Orhon Türkçesi 2018-2019 Vize Sınavı

Orhon Türkçesi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ Ural-Altay dil ailesi alanında ilk çalışmaları yapan kişidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Messerschmidt
B
Radloff
C
Yadrintsev
D
Klements
E
Strahlenberg
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tabula Polyglotta’da yer alan halkların isimlerinden biri değildir?

A
Moğol-Mançu
B
Fin-Ugor
C
Türk-Tatar
D
Çin-Tibet
E
Samoyed
Soru 3

Türkçede 3 kişide iyelik ekiyle hal ekleri arasında /n/ yeniden ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki kelimelerin hangisi bu kapsamda yer almaz?

A
Evinde
B
Sözünde
C
Elinde
D
Elbisesinde
E
Yakında
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bağlantılı dillerden biridir?

A
Çince
B
Ti betçe
C
Kızılderili dilleri
D
Baskça
E
Türkçe
Soru 5

Günümüze kadar gelen bilgiler ışığında, VII. yüzyıla ait olan ve Türk dilinin tarihlendirilmiş en eski yazıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kül Tigin
B
Çoyren
C
Tonyukuk
D
Yesünke
E
Ongin
Soru 6

İlk Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Altay dil birliğini kabul edenler için Türk dili bu dönemde Ana Altayca’dan ayrılmıştır.
B
r//z ve l//ş denkliği henüz oluşmamıştır.
C
M.Ö. 3500’lü yıllardan milat sıralarına kadarki süreci kapsar.
D
Çuvaşça hariç bütün Türk dillerinin ata dönemidir.
E
Bu dönemde daha sonra r ve z’ye gelişecek olan *ŕ ve l ve ş’ye gelişecek olan ľ fonemleri bulunur.
Soru 7

Türk dilinin dönemlendirme çalışmalarından biri olan ve “Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi” adıyla Türkiye Türkçesine çevrilen yazıyı kaleme alan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lars Johanson
B
Louis Ligeti
C
Ahmet Caferoğlu
D
Marcel Erdal
E
Röna-Tas
Soru 8

________ konuşanların dili olan Ana Türkçe dönemi Çuvaşça dışında bütün Türk dillerini kapsar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
y'ü
B
z'li
C
l'li
D
r'li
E
ş'li
Soru 9

Bugut Yazıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Köktürk Kağanlığı'nın yazışma dilini gösteren açık bir belgedir.
B
Köktürk Kağanlığı dönemine ait en eski anıttır.
C
581'de dikilen bir yazıttır.
D
Yazıtta Sogd alfabesi kullanılmıştır.
E
Döneminde Köktürk Kağanlığı'nın yazışma dilinin Türkçe olduğu konusunda şüphe uyandıran bir kanıttır.
Soru 10

Tabgaç bodunka beglik urı oglın kul boltı eşilik kız oglın kün boltı Bilge Kağan ve Köl Tigin Yazıtları'nda yer alan yukarıdaki ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köktürk Kağanı'na duyulan saygı
B
İnsanların güneşe yönelerek ibadet ettikleri
C
Çin'in siyaseti sonucu Türk milletinin köleleştirildiği
D
Tanrıya itaatkâr insanların var olduğu
E
Kız ve erkeklerin topyekûn ayaklandıkları
Soru 11

________ , Nirvanasutra adlı Budist kitabın Çinceden Türkçeye çevirilmesini sağlayan Köktürk Hükümdarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bilge Kağan
B
Bumin Kağan
C
İstemi Kağan
D
Tonyukuk
E
TasparKağan
Soru 12

İlteriş’in ölümünden sonra tahta geçen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köl Tigin
B
Kutlug Kağan
C
Kapgan Kağan
D
Bilge Kağan
E
Tonyukuk
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Orhun alfabesinde (↓) işaretinin karşıladığı hecelerden biri değildir?

A
ko
B
ok
C
ık
D
uk
E
ku
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi I. Uygur Kağanlığı döneminden kalan runik harfli metinlerden biri değildir?

A
Suci
B
Taryat
C
Karabalgasun
D
Ongin
E
Tez Yazıtı
Soru 15

Türkiye’de yazıtlar üzerine ikinci yayını yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Namık Orkun
B
Mehmet Akalın
C
Necip Asım Yazıksız
D
Şemseddin Sami
E
Muharrem Ergin
Soru 16

Orhun harfli yazıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yenisey yazıtları, Kırgızlar tarafından 9.-10 yy’larda dikilmiştir.
B
Hoytu-Tamir Yazıtları, sayıca az olsa da siyasi tarih bakımından mühimdir.
C
Yazıtların varlığından ilk olarak Alman bir dilbilimci bahsetmiştir.
D
Talaş Yazıtları, bazı harflerin şekillerinin değişik olması bakımından ilgi çekmektedir.
E
Doğu Türkistan yazmaları içinde hacim bakımından en önemlisi Irk Bitig’dir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapma eki alan kelimelerden biridir?

A
Küreg
B
İçiç
C
Kısıl
D
Barım
E
Yana
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi fiilden fiil yapma eki alan kelimelerden biridir?

A
Adrıl-
B
Udı-
C
İçger-
D
Kulad-
E
Kulunla-
Soru 19

İsyankâr kelimesinin Orhun Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulgak
B
Kedim
C
Uz
D
Bulun
E
Kıyın
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ettirgen çatı eki alan kelimelerden biridir?

A
Todmak
B
Ögleşmek
C
Taşıkmak
D
Artatmak
E
Yoglamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x