17 yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Arap coğrafyasında Osmanlı Devleti tarafından idare edilen kaç eyalet vardı?

A
10
B
11
C
13
D
14
E
17
Soru 5

Yahudiler, MS 70'li yıllarda kimler tarafından sürgün edilmiştir?

A
ispanyollar
B
Romalılar
C
Araplar
D
Asurlular
E
Sümerler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet yıllarında İngilizlerin, Irak coğrafyasını işgal girişimlerini durdurmak için yapılan anlaşmalardan biridir?

A
1911 Osmanlı - İmam Yahya Anlaşması
B
1913 Osmanlı - İngiliz Anlaşması
C
1913 Bükreş Anlaşması
D
1914 Yeniköy Anlaşması
E
1914 Osmanlı - Alman Anlaşması
Soru 7

Irak tarih boyunca önemli bir tarım ülkesi olmasına rağmen dışardan gelen su akışına bağımlı olmuş, Fırat ve Dicle nehirlerinden gelen sular sayesinde tarım potansiyelini yükseltmiştir.
Buna göre, Irak hangi iki ülkeden gelecek su akışına bağımlıdır?

A
Suriye - Ürdün
B
Türkiye - Suriye
C
Türkiye - İran
D
Suriye - İran
E
Ürdün - Suudi Arabistan
Soru 8

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Ürdün’ün bağımsızlığını kazanmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsrail’in kuruluşuna rıza göstermesi
B
Arap-Yahudi çekişmelerine öncülük etmesi
C
Savaşta Fransızlar ile işbirliği yapması
D
Bağımsızlık savaşı vermesi
E
Savaşta ingilizlerin yanında yer alması
Soru 9

Hz. Ali ile Muaviye arasındaki ihtilafta hem eski kabilevî anlayışa hem de o zamanki dini algıya göre en net davranışı sergileyen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatımiler
B
Şiiler
C
Hariciler
D
Sünniler
E
Bâtıniler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Irak’ta yaşayan Hrıstiyan guruplardan biri değildir?

A
Marunîler
B
Keldaniler
C
Protestanlar
D
Ermeniler
E
Süryaniler
Soru 11

19 yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin Müslümanlar üzerindeki hilafet prestijini sarsan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vehhabilerin Hicaz bölgesine el atmaları
B
Vehhabilerin Kerbela baskını
C
Suudilerin Riyad’ı kurmaları
D
Mehmet Ali Paşa’nın Vehhabilere karşı başarısız harekâtı
E
Bağdat ve Şam valilerinin yetersizliği
Soru 12

Mısır’ın Sina Yarımadası’m, Ürdün’ün Batı Şeria’yı ve Suriye’nin Golan tepelerini kaybettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
1948 Arap - İsrail
B
1956 Süveyş Krizi
C
1963 Arap - İsrail
D
1967 Arap - İsrail
E
1973 Arap - İsrail
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Suudi Arabistan’ın Hicaz bölgesinde yaşayan Müslüman gruplardan biri değildir?

A
AfganistanlIlar
B
Türkistanlılar
C
Hindular
D
EndonezyalIlar
E
Afrikalılar
Soru 14

1891 yılında Riyad taraflarındaki egemenliklerini Reşidilere kaptıran Suudilerin, Osmanlı Devleti'nin izni ve verdiği tahsisat ile yerleştirildikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuveyt
B
Katar
C
Katıf
D
Umman
E
Bağdat
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Suriye’nin Lübnan’daki varlığının temel nedenlerinden biri değildir?

A
Lübnan’daki iç karışıklık ve istikrarsızlık
B
Suriye’ye yönelik İsrail tehdidi
C
Suriye’nin kendi güvenlik kaygıları
D
Suriye’nin Lübnan’ın da dâhil olduğu “Büyük Suriye”yi kurmak istemesi
E
Suriye’nin Lübnan’ı ekonomik ve sosyal yönden kalkındırmak istemesi
Soru 16

Camp David Antlaşması ile 1979’dan itibaren Mısır’ın müttefikliğini kaybeden Suriye’nin bu boşluğu doldurmaya çalıştığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irak
B
İran
C
Suudi Arabistan
D
Filistin
E
Ürdün
Soru 17

Suudilerin eline geçmeden önce, Yemen'in bir parçası olan Asır bölgesini idare eden aile aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşidiler
B
Hüseyniler
C
Haşimiler
D
idrisiler
E
Şammariler
Soru 18

Siyonizm karşıtı fikirleriyle tanınan ancak şiddet yanlısı olmayan Kudüs Müftüsü (Osmanlı ordusunda görev yapan eski bir subay) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmud Abbas
B
Musa Kazım el-Hüseyin
C
Hacı Emin el-Hüseyni
D
Şerif Hüseyin
E
Yaser Arafat
Soru 19

Suudi Arabistan'da Nahavile olarak adlandırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Riyad ve çevresinde yaşayan Vehhabiler
B
Hicaz bölgesinde yaşayan Türkistanlılar
C
Katıf ve Ahsa'da yaşayan Şiiler
D
Medine'de yaşayan Şiiler
E
Necran'da yaşayan ismaililer
Soru 20

1917 yılında Kudüs'ü ele geçirerek Filistin bölgesini Osmanlı hakimiyetinden çıkaran ve 1920 yılına kadar askeri idaresi altında tutan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Suriye
C
İngiltere
D
Almanya
E
İsrail
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x