Organizasyonlarda Davranış 2015-2016 Vize Sınavı

Organizasyonlarda Davranış 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Michigan ÜnI versitesi liderlik çalışmalarında belirlenen liderlik tarzlarından biridir?

A
Çalışan merkezi liderlik
B
Dönüşümcü liderlik
C
Görevci liderlik
D
Karizmatik liderlik
E
Otoriter liderlik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’in bürokrasi modelini uygulayan örgütlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Rasyonel bir personel yönetimi anlayışı
B
Herkese ve her zaman geçerli olan kuralların olması
C
Her pozisyonun bir uzman tarafından doldurulması
D
Otoritenin çalışanlara bölüştürülmesi
E
Kayıt ve ayrıntılı dosyalama sisteminin varlığı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iş tatmininin dışsal fonksiyonlarından biridir?

A
Yönetim politikaları
B
Kariyer fırsatları
C
işin özelliği
D
Çalışma koşulları
E
Ücret
Soru 4

Bir yöneticinin ilerlemesinin kesintiye uğramasına sebep olan kişisel özellikler hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kişiler arası ilişkiler bakımından zayıftırlar.
B
Başarısızlıkları ile ilgili savunucudurlar.
C
Kariyerlerinde ilerleme konusunda olması gerekenden daha hırslıdırlar.
D
Teknik becerileri kuvvetli fakat analitik becerileri zayıftır.
E
Stresle başa çıkabilme konusunda iyidirler.
Soru 5

Grupların gelişme sürecinde “Neden bir araya geldik?” veya “Benim işim ne?” gibi sorulara cevap aranılan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oluşma
B
Dağılma
C
Fırtına
D
icraat
E
Kural oluşturma
Soru 6

Çalışanın kurum ve değerleri ile özdeşleşmesi anlamına gelen organizasyonel bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güç bağlılığı
B
Devamlılık bağlılığı
C
Normatif bağlılık
D
Ahlaki bağlılık
E
Duygusal bağlılık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Henry Fayol’a göre üretimi tanımlayan faaliyet ürünlerinden biridir?

A
Yönetim faaliyetleri
B
Muhasebe faaliyetleri
C
Teknik faaliyetler
D
Güvenlik faaliyetleri
E
Finansal faaliyetler
Soru 8

İçten gelen itici kuvvetlerle, belirli bir hedefe doğru yönelen maksatlı davranışlara ne ad verilir?

A
Güç
B
Bağlılık
C
Destek
D
Misyon
E
Motivasyon
Soru 9

Örgütsel davranışı stres, algı, öğrenme gibi konularda yaptığı çalışmalarla destekleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişim
B
Psikoloji
C
Antropoloji
D
Sosyoloji
E
Biyoloji
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi grup içinde göreve yönelik rollerden biridir?

A
Bağdaştırıcı
B
Hükmeden
C
Koordinatör
D
Engelleyici
E
Tavizci
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi liderlik alanındaki gelişmelerle ortaya çıkan yeni kuramlardan biri değildir?

A
Paylaşılan Liderlik
B
Çoklu Odaklar Kuramı
C
Lider - izleyen Etkileşimi Kuramı
D
Kendi Kendini Yönetebilme
E
Sahici ve Ahlaki Liderlik
Soru 12

Grupların gelişim süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Grupların üretime geçmeleri için gereken süre birbirinden farklıdır.
B
Gruplar bazen bir önceki evreye dönebilirler.
C
Gruplar bu süreçte her zaman aşama aşama ilerler.
D
Gruplar birkaç evreyi bir arada yaşıyor olabilirler.
E
Kat edilen gelişim aşaması arttıkça etkililik artmayabilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ilham veren liderlik yaklaşımına göre belirlenen lider tiplerinden biridir?

A
Karizmatik liderlik
B
Ödülcü liderlik
C
ilişki güdülü liderlik
D
Otoriter liderlik
E
Görev güdülü liderlik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Adams’ın Eşitlik Teorisine göre kişinin eşitsizliği azaltmada kullandığı bilişsel tavırlardan biridir?

A
Eşitsizlik yaşamayacağı işyerine geçmek için işten ayrılır.
B
Kazanımları değiştirir.
C
Katkıları değiştirir.
D
Diğer kişi ile kıyas yapmayı bırakır.
E
Diğer kişinin kazanımını değiştirmeye çalışır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi takımları etkili kılma yollarından biri değildir?

A
Takım performansının karşılığının verilmesi
B
Takım liderinin katkısının gizli tutulması
C
Takım içi ve takımlar arası işbirliği yapılması
D
Üyelerin takım becerileri üzerine eğitilmesi
E
Takım üyelerinin yeteneklere dayalı seçilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bulunduğumuz çağda örgüt düzeyindeki yönetimsel sorunlara verilebilecek örneklerden biridir?

A
Farklılıkların yarattığı sorunlar
B
Küreselleşme
C
Belirsiz bir ekonomi
D
ileri bilgi teknolojisi
E
Etik sorunlar
Soru 17

Maslovv’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi piramidinin en alt basamağında bulunan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saygı ihtiyacı
B
Güvenlik ihtiyacı
C
Fizyolojik ihtiyaçlar
D
Sosyal ihtiyaçlar
E
Kendini gerçekleştirme
Soru 18

Liderliği inceleyen durumsal yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Birincil güdüsü görevin başarılması olan lider tipinin LPC değeri yüksektir.
B
Liderin başarısı çevresel şartlardan bağımsızdır.
C
Her durum için kesin ve net bir liderlik davranışı vardır.
D
Liderin tarzı durum ile eşleşmiyorsa lider etkisiz kalacaktır.
E
Davranışsal elverişlilik liderlerin izleyenler üzerinde ne derece etki yapabildiğidir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir grupta grup düşüncesinin gelişmediğini gösteren belirtilerden biridir?

A
Grubun kararlarının etiğe uygunluğu tartışmaya açıktır.
B
Çizgi dışı olanlar eleştiriden kaçmak için susarlar.
C
Değişik fikirler akıl dışı ilan edilir.
D
Üyelerin özgüveni ve gruba güveni yüksektir.
E
Herkesin aynı fikirde olduğu yönünde bir inanç vardır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin zamanla kadınların, azınlıkların veya yabancı kökenli işçilerin yoğun olduğu bir yapıya dönüşeceğini vurgulayan yönetim yaklaşımlarından biridir?

A
Kaliteye bağlanma
B
Çalışanların güçlendirilmesi
C
Öğrenen örgütler
D
Farklılaşmış işgücü
E
Takıma yönelik çalışma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x