Muhasebe Uygulamaları 2015-2016 Final Sınavı

Muhasebe Uygulamaları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi tasarruf değeri ile değerlenmez?

A
Sigorta şirketlerinin borçları
B
Limited şirketlerin senetsiz alacakları
C
Bankerlerin alacakları
D
Bankaların borçları
E
Bankaların alacakları
Soru 2

Maliye bakanlığı tarafından ilan edilen yılsonu dolar kuru, $1 = 1,54 TL dir. İşletmenin yılsonu Kasa (Dolar Kasası) hesabı 34.000 TL borç kalanı vermektedir. İşletme, yılsonunda elindeki efektifi değerlemiş ve aşağıdaki muhasebe kaydını yapmıştır.
_________________ ________________
KAMBİYO ZARARLARI HS. 1.660
HASA HS. 1.660
Dolar kasası
_________________ ________________
Bu bilgilere göre yılsonunda işletmenin kasasında kaç dolar vardır?

A
20.000
B
21.000
C
22.078
D
25.000
E
34.000
Soru 3

Tek düzen muhasebe sistemine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi maddi olmayan duran varlıklar grubu içinde yer almaz?

A
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
B
Şerefiye
C
Haklar
D
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
E
Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
Soru 4

Yılsonunda yapılan envanter çalışmaları sırasında, işletmenin bir satıcıya 2.000 euro olan senetsiz borcunun kayıtlarda 4.400 TL olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından yılsonunda ilan edilen euro döviz kuru 1euro = 2,30 TL dir.
Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satıcılar hesabı 200 borç / Kambiyo Kârları hesabı 200 alacak
B
Kambiyo Zararları hesabı 600 borç / Satıcılar hesabı 600 alacak
C
Kambiyo Zararları hesabı 200 borç / Satıcılar hesabı 200 alacak
D
Kambiyo Zararları hesabı 400 borç / Satıcılar hesabı 400 alacak
E
Kambiyo Zararları hesabı 4.600 borç / Satıcılar hesabı 600 alacak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde kullanılan gider hesaplarından biridir?

A
Vergi, Resim ve Harçlar
B
Memur Ücret ve Giderleri
C
Genel Yönetim Giderleri
D
Amortisman ve Tükenme Payları
E
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Soru 6

İşletmenin 2015 yılı ticari kârı 150.000 TL dir. Yıl sonu envanterinde işletmenin 20.000 TL vergiden istisna kazancı ve 70.000 TL tutarında kanunen kabul edilmeyen gideri olduğu tespit edilmiştir.
Bu bilgilere göre işletmenin 2015 yılı mali kârı kaç TL?

A
200.000
B
210.000
C
230.000
D
268.000
E
270.000
Soru 7

İşletme aylık kira tutarı 30.000 TL olan ve başka bir işletmenin aktifine kayıtlı ofis binasını 01 Eylül 2015 tarihinde kiralamış ve 6 aylık kirayı peşin olarak ödemiştir. İşletme bu işlemi aşağıdaki gibi muhasebeleştirmiştir. (İşletme 7/A seçeneği kullanmaktadır.)
_________________ _________________
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 180.000
İNDİRİLECEK KDV 32.400
KASA 212.400
_________________ _________________
Bu bilgilere göre yılsonunda yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 120.000 borç / Genel Yönetim Giderleri Hesabı 120.000 alacak
B
Genel Yönetim Giderleri Hesabı 30.000 borç / Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 30.000 alacak
C
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 60.000 borç / Genel Üretim Giderleri Hesabı 60.000 alacak
D
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 60.000 borç / Genel Yönetim Giderleri Hesabı 60.000 alacak
E
Genel Yönetim Giderleri Hesabı 60.000 borç / Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 60.000 alacak
Soru 8

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne göre gelecek on iki aydan kısa döneme ait gelirler peşin tahsil edildiğinde aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Diğer Olağan Gelirler ve Kârlar
B
Gelir Tahakkukları
C
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
D
Peşin Tahsil Edilen Gelirler
E
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin özellikleri arasında yer almaz?

