Muhasebe Yazılımları 2015-2016 Vize Sınavı

Muhasebe Yazılımları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sistem için gerekli üç temel bileşen aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kontrol-işleme-Çıktı
B
Girdi-Kontrol-Çıktı
C
Girdi-İşleme-Çı ktı
D
Girdi-Veri saklama-Çıktı
E
Veri derleme-Veri saklama-Çıktı
Soru 2

Verilerin bilgisayarın okuyabileceği bir biçime veya bir başka kişinin kullanabileceği duruma getirilmesine ne ad verilir?

A
Sınıflandırma
B
Özetleme
C
Kayıtlama
D
Sıralama
E
Hesaplama
Soru 3

Karar alma sürecinde bilgisayar donanımı ve yazılım desteğiyle karar alıcının gereksindiği bilgiyi üreterek sunan ve bu şekilde yönetime destek sağlayan sisteme ne ad verilir?

A
Bilgi teknolojisi
B
Karar destek sistemi
C
Muhasebe bilgi sistemi
D
Yönetim bilgi sistemi
E
Finansal bilgi sistemi
Soru 4

Maliyetler, malzeme stokları gibi bilgileri sağlayan yönetim bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansman
B
Üretim
C
insan Kaynakları
D
Planlama
E
Pazarlama
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, muhasebe defterlerine yapılan kayıtların doğruluğuna ilişkin analiz raporlarına örnek olarak verilebilir?

A
Fon akım tablosu
B
Satış analiz
C
Gelir tablosu
D
Mizanlar
E
Bilanço
Soru 6

Özel yazılımların servis olarak sunulduğu bulut mimarisinin en üst kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
PaaS
B
laaS
C
SaaS
D
XBRL
E
XML
Soru 7

XBRL ve iXBRL arasındaki farklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
XBRL’de tablo halinde çıktı alınırken, iXBRL’de ekranda ne görürsen o alınabilir.
B
XBRL dosya uzantısı genellikle.html,.xhtml iken, iXBRL’de ise.XML’dir.
C
XBRL, iXBRL’ye göre daha fazla karışık bir yapıya sahiptir.
D
XBRL’de kodlama standardı XML ve XHTML iken, iXBRL’de XML’dir.
E
XBRL’yi insan ve makine okuyabilirken, iXBRL’yi sadece makine okuyabilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sanallaştırma katmanı bölümlerinden biri değildir?

A
istemci cihazlar
B
Fiziksel sunucular
C
Ağ yapısı
D
Güvenlik duvarları
E
Fiziksel veri merkezi
Soru 9

Kullanılan programların, kişisel bilgisayarlara kurulması yerine, web üzerinden kullanılabilmesine ne ad verilir?

A
Mainframe
B
Virtualbox
C
Bulut bilişim
D
Parallels
E
Sanallaştırma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, On-Premise sistemlerin avantajlarından biridir?

A
Teknik ve uzman personele gerek olmaması
B
Teknolojik alt yapı maliyetinin düşük olması
C
işletmenin verilerini kaybetmesi halinde maddi zararını karşılayabilmesi
D
Yapılacak güncellemeler için ek maliyete gerek olmaması
E
Dış internet bağlantısında oluşacak kesintilerden etkilenmemesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ERP sisteminin güncellenmesinin işletmeye olumsuz etkilerinden biridir?

A
Zaman kaybını engellemesi
B
Yavaş çalışması
C
Yazılım maliyetinin düşük olması
D
işletmede aksama olmaması
E
Hazırlık süreci gerektirmemesi
Soru 12

Verileri dijital ortamda sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara ne denir?

A
Modül
B
Veritabanı
C
Donanım
D
Program
E
Sistem
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ERP sisteminin kurulum maliyetinin değişiklik gösterme ölçütlerinden biri değildir?

A
Gerçekleştirdiği işlemler
B
Yazılım firması
C
Diğer sistemlerle entegrasyonu
D
Verilerin bir defa girilebilmesi
E
Sahip olduğu modüller
Soru 14

Firmanın adı, unvanı, adres bilgileri ve kullanıcı tanımları gibi temel düzeyde tanımlamalar ERP sistemlerinde hangi bölümden gerçekleştirilir?

A
Diğer işlemler
B
Alım-Satım Tanımları
C
Faturalar
D
Kasalar
E
Sistem işletmeni
Soru 15

ERP sistemine bağlantı kurabilen bilgisayarlara ne ad verilir?

A
Sistem işletmeni
B
Grup
C
Veri Girişi
D
Terminal
E
Rol
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi stok yönetimi modülünün faydalarından biri değildir?

A
Stokların en doğru şekilde maliyetinin belirlenmesini sağlar.
B
Stokların kalem kalem izlenmesini sağlar.
C
Stoklar en uygun seviyede tutulur.
D
Stoklar önem derecelerine göre gruplandırılarak daha doğru stok kontrol prosedürleri belirlenir.
E
Garanti ve bakım takibini sağlar.
Soru 17

Duran varlıkların değerlerinden hesap dönemlerine gider olarak yüklenen kısmına ne ad verilir?

A
Net aktif değer
B
UFO
C
Amortisman payı
D
Faydalı ömür
E
Maddi duran varlık yönetimi
Soru 18

Fiyatların yükseldiği dönemde, dönem kârının fiktif olarak daha yüksek hesaplanmasına neden olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk giren ilk çıkar
B
Son giren ilk çıkar
C
Tartılı ortalama
D
Hareketli ortalama
E
Gerçek maliyet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amacıdır?

A
Yatırım yapma
B
istihdam sağlama
C
Stok tutma
D
Kâr sağlama
E
Üretim yapma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi VUK’unda bulunan amortisman yöntemlerinden biri değildir?

A
Madenlerde amortisman
B
Olağanüstü amortisman
C
Normal amortisman
D
Doğrusal amortisman
E
Azalan kalanlar üzerinden amortisman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x