Muhasebe Uygulamaları 2015-2016 Vize Sınavı

Muhasebe Uygulamaları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Önceki yıl şüpheli hale gelmiş ve tamamı için karşılık ayrılmış olan 16.000 TL lik şüpheli alacak tahsil edilmiş ve karşılık iptal edilmiştir.
Bu bilgilere göre şüpheli alacak karşılığının iptaline ilişkin yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 16.000 borç / Karşılık Giderleri Hesabı 16.000 alacak
B
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 16.000 borç / Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 16.000 alacak
C
Kasa Hesabı 16.000 borç / Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 16.000 alacak
D
Kasa Hesabı 16.000 borç / Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 16.000 alacak
E
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 16.000 borç / Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 16.000 alacak
Soru 2

Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenir?

A
Devlet tahvilleri
B
Hisse senetleri
C
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
D
Stoklar
E
Şerefiye
Soru 3

Dönem sonunda banka ile yapılan hesap karşılaştırmasında 14.000 TL farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda farklılığın, bir müşterinin göndermiş olduğu 14.000 TL tutarındaki havalenin işletme tarafından kayda alınmamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bankalar hesabı 14.000 borç / Alıcılar hesabı 14.000 alacak
B
Bankalar hesabı 7.000 borç / Satıcılar hesabı 7.000 alacak
C
Alıcılar hesabı 14.000 borç / Bankalar hesabı 14.000 alacak
D
Bankalar hesabı 14.000 borç / Satıcılar hesabı 14.000 alacak
E
Bankalar hesabı 28.000 borç / Alıcılar hesabı 28.000 alacak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sayım yapılmadan önce hazırlık aşamasında yapılması gereken işlemlerden değildir?

A
Nelerin sayılacağının belirlenmesi
B
Sayımın kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi
C
Hangi ambar ya da ambarlarda sayım yapılacağının belirlenmesi
D
Sayım işleminin ne zaman yapılacağının belirlenmesi
E
Tüm varlıkların parasal değerlerinin belirlenmesi
Soru 5


“AB” işletmesinin A malına ilişkin 2015 yılı stok hareketleri yukarıdaki gibidir.
İşletme ma hareketlerini sürekli envarter ve ilk giren ilk çıkar yönetimine göre izlenmektedir. 15 Mart 2015 tarihli satıştan elde edilen brüt satış kâr veya zarar kaç Türk Lirasıdır?

A
32.000
B
36.000
C
164.000
D
168.000
E
200.000
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Alacak Senetleri Reeskontu hesabının özelliklerinden biridir?

A
Gelir azaltıcı hesaptır.
B
Pasif düzenleyici hesaptır.
C
Gelir tablosu hesabıdır.
D
Aktif düzenleyici hesaptır.
E
Varlık hesabıdır.
Soru 7

Bir varlık ya da nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerine ne ad verilir?

A
Net gerçekleşebilir değer
B
Gerçeğe uygun değer
C
Kullanım değeri
D
Nominal değer
E
işletmeye özgü değer
Soru 8

Türkiye muhasebe standartlarında kullanılan değerleme ölçülerinden biri olan “Gerçeğe Uygun Değer”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.
B
Bir varlık ya da nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.
C
işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşülmesiyle elde edilen tutardır.
D
Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.
E
Bir varlığın gerçeğe uygun değerinden satış giderleri çıkarılarak bulunan değeri ile kullanım değerinden büyük olanıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda sayılan değerleme ölçülerinden biri değildir?

A
itibari değer
B
Gerçeğe uygun değer
C
Vergi değeri
D
Mukayyet değer
E
Tasarruf değeri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kasa sayımında fazlalığa neden olur?

A
Yapılan bir tahsilatın yanlışlıkla fazla yazılması
B
Yapılan bir nakit tahsilatın yanlışlıkla eksik kaydedilmesi
C
Bir ödeme işleminin unutularak kaydedilmemesi
D
Kasa sorumlusunun zimmetine para geçirmesi
E
Yapılan ödemenin yanlışlıkla eksik kaydedilmesi
Soru 11

işletmenin 2012 yılı içinde aldığı bir makineye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Satın alma bedeli: 130.000 TL
Taşıma gideri: 12.000 TL
Kurulum masrafı: 8.000 TL
Tahmini ekonomik ömür: 5 yıl
Hurda değeri: 0
Amortisman yöntemi: Azalan bakiyeler yöntemi

Bu bilgilere göre söz konusu makinenin 2014 yılı sonundaki net defter değeri kaç TL dir?