A
Ortaklıktan ayrılmanın zor olması
B
Şirketin faaliyet konusunun ticaret unvanında belirtilmesi
C
Şirketin kurumlar vergisi mükellefi olması
D
Anonim şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarabilmesi
E
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilmesi
Soru 10

_________________ ________________
500 SERMAYE BORÇLAR HS. XX
580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI HS. XX
_________________ ________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Sermayenin ayni olarak azaltılmasına
B
Ortaklara borçların ödenmesine
C
Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine
D
Sermayenin zarar nedeniyle azaltılmasına
E
Sermayenin ortaklara nakdi olarak dağıtılmasına
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin sermaye artırma nedenlerinden biri değildir?

A
Enflasyon nedeniyle sermayenin yetersiz duruma gelmesi
B
Şirket zararının ortaklarca karşılanamaması
C
Noksan sermaye ile kurulmuş olması
D
Mali gücün artırılmak istenmesi
E
Şirketin iş hacminin artmış olması
Soru 12

A ve B Kollektif Şirketinin 2015 yılı kârı 100.000 TL dir. Şirketin sermayesi 50.000 TL, A sermayesi 20.000 ve B sermayesi 30.000 TL dir. Şirket, yönetici ortak A’ya kâr üzerinden %20 prim verilmesine ve kalan kârın ortakların sermayeleri oranında dağıtılmasına karar vermiştir.
Bu bilgilere göre A’nın alacağı kâr payı kaç TL dir?

A
40.000
B
48.000
C
50.000
D
52.000
E
60.000
Soru 13

Kolektif şirketlerde zarar dağıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zarar ortaklar arasında eşit paylaştırılır.
B
Zarar ortakların sermaye paylarına oranlı olarak dağıtılır.
C
Zarar paylarını şirkete öderler.
D
Zarar, ortakların sermaye payları azaltılarak yok edilir.
E
Zararın yerine konmasına gerek yoktur.
Soru 14

_________________ ________________
590 DÖNEM NET KARI HS. XX
331 ORTAKLARA BORÇLAR HS. XX
_________________ ________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Sermayenin ayni olarak azaltılmasına
B
Kollektif şirkette sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine
C
Kollektif şirkette kâr dağıtımına
D
Kollektif şirkette zarar dağıtımına
E
Ortaklara borçların nakit olarak ödenmesine
Soru 15

Sermaye şirketlerinde ortaklıktan çıkarılanlara ödenen akçeye ne denir?

A
Ayrılma akçesi
B
Denkleştirme akçesi
C
Ayırma akçesi
D
Yedek akçe
E
Birleşme akçesi
Soru 16

Tasfiye sonu bilançosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Bankalar
B
Sermaye
C
Yasal Yedekler
D
Banka Kredileri
E
Dönem Net Kârı
Soru 17

Şirket birleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şahıs şirketleri, şahıs şirketleriyle birleşebilir.
B
Sermaye şirketleri kooperatiflerle birleşebilir.
C
Sermaye şirketleri devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, birleşebilirler.
D
Sermaye şirketleri her durumda şahıs şirketleriyle birleşebilir.
E
Şahıs şirketleri devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle birleşebilir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde tasfiye nedeni değildir?

A
Mahkeme kararı
B
Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi
C
Ortakların oy çokluğu ile tasfiyeye karar vermesi
D
Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesi
E
Şirketin başka bir şirketle birleşmesi
Soru 19

_________________ ________________
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. XX
500 SERMAYE HS. XX
_________________ ________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Sermaye taahhüdüne
B
Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesine
C
Kâr dağıtımına
D
Sermaye azaltılmasına
E
Borç ödenmesine
Soru 20

Anonim şirket yasal olarak kâr dağıtımında aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz?

A
Türk Ticaret Kanununu
B
Kurumlar Vergisi Kanununu
C
Çalışanların taleplerini
D
Şirket Sözleşmesini
E
Ortaklar Kurulu Kararını
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x