Modern Sosyoloji Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Modern Sosyoloji Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Durum tanımlaması” kavramını geliştiren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. H. Cooley
B
H. Blumer
C
W. I. Thomas
D
M. Weber
E
G. H. Mead
Soru 2

Günümüz insanının kendi dışındaki dünyada ve kendi benliğinde olup bitenleri anlamasını sağlayan düşünsel niteliğe “Sosyolojik İmgelem” adını veren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. Husserl
B
L. Coser
C
R. Dahrendorf
D
H. Blumer
E
C. W. Mills
Soru 3

T. Parsons’a göre toplumsal kontrol hiyerarşisi içinde en üstte yer alan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk
B
Değerler
C
Yaptırımlar
D
Normlar
E
Roller
Soru 4

K. Davis ve W. Moore’a göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmanın işlevlerinden biridir?

A
Toplumda önemli işler için gerekli olan eğitim süresini azaltmak
B
Toplumda en becerili ve yetenekli olanların en önemli görevleri üstlenmelerini sağlamak
C
Toplumdaki yetenek ve becerilerin toplum üyeleri arasında eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak
D
Toplumdaki önemli işlerin maddi ödüller için değil, statü için istenmesini sağlamak
E
Meslekî bilgi edinmeyi kolaylaştırmak
Soru 5

Toplumda sağduyu bilgisinin oluşabilmesi için öncelikle aşağıdaki süreçlerden hangisinin tamamlanması gerekir?

A
Bilinç akışı
B
Yaşam dünyası
C
Tipleştirme
D
Bakış açılarının karşılıklılığı
E
Özneler arasılık
Soru 6

Fenomenolojik sosyolojide “bir eylemin ortaya çıkmasına katkıda bulunan geçmiş deneyimleri tanımlamaya çalışan” güdü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A
Amacıyla güdüsü
B
Aslında güdüsü
C
Ya da güdüsü
D
Aracıyla güdüsü
E
Çünkü güdüsü
Soru 7

A Schutz’a göre “sen” yönelimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kişisel olmayan ilişkilerde görülür.
B
Onlar ilişkisinin bir parçasıdır.
C
Birçok açıdan Cooley’in “birincil ilişkiler” olarak adlandırdığı ilişkilere benzer.
D
insanların karşılarındaki insanın bir olguya atfettikleri öznel anlamı tam olarak anlayabilecekleri tek ilişki biçimidir.
E
Yüz yüze olmayan ilişkiler gerektirir.
Soru 8

Aksine inanmak için bir neden yoksa, bireylerin toplumsal dünyadaki olay ve eylemleri kendileri nasıl anlıyorsa diğer bireylerin de aynı şekilde anlayacakları varsayımına, diğer bir deyişle yaşadığımız toplumsal dünyada ilişkiler sistemimizi paylaşan herkesin belirli olgu ve kavramları ortak olarak doğal, iyi ve doğru olarak kabul etmesine fenomenolojik sosyolojide ne ad verilir?

A
Sağduyu bilgisi
B
Tipleştirme
C
Bilinç akışı
D
“Amacıyla” güdüsü
E
Bakış açılarının karşılıklılığı
Soru 9

A. Schutz’a göre toplumun üyelerinin ortak olarak sahip olduğu ve gündelik yaşamın sürmesi için gerekli olan bilgi birikimine ne ad verilir?

A
Özneler arası bilgi
B
Sağduyu bilgisi
C
Fenomenolojik bilgi
D
Anlamsal bilgi
E
Eylemsel bilgi
Soru 10

H. Garfinkel’e göre genelleştirilmiş sosyolojik açıklamaların yapılamayacak olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadece toplumsal kavramların değil, bilimsel kavramların da dizinsel olması
B
Toplumların birbiriyle kıyaslanamayacak kadar farklı olması
C
Pozitivist yöntemin savunduğu şekliyle nesnel bir araştırma yapmanın mümkün olmaması
D
Toplumsal düzenlerin tarihsel / dönemsel olarak farklılık göstermesi
E
Etnometodolojinin büyük çaplı araştırmalarda kullanılmaya uygun bir yöntem olması
Soru 11

“Üyelik sınıflandırma aygıtı” kavramını geliştiren sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harvey Sacks
B
Don Zimmerman
C
Emmanuel Schegloff
D
Michael Lynch
E
Peter Berger
Soru 12

Etnometodolojide “Bir durumun belirli özelliklerinin veya görüntülerinin seçilerek bunların temelde var olan kalıpların kanıtları olarak kabul edilmesi, böylece bir kalıp varmış gibi düşünülmesi, daha sonra kalıbın belirli özelliklerinin kalıbın varlığının kanıtı olarak kullanılması” yöntemine ne ad verilir?

A
Sağduyu bilgisi
B
Anlamın bağlama gönderimliliği
C
Belgeleme yöntemi
D
Tipleştirme
E
Bakış açılarının karşılıklılığı
Soru 13

Etnometodoloji de “Neden sonuç ilişkisi açısından kendine geri dönen olguların niteliği, ya da neden ve sonuç arasındaki döngüsel hareket” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belgeleme yöntemi
B
Tipleştirme
C
Dizinsellik
D
Refleksivite
E
Sağduyu bilgisi
Soru 14

Etnometodoloji terimini ilk olarak 1950’lerde kullanan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herbert Blumer
B
Herbert Mead
C
Emund Husserl
D
Harold Garfinkel
E
Alfred Schutz
Soru 15

“Geleneksel ve Eleştirel Kuram”, “Akıl Tutulması” ve “Araçsal Aklın Eleştirisi” kitaplarını Frankfurt Okulu kuramcılarından hangisi kaleme almıştır?

A
Horkheimer
B
Adorno
C
Fromm
D
Marcuse
E
Habermas
Soru 16

“Endüstriyel Toplumsal Sınıf ve Sınıf Çatışması” adlı çalışmasında toplumu, bir yüzü çatışma bir yüzü konsensüs olan iki yüzlü bir madalyona benzeten sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. Dahrendorf
B
W. Benjamin
C
H. Marcuse
D
T. Luckmann
E
H. Sacks
Soru 17

Meşruiyet krizleri düşüncesi Frankfurt Okulu düşünürlerinden hangisine aittir?

A
Horkheimer
B
Adorno
C
Fromm
D
Marcuse
E
Habermas
Soru 18

“Estetik Teorisi” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Eric Fromm
B
Herbert Marcuse
C
Jürgen Habermas
D
Theodor Adorno
E
Max Horkheimer
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu kuramcılarından Eric Fromm’un eserlerinden biridir?

A
Özgürlükten Kaçış
B
Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum
C
Tek Boyutlu insan
D
Otoriter Kişilik
E
Son Bakışta Aşk
Soru 20

Frankfurt Okulu olarak anılan topluluk 1923’te hangi isimle kurulmuştur?

A
Toplumsal Değişme Enstitüsü
B
Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü
C
Toplumsal Yapı Enstitüsü
D
Toplumsal Açılımlar Enstitüsü
E
Toplumsal Bilimler Enstitüsü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x