A
32.400
B
54.000
C
90.000
D
96.000
E
117.600
Soru 12

Satıcı ile yapılan mutabakat neticesinde farklılık bulunmuş, yapılan inceleme sonucunda farklılığın, işletmenin banka hesabından satıcıya yapılan 6.300 TL havalenin yanlışlıkla işletme tarafından 3.600 TL olarak kaydedilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Bu bilgilere göre düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satıcılar Hesabı 9.900 borç / Kasa Hesabı 9.900 alacak
B
Satıcılar Hesabı 6.300 borç / Bankalar Hesabı 6.300 alacak
C
Satıcılar Hesabı 2.700 borç / Bankalar Hesabı 2.700 alacak
D
Bankalar Hesabı 2.700 borç / Satıcılar Hesabı 2.700 alacak
E
Satıcılar Hesabı 2.700 borç / Kasa Hesabı 2.700 alacak
Soru 13

İşletme, bir maddi duran varlığını 50.000 TL peşin bedelle satmıştır. Varlığın birikmiş amortismanı 140.000 TL ve satış zararı 10.000 TL olduğuna göre maliyeti kaç TL dir?

A
180.000
B
190.000
C
200.000
D
210.000
E
250.000
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi için amortisman hesaplanmaz?

A
Tesis, makine ve cihazlar
B
Binek otoları
C
Binalar
D
Yapılmakta olan yatırımlar
E
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıktır?

A
Telif hakkı
B
Arama giderleri
C
Araştırma ve geliştirme giderleri
D
Şerefiye
E
Binek otoları
Soru 16

Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre aşağıdakilerden hangisi kâr yedekleri grubunda yer almaz?

A
I. Tertip yasal yedek
B
Olağanüstü yedekler
C
II. Tertip yasal yedek
D
Hisse senedi iptal kârları
E
Statü yedekleri
Soru 17

İşletme 01 Kasım 2015 tarihinde, 6 ay vadeli 200.000 Türk Lirası banka kredisi kullanmıştır. Kullanılan kredinin faiz oranı yıllık %18 olduğuna göre, yılsonunda gider yazılması gereken faiz tutarı kaç Türk Lirasıdır?

A
3.000
B
4.000
C
6.000
D
18.000
E
36.000
Soru 18

İşletme yıl içinde 150.000 TL bedelle, nominal değeri 1 TL olan “A” şirketi hisse senetlerinden 100.000 adet satın almıştır. İşletmenin “A” şirketinin sermayesindeki hisse payı oranı %15’ dir. Borsada işlem gören söz konusu hisse senetlerinin son işlem günündeki ortalama fiyatı 3,40 TL dir. Vergi Usul Kanunu’na göre “A” şirketi hisse senetleri işletmenin yılsonu bilançosunda, hangi hesapta ve hangi değerle gösterilecektir?

A
iştirakler hesabında, 100.000 TL değerle
B
Bağlı Menkul Kıymetler hesabında, 150.000 TL değerle
C
iştirakler hesabında, 340.000 TL değerle
D
Bağlı Menkul kıymetler hesabında, 340.000 TL değerle
E
iştirakler hesabında, 150.000 TL değerle
Soru 19

İşletmenin kuruluş sözleşmesinde yazılı olduğu için ayrılan yedek akçelere ne ad verilir?

A
Birikmiş yedek akçeler
B
Statü yedekleri
C
Yasal yedekler
D
Özel fonlar
E
Olağanüstü yedekler
Soru 20

Banka kredi borcunun faizi bilançoda ne zaman yükümlülük olarak gösterilir?

A
Tahakkuk ettiğinde
B
Kredinin alındığı tarihte
C
Ödendiğinde
D
Kredi tutarının banka hesabına yatırıldığı tarihte
E
Vadesi geldiğinde
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